Semiotika ISSN 1392-0219 | eISSN 2424-547X
2021, vol. 16, p. 389–483 DOI: https://doi.org/10.15388/Semiotika.2021.21

Kęstučio Nastopkos bibliografija

K. Nastopkos knygos, disertacijos, straipsniai, recenzijos, pokalbiai

Received: 14/07/2021. Accepted: 25/07/2021
Copyright © 2021 P. Grybauskienė, O. Zimareva, G. Rinkevičienė, E. Akstinaitė-Veličkienė. Published by Vilnius University Press. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

1959

1. 60 дней у рыбаков Атлантики / К. Настопка, Л. Пажусис, П. Фридберг // Советская Литва. – 1959, 25 августа.

Vilniaus universiteto studentų įspūdžiai.

1960

2. Komjaunuolio vardu piktnaudžiauti negalima / K. Nastopka // Tarybinis studentas. – 1960, balandžio 1, p. 2.

1961

3. Kai apysaka verčia mąstyti / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Pušis, kuri juokėsi / Justinas Marcinkevičius. Vilnius, 1961 // Komjaunimo tiesa. – 1961, gruodžio 23. – Taip pat laikraštyje rusų k.

4. Paminklas poetui – kovotojui / Kęstutis Nastopka. – Recenzija kūriniui: Daina gyvybės kaina : poema / Teofilis Tilvytis. Pergalė, 1961, Nr. 7 // Literatūra ir menas. – 1961, gruodžio 2.

5. Pirmoji pamaina / K. Nastopka, M. Sukackas // Komjaunimo tiesa. – 1961, liepos 26. – Taip pat laikraštyje rusų k.

Apie VU Istorijos-filologijos fakulteto studentų vasaros darbų stovyklą „Lenino keliu“ kolūkyje (Tauragės raj.).

1962

6. Grobuonių pasaulyje / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Saga : satyrinė apysaka / Audronaša V. [Suchockis, Vladas]. Vilnius, 1961 // Pergalė. – 1962, Nr. 3, p. 173–174.

7. Mūsų Montvila / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1962, kovo 3.

Minint 60-ąsias poeto gimimo metines.

8. Žodį taria dailės mėgėjai / Kęst. Nastopka // Tarybinis studentas. – 1962, kovo 17, p. 4.

Apie VU Istorijos-filologijos fakulteto dailininkų parodą.

1963

9. Kristijons Donelaitis un viņa daiļrade : palīgmateriāls lektoriem sakarā ar lietuviešu daiļliteratūras aizsācēja 250. dzimšanas dienu (1714.–1964.) / Ķēstutis Nastopka. – Rīga, 1963. – 27 p.

* * *

10. Aštrių problemų apysaka / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Staigmena / V. Tendriakovas ; vertė S. Rastenienė. Vilnius, 1963 // Pergalė. – 1963, Nr. 11, p. 177–178.

11. Grāmata par literatūru draudzību / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Literatūrų draugystė / Kostas Korsakas. Vilnius, 1962 // Literatūra un Māksla. – 1963, 29. jūn.

12. Kartos bruožai „Pirmojoje knygoje“ / Kęstutis Nastopka. – Recenzijos knygoms: Žydi bičių duona / Juozas Aputis ; Prie skambančių plytų / Algimantas Bučys ; Kritikos štrichai / Aušra Sluckaitė ; Mėlynos pušys / Vaidotas Spudas. Vilnius, 1963 // Pergalė. – 1963, Nr. 12, p. 150–154.

13. Kova už kolumbus / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Kolumbo anūkai / Zigmundas Skujinis ; vertė J. Kabelka. Vilnius, 1963 // Pergalė. – 1963, Nr. 9, p. 179–180.

14. Monografija apie Andrejų Upytį / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Andrejs Upits : dzīve un darbs / Kārlis Krauliņš. Rīga, 1963 // Pergalė. – 1963, Nr. 10, p. 186.

1964

15. Donelaičio kelias į Latviją / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1964, kovo 21.

K. Donelaičio poemos „Metai“ vertimai.

16. K. Donelaitis latviešu literatūrā / Kęstutis Nastopka // Karogs (Rīga). – 1964, Nr. 1, p. 143–146.

17. Iš kur išteka poezija / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Žvaigždėta žemė : [eilėraščiai] / Eduardas Selelionis. Vilnius, 1964 // Pergalė. – 1964. Nr. 12, p. 157–159.

