Žalimienė L. “The Organisation of Childcare: The Functions and Cooperation Between Municipalities and Counties”. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, Vol. 2, Mar. 2003, pp. 74-81, doi:10.15388/STEPP.2003.2.8551.