Žalimienė L., and Vareikytė A. “Socialinių Paslaugų Kokybė Ir Standartai”. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, Vol. 1, Oct. 2001, pp. 116-7, doi:10.15388/STEPP.2001.0.8508.