18. Latvių poezijos upė / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Mūza ateina nuo Dauguvos : vertimai iš latvių poezijos / K. Korsakas. – Vilnius, 1963 // Pergalė. – 1964, Nr. 4, p. 140–152.

19. Lyrikos akiračiuose / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1964, vasario 15.

Naujosios lietuvių poezijos apžvalga.

20. Vytauto Montvilos poemos / Kęstutis Nastopka // Literatūra : mokslo darbai. – T. 7 (1964), p. 29–51. – Taip pat knygoje: Vytautas Montvila literatūros moksle ir kritikoje. – Vilnius, 1982. – P. 113–141.

21. Окно в новый мир / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Mūza ateina nuo Dauguvos : vertimai iš latvių poezijos / Kostas Korsakas. Vilnius, 1963 // Дружба народов. – 1964, № 7, p. 271–273.

1965

22. Lietuvių ir latvių literatūrų savitarpio ryšiai (1800–1917 m.) : disertacija filologijos mokslų kandidato laipsniui įgyti / Kęstutis Nastopka ; mokslinis vadovas filologijos mokslų daktaras prof. K. Kraulinis ; Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas. – Vilnius, 1965. – 524 p. – Mašinraštis saugomas VUB Rankraščių skyriuje.

Atsiliepimas: Disertācija par lietuviešu un latviešu literatūras sakariem // Karogs (Rīga). – 1966, Nr. 5. p. 179.

23. Взаимосвязи литовской и латышской литератур (1800–1917) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / К. Настопка ; Вильнюсский государственный университет им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 16 p. – Tiražas 250 egz.

* * *

24. Amžinai jaunas : (didis latvių tautos sūnus J. Rainis) / Kęstutis Nastopka // Tiesa. – 1965, rugsėjo 11.

25. K. Donelaitis ir latvių literatūra / K. Nastopka // Literatūra ir kalba. – T. 7 (1965), p. 213–241, 529–530.

26. Janonis ir latvių literatūra / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1965, balandžio 23.

27. Nūdienos problemos ir kritika / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1965, vasario 13.

Lietuvių literatūros kritikos uždaviniai.

28. Rainis ir Lietuva / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1965, Nr. 9, p. 130–139.

29. Romano rūpesčiai / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1965, Nr. 2, p. 135–149.

Lietuvių romano raidos klausimu.

30. Ties Žemaitės keliu į pasaulį / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1965, birželio 5.

Apie rašytojos kūrybos atgarsius Latvijoje.

31. Певец свободного человечества : [Я. Райнис] / Кестутис Настопка // Советская Литва. – 1965, 11 сент.

1966

32. Analizė ir komentavimas / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Eduardo Mieželaičio poezija / Jonas Lankutis. Vilnius, 1965 // Literatūra ir menas. – 1966, liepos 2.

33. Brendimo metai / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Šitie metai : [poezijos rinktinė] / Alfonsas Maldonis. Vilnius, 1966 // Tėvynės balsas. – 1966, lapkritis.

34. Janonio šviesa / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1966, Nr. 4, p. 113–119.

35. J. Janonis ir latvių literatūra / K. Nastopka // Literatūra ir kalba. – T. 8 (1966), p. 493–521. – Taip pat knygoje: Julius Janonis literatūros moksle ir kritikoje. – Vilnius, 1978. – P. 227–243.

36. Julus Janonis un Latvija / Kęstutis Nastopka // Literatūra un Māksla. – 1966, 2. april.

37. Nauja ir sena „Kauno romane“ / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Kauno romanas / Alfonsas Bieliauskas. Vilnius, 1966 // Komjaunimo tiesa. – 1966, lapkričio 13. – Taip pat laikraštyje rusų k.

38. Poema apie žmogaus didumą / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Siena / Justinas Marcinkevičius. Vilnius, 1965 // Tiesa. – 1966, vasario 13.

39. Poetinio pasaulio mastai / Kestutis Nastopka. – Recenzija knygai: Vėtrungės / J. Vaičiūnaitė. Vilnius, 1966 // Pergalė. – 1966, Nr. 7, p. 164–169.

40. Poezijos žingsniai / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Poezijos pavasaris’66. Vilnius, 1966 // Literatūra ir menas. – 1966, liepos 30, p. 3–4.

41. Tarybų Lietuvos poezija / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Manoji Lietuva : tarybinės poezijos rinktinė / sudarė V. Rudokas. Vilnius, 1965 // Pergalė. – 1966, Nr. 1, p. 162–166.

42. Прослеживая путь поэта / Кестутис Настопка. – Recenzija knygai: «Человек» Э. Межелайтиса / Йонас Ланкутис. Москва, 1965 // Вопросы литературы. – 1966, № 10, p. 226–228.

43. Человек в истории / Кестутис Настопка. – Recenzija knygai: Ant ko laikosi pasaulis / Icchokas Meras. Vilnius, 1965 // Советская Литва. – 1966, 28 янв.

1967

44. Dzejas pavasaris / Kęstutis Nastopka // Literatūra un Māksla. – 1967, 10. jūnija, p. 3.

Apie „Poezijos pavasarį“.

45. Karliui Eglei – 80 metų / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1967, birželio 3.

Latvijos nusipelnęs kultūros veikėjas, bibliografas.

46. Keletas pastabų dėl S. Strazdo poezijos : [JAV lietuvių poetas, latvių poezijos vertėjas] / Kęstutis Nastopka // Gimtasis kraštas. – 1967, gegužės 25.

Atsiliepimas į V. Kazakevičiaus str. „Kodėl nutrūko S. Strazdo poezija?“ (Gimtasis kraštas, 1967, balandžio 13).

47. Latviešu un lietuviešu savstarpējie literãrie sakari no 1900. lĩdz 1940. gadam / Kęstutis Nastopka // Latviešu literatūra PSRS tautu saimē. – Rīga : Zinātne, 1967. – P. 173–215.

48. Poetinio pasaulio mastai / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Vėtrungės : [eilėraščiai] / Judita Vaičiūnaitė. Vilnius, 1966 // Pergalė. – 1967, Nr. 7.

49. Poetų darbo baruose / Kęstutis Nastopka // Literatūros ir meno metraštis. – 1967, p. 85–90.

1966 metų lietuvių poezija.

50. Puslapis „senosios“ poetinės mokyklos / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Ekranas / Vytautas Sirijos Gira. Vilnius, 1967 // Literatūra ir menas. – 1967, spalio 7.

51. Strazdo priartinimas / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Strazdas / Sigitas Geda. – Vilnius, 1967 // Literatūra ir menas. – 1967, gruodžio 16. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 112–116.

52. „Surasti požiūrio kampą...“ / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Proskyna : [eilėraščiai] / Vytautas Rudokas. Vilnius, 1967 // Pergalė. – 1967, Nr. 8, p. 159–161.

53. Žodžiai ir esmės / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Aukštupiai : [eilėraščiai] / Algimantas Bučys. Vilnius, 1967 // Literatūra ir menas. – 1967, liepos 29.

54. Книга о литовском стихе / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Lietuvių eilėdara : silabinės toninės sistemos susiformavimas / Juozas Girdzijauskas. Vilnius, 1966 // Вопросы литературы. – 1967, № 12, p. 194–198.

55. Поиски „второго“ пространства : творчество молодых поэтов Литвы / Кестутис Настопка // Дружба народов. – 1967, № 5, p. 251–253.

1968

56. Apie žalias žuvis, gyvenimišką logiką ir poetinę kalbą / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1968, liepos 27. – Taip pat knygoje : Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 240–246.

Atsakymas į „Literatūros ir meno“ skaitytojo laišką apie poetų J. Marcinkevičiaus, A. Baranausko, S. Gedos ir J. Vaičiūnaitės eilėraščius.

57. Atokvėpis ar išsikvėpimas? / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1968, sausio 20, p. 4–5.

1967 metų lietuvių poezija.

58. Dviejų tradicijų sankryžoje / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Poezija / Jurgis Baltrušaitis. Vilnius, Vaga, 1967 // Pergalė. – 1968, Nr. 3, p. 167–172.

59. Lietuviškoji poetinė tradicija / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1968, Nr. 4, p. 115–131.

60. Pokalbį baigiant / K. Nastopka ir kiti // Pergalė. – 1968, Nr. 12, p. 133–134.

Diskusija apie lietuviškąjį romaną.

61. „Suspindėjo mintis juodose raidėse…“ : V. Mykolaičio-Putino poetikos etiudas / Kęstutis Nastopka // Poezijos pavasaris’68. – Vilnius, 1968, p. 123–131.

62. Слово и мысль Путинаса / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: В. Миколайтис-Путинас / Йонас Ланкутис. Москва, 1967 // Вопросы литературы. – 1968, № 7, p. 191–196.

1969

63. Dėl poezijos besiginčijant / Kęstutis Nastopka // Jaunimo gretos. – 1969, Nr. 5, p. 32–33.

64. Interpretavimo problemos / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1969, Nr. 6, p. 136–144.

Atsiliepimas į L. Gineičio str. „Struktūros kultas“ (Pergalė, 1969, Nr. 3).

65. „trečiafrontininkų“ ryšių su latvių literatūra / parengė Kęstutis Nastopka // Literatūra ir kalba. – T. 10 (1969), p. 417–435.

Iš archyvinių dokumentų; su K. Korsako, E. Skujenieko, J. Šimkaus laiškų tekstais.

66. Latvių poezija iš arčiau / Kęstutis Nastopka // Šiuolaikinės lietuvių literatūros bruožai. – Vilnius, 1969. – P. 133–150. – Taip pat leidiniuose: Pergalė. – 1972, Nr. 4, p. 101–111 ; Šiuolaikinės poezijos problemos. – Vilnius, 1977. – P. 133–150

67. Lietuvių poezija latviškai / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Viena jūra : lietuviešu dzejas izlase. Rīga, 1969 // Literatūra ir menas. – 1969, spalio 11, p. 10.

68. Menas – tai aš, mokslas – tai mes / K. Nastopka ir kiti // Kalba Vilnius. – 1969, Nr. 21, p. 4–5.

Pasisakymai apie mokslo reikšmę.

69. Eduardo Mieželaičio „Poezija“ / K. Nastopka. – Recenzija knygoms: Poezija / Eduardas Mieželaitis. Vilnius, 1968. 2 t. // Literatūra ir menas. – 1969, kovo 1. – Taip pat ištrauka leidinyje: Poezijos pavasaris’69. – Vilnius, 1969. – P. 203.

70. Penktasis „Poezijos pavasaris“ / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Poezijos pavasaris’69. Vilnius, 1969 // Literatūra ir menas. – 1969, rugpjūčio 2, p. 6.

71. Poetinė lyrikos kalba / Kęstutis Nastopka // Šiuolaikinės lietuvių literatūros bruožai. – Vilnius : Vaga, 1969. – P. 229–321.

72. Poeto istorija / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Poezija / Eduardas Mieželaitis. Vilnius, 1968 // Literatūra ir menas. – 1969, kovo 1, p. 4–5, 7. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 48–54.

73. 17 latvių poetų / V. Latkus [Kęstutis Nastopka]. – Recenzija knygai: Varpai : latvių poezija / sudarytojai D. Avuotinia, V. Liūdenas. Vilnius, 1968 // Pergalė. – 1969, Nr. 5, p. 165–167. – Taip pat: Žvilgsnis į latvių poeziją // Vakarinės naujienos. – 1969, balandžio 25.

74. Janis Sudrabkalnis / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1969, Nr. 5, p. 116–117.

75. To tiesaus paprastumo / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Liepsnojantis krūmas / Justinas Marcinkevičius. Vilnius, 1968 // Pergalė. – 1969, Nr. 3, p. 123–131. – Taip pat knygose: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 184–192 ; Justinas Marcinkevičius : kūrybos studijos ir interpretacijos. – Vilnius, 2001. – P. 27–35.

76. Trīs lietuviešu dzejnieki / Kęstutis Nastopka // Literatūra un Māksla. – 1969, 8. maijā, p. 5.

Apie poetus M. Martinaitį, V. Šimkų, A. Bernotą.

77. Tuščiavidurė pilkuma / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Saulabroliai : [eilėraščiai] / Robertas Keturakis. Vilnius, 1969 // Pergalė. – 1969, Nr. 10, p. 163–166. – Taip pat ištrauka leidinyje: Poezijos pavasaris’70. – Vilnius, 1970. – P. 222.

78. Искусство психологического портрета / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Salomėjos Nėries lyrika / Vytautas Kubilius. Vilnius, 1968 // Дружба народов. – 1969, № 12, p. 259–261.

79. Майронис вблизи / Кестутис Настопка. – Recenzija knygai: Maironis / Vanda Zaborskaitė. Vilnius, 1968 // Вопросы литературы. – 1969, № 6, p. 190–194.

1970

80. Ciemos jaunie lietuviešu rakstnieki / Kęstutis Nastopka // Literatūra un Māksla. – 1970, 26. septembrī, p. 11

Su laikraštyje spausdinamais R. Šavelio, J. Strielkūno, A. Bukonto ir A. Masionio kūriniais.

81. „Dabar apmąstymų laikai…“ / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1970, vasario 7, p. 3–4.

1969 metų lietuvių poezija.

82. Ką laikas įrėžęs / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Lyrika : rinktinė / Vincas Stonis. Vilnius, 1970 // Literatūra ir menas. – 1970, lapkričio 28, p. 4.

83. Kibirkštys nuo ašmenų / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Ašmenys : [eilėraščiai] / Algimantas Mikuta. Vilnius, 1970 // Pergalė. – 1970, Nr. 8, p. 155–158. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 211–216.

84. Latvių poezijos ruduo / K. N. // Pergalė. – 1970, Nr. 11, p. 185–186.

85. Mąsli lyrika / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Paukščių takas : eilėraščiai / Eugenijus Matuzevičius. Vilnius, 1970 // Literatūra ir menas. – 1970, rugsėjo 12, p. 4.

86. No malas raugoties : Dzeja. Kritika. Laikmets. Pārrunu kārtībā / Kęstutis Nastopka // Literatūra un Māksla. – 1970, 12. decembrī, p. 4–5.

Apie latvių kūrybą.

87. Problematiškasis Maironis / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Maironis / Vanda Zaborskaitė. Vilnius, 1968 // Literatūra. – T. 12, sąs. 1 (1970), p. 149–166.

88. Balio Sruogos bibliografija / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Balio Sruogos raštų bibliografija / Algis Samulionis. Vilnius, 1970 // Literatūra ir menas. – 1970, birželio 20, p. 13.

89. Tekstai ir potekstės / Kęstutis Nastopka // Nemunas. – 1970, Nr. 9, p. 22–23.

Apie jaunesnės kartos lietuvių poetų kūrybą.

90. Tribūno lyrika / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Žemės atgimimo šventėje : [eilėraščiai] / Vladas Grybas. Vilnius, 1968 // Pergalė. – 1970, Nr. 1, p. 156, 161–164.

91. Žanro kontūrai / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Montažai : [poetinė publicistika] / Eduardas Mieželaitis. Vilnius, 1969 // Pergalė. – 1970, Nr. 6, p. 155–156.

92. История литовской литературы / Кестутис Настопка. – Recenzija knygai: Lietuvių literatūros istorija. Vilnius, 1957–1968 // Вопросы литературы. – 1970, № 6, p. 191–204.

Atsiliepimas: Par lietuviešu literatūras vēsturi // Karogs (Rīga). – 1970, Nr. 9, p. 180–185.

1971

93. Lietuvių ir latvių literatūrų ryšiai / Kęstutis Nastopka ; Lietuvos TSR mokslų akademija. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas. – Vilnius : Vaga, 1971. – 416 p., 16 iliustr. lap. – Tiražas 3 000 egz.

Turinys: XIX amžius (Lietuvių ir latvių naujai literatūrai formuojantis ; Baltų bendrumo idėja ; „Jaunalietuviai ir nacionalinis lietuvių judėjimas ; Romantinė lietuva latvių literatūroje ; Susidomėjimas lietuvių liaudies dainomis ; Pirmieji vertimai, apžvalgos, recenzijos ; Lietuvių literatūra ir Latvija) ; 1900–1918 m. (Nauja visuomeninė aplinka ; Tiesioginiai latvių literatūros kontaktai su lietuvių literatūra ; Lietuva XX a. pradžios latvių literatūroje ; Janis Rainis ir Lietuva ; Lietuvių literatūros santykiai su latvių literatūra) ; 1918–1940 m. (Valstybiniai ir kultūriniai kontaktai ; Kairiųjų rašytojų bendravimas ; Nacionalinio savitumo ieškant ; Kova dėl klasikos ; Lietuvių literatūra Latvijoje) ; Ryšiai tarybiniais metais.

Recenzijos, anotacijos, referatai: Grāmata par dinu literatūrų sakariem // Ciņa. – 1972, 9. janv. ; Laba dāvana / K. S. // Literatūra un Māksla. – 1972, 15. janv., p. 11 ; Brālība darbos / K. Skujenieks // Karogs (Rīga). – 1972, Nr. 8, p. 162–163. ; Dviejų literatūrų sąveikos ir paralelės / J. Kačiulis // Literatūra ir menas. – 1972, rugsėjo 16, p. 5 ; Giminingų literatūrų ryšiai / A. Samulionis // Pergalė. – 1973, Nr. 3, p. 160–163 ; „Lietuviešu un latviešu literatūras sakari“ / O. Auns // Padomju Jaunatne. – 1974, 30. april. ; Книга о связях двух литератур / Ю. Жукаускас // Ригас балс. – 1972, 5 янв. ; [Anotacija] // Сов. Молодежь. – 1972, 7 янв. ; [Referatas] / Ю. Качюлис // Литуанистика в СССР. Литературоведение : научно-реферативный сборник. – 1978, вып. 1, p. 52–57.

* * *

94. Be didelių naujovių / Kęstutis Nastopka // Literatūros ir meno metraštis. – 1971, p. 85–89.

1970 metų lietuvių poezija.

95. Bėgimas poezijon / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Nerimo pasakos : eilėraščiai / Vytautas Onaitis. Vilnius, 1971 // Pergalė. – 1971, Nr. 10, p. 168–170. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 217–221.

96. E. Birznieko-Upyčio jubiliejui / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1971, Nr. 4, p. 190–191.

Rašytojo 100-sios gimimo metinėms.

97. Grožio dėsniai / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Estetika / Vosylius Sezemanas. Vilnius, 1970 // Literatūra ir menas. – 1971, birželio 19.

98. Kritikai keičiasi nuomonėmis // Literatūra ir menas. – 1971, lapkričio 13, p. 3.

Pokalbio „Tiesos“ redakcijoje aktualiais literatūros kritikos klausimais apžvalga. K. Nastopkos ir kt. pasisakymai.

99. Lai saprot un ciena / su V. Jugāne komentarais // Padomju Jaunatne. – 1971, 28. novembris.

Taip pat K. Nastopkos ir P. Bražėno pasisakymai Pabaltijo jaunųjų kritikų susirinkime laikraščio „Padomju Jaunatne“ redakcijoje Rygoje.

100. Lietuvių apsakymo kelias / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Lietuvių apsakymo raida ir poetika / Albertas Zalatorius. Vilnius, 1971 // Gimtasis kraštas. – 1971, liepos 1.

101. Novatoriškumo kolizijos / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Horizontai / Eduardas Mieželaitis. Vilnius, 1970 // Pergalė. – 1971, Nr. 5, p. 161–164.

102. Po įprastu rūbu / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Vėjas rugiuose / Jonas Strielkūnas. Vilnius, 1971 // Literatūra ir menas. – 1971, lapkričio 13, p. 4, 12. – Taip pat leidiniuose: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 87–92 ; Под привычным одеяниeм // Литва литературная. – 1979, № 1, p. 64–68.

103. Poezijos puota ir alkis / Kęstutis Nastopka. – Recenzijos knygoms iš 1970 metų „Pirmosios knygos“ aplanko: Paukštukų medis / Algirdas Alionis ; Vardan dienovidžio / Antanas Masionis ; Žalvario raktas / Aldona Puišytė. Vilnius, 1970 // Literatūra ir menas. – 1971, vasario 20, p. 4

104. Pokalbis apie latvių poeziją / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1971, Nr. 6, p. 185–187.

105. Putino balsas / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1971, sausio 9, p. 10.

Apie 1970 m. išleistą V. Mykolaičio-Putino autorinę plokštelę.

106. Septintasis „Poezijos pavasaris“ / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Poezijos pavasaris’71. Vilnius, 1971 // Naujos knygos. – 1971, Nr. 5, p. 7.

107. Sprawozdanie poetów Litwy / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Poezijos pavasaris’71. Vilnius, 1971 // Czerwony aztandar. – 1971, 5 czerwca.

108. Andrėjo Upyčio pėdos / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1971, Nr. 1, p. 151–154.

109. Принципиально, взыскательно, по-деловому! : выступления критиков / И. Ришина // Литературная газета. – 1971, 15 дек., p. 4.

Pasitarimas Rygoje „Meniniai ieškojimai Pabaltijo literatūrose ir kritikos uždaviniai“. K. Nastopkos, J. Lankučio ir kt. pasisakymai.

110. Совершенствовать методологию / Кестутис Настопка // Вопросы литературы. – 1971, № 5, p. 66–68.

Šiuolaikinės lietuvių literatūros kritikos uždaviniai.

1972

111. Ironiškos poringės / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Atodangos : eilėraščiai / Albinas Žukauskas. Vilnius, 1971 // Pergalė. – 1972, Nr. 1, p. 165–167. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 93–97.

112. Kūryba, ieškojimai, kritika / S. Lipskis, K. Nastopka // Pergalė. – 1972, Nr. 1, p. 116–122.

Rašytojų ir literatūros kritikų pasitarimo „Meniniai ieškojimai Pabaltijo tarybinėse literatūrose ir kritikos uždaviniai“ Rygoje apžvalga.

Latvių poezija iš arčiau... žr. įr. 66.

113. Struktūrinė eilėraščio analizė / Kęstutis Nastopka // Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. Serija A. – T. 2 (1972), p. 136–142. – Taip pat; Atspaudas. – Vilnius, 1972. – 8 p.

114. Žodžio tūris / K. Nastopka. – Recenzija knygai: Kalbos ženklas / Tomas Venclova. Vilnius, 1972 // Pergalė. – 1972, Nr. 8, p. 175–179.

1973

115. Польский романтизм и балтийские литературы / В. Кубилюс, К. Настопка ; АН Лит.ССР. Сов. Ком. Славистов. – Вильнюс : Минтис, 1973. – 42 p. – (Доклады VII междунарю съезда славистов).

Recenzijos, anotacijos: „Poļu romantisms un baltu literatūra…“ / K. Sēja // Literatūra un Māksla. – 1973, 1. sept., p. 15 ; Polski romantizm a baltiske literatury // Rozhlad (Budyšin/Bautzen). – 1973, No 10, p. 400.

* * *

116. Apie latvių literatūrą – vertėjai / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1973, gruodžio 8, p. 12.

Apie latvių literatūros vertėjų konferenciją Rygoje.

117. Literatūros kritiko Kęstučio Nastopkos pokalbis su poetu Algimantu Baltakiu [apie šiuolaikinę poeziją] / K. Nastopka ; kalbėjosi A. Baltakis // Literatūra ir menas. – 1973, gegužės 12, p. 3.

118. [Pasikalbėjimas] / K. Nastopka  ; parengė Osvalds Kravalis // Literatūra un Māksla. – 1973, 24. novembris, p. 3.

Apie latvių literatūros vertėjų ir redaktorių konferenciją Rygoje.

119. Poetinio pažinimo vingiai / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: 26 rudens ir vasaros giesmės / Sigitas Geda. Vilnius, 1972 // Pergalė. – 1973, Nr. 1, p. 171–174. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 116–122.

120. Vaizduotės veidrodyje / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Mėlyna žibutė apšvietė likimą / Jonas Juškaitis. Vilnius, 1972 // Pergalė. – 1973, Nr. 7, p. 175–178. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 69–75.

121. Žodžio prestižas / K. Nastopka // Literatūra ir menas. – 1973, kovo 10, p. 5–6.

1972 metais išleistos lietuvių poetų knygos; su redakcijos prierašu.

1974

122. Čakas lietuviškai / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Poezija / Aleksandrs Čaks ; vertė V. Šimkus. Vilnius, 1973 // Pergalė. – 1974, Nr. 5, p. 169–173. – Taip pat knygoje: Meninio vertimo problemos. – Vilnius, 1980. – P. 252–256.

123. Dzejas spēks / Kęstutis Nastopka // Literatūra un Māksla. – 1974, 7. novembris, p. 4–5. – Taip pat leidinyje: Kritikas gadagrāmata. – 1975, Nr. 3, p. 32–92.

Apie lietuvių ir latvių poeziją.

124. Lenkų romantizmas ir baltų literatūros / Vytautas Kubilius, Kęstutis Nastopka // Literatūra ir kalba. – T. 13 (1974), p. 277–310. – Taip pat knygoje: Lietuvių poetikos tyrinėjimai. – Vilnius, 1974, 1974. – P. 277–310.

125. Lyrinio žodžio takais / Kęstutis Nastopka, Sigitas Geda // Komjaunimo tiesa. – 1974, rugpjūčio 23. – Taip pat laikraštyje rusų k.

Pokalbis apie poezijos prasmę ir jos paskirtį.

126. Pasipriešinęs nebūčiai / Kęstutis Nastopka // Spudas V. Susitikt tave norėčiau vėliai. – Vilnius, 1974. – P. 3–9. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 82–86.

127. Poetikos raida / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1974, Nr. 11, p. 10–17. – Taip pat knygose: Mane jūs jausite darbe, kovoj. – Vilnius, 1976. – P. 69–81 ; Salomėja Nėris literatūros moksle ir kritikoje. – Vilnius, 1981. – P. 276–289.

128. Poezija – 73 // Literatūra ir menas. – 1974, kovo 23, p. 3–4.

K. Nastopkos ir kitų poetų bei kritikų mintys, išsakytos Lietuvos Rašytojų sąjungos Poetų sekcijos ir „Literatūros ir meno“ redakcijos organizuotame 1973 metų poezijos derliaus aptarime.

129. Šių metų Lietuvos komjaunimo premijų laureatai, jaunieji mokslininkai atsako į „Komjaunimo tiesos“ klausimus // Komjaunimo tiesa. – 1974, vasario 9, p. 4. – Taip pat laikraštyje rusų k.

K. Nastopkos ir kt. laureatų atsakymai.

130. VVPI literatai / Kęstutis Nastopka // Tarybinis mokytojas. – 1974, lapkričio 1.

1975

131. Diskusija apie latvių poeziją / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1975, Nr. 8, p. 187–189.

132. Jausmo išmintis / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Tylos žydėjimas : eilėraščiai / Gražina Cieškaitė. Vilnius, 1975 // Pergalė. – 1975, Nr. 11, p. 166–169. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 222–225.

133. Poezijos šviesa / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Akių tamsoj, širdies šviesoj / Marcelijus Martinaitis. Vilnius, 1974 // Nemunas. – 1975, Nr. 6, p. 10. – Taip pat leidiniuose: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 55–62 ; Marcelijus Martinaitis : kūrybos studijos ir interpretacijos. – Vilnius, 2000. – P. 57–64.

134. Savo – visų vardu / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Poezija / Vytautas Bložė. Vilnius, 1974 // Literatūra ir menas. – 1975, sausio 18, p. 6. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 25–31.

135. Su Janiu Sudrabkalniu atsisveikinant / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1975, rugsėjo 13, p. 15.

136. Sunkus, artimas grožis / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Sarmatijos metas : eilėraščiai / Johannes Bobrowski ; vertė Sigitas Geda ir Bronys Savukynas. Vilnius, 1974 // Pergalė. – 1975, Nr. 1, p. 170–173.

137. Tarybinių Pabaltijo tautų literatūra / Kęstutis Nastopka // Tarybinė mokykla. – 1975, Nr. 6, p. 24–30 ; Nr. 7, p. 23–28.

Latvių ir estų literatūrų raidos gairės.

138. Tarp dviejų erdvių / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Klajoklė saulė : [eilėraščiai] / Judita Vaičiūnaitė. Vilnius, 1974 // Pergalė. – 1975, Nr. 3, p. 157–164. – Taip pat knygose: Šiuolaikinės poezijos problemos. – Vilnius, 1977. – P. 342–354 ; Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 12–24.

139. A. Venclovos eilėraščio „Tėviškės ilgesys“ analizė / Kęstutis Nastopka // Tarybinė mokykla. – 1975, Nr. 12, p. 32–35.

140. Vienuoliktas poezijos pavasaris / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Poezijos pavasaris’75. Vilnius, 1975 // Pergalė. – 1975, Nr. 8, p. 166–169.

1976

141. Artima, bet skirtinga : pokalbis apie dabartinę lietuvių ir latvių poeziją / Janis Peteris, Vytautas Kubilius, Knutas Skujeniekas, Gediminas Jokimaitis ; pokalbį komentavo K. Nastopka // Literatūra ir menas. – 1976, liepos 31, p. 3–4. – Taip pat leidinyje: Literatūros panorama’76. – Vilnius, 1977. – P. 233–235, 237–238, 240–241.

142. Erdvė S. Nėries lyrikoje / N. Lukšytė, K. Nastopka // Tarybinė mokykla. – 1976, Nr. 12, p. 28–31.

S. Nėries kūrybos nagrinėjimas mokykloje.

143. būvio vaišių / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Atabradai / Albinas Žukauskas. Vilnius, 1975 // Pergalė. – 1976, Nr. 10, p. 172–176. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 98–105.

144. guodžiančios žemės / Kęstutis Nastopka // Komjaunimo tiesa. – 1976, liepos 30. – Taip pat laikraštyje rusų k.

Apie O. Nedzinskaitės eilėraščius.

Poetikos raida... žr. įr. 127.

145. Poetų ceche / Kėstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Poetų cechas : pastabos apie šiuolaikinę lietuvių poeziją / Algimantas Baltakis. Vilnius, 1975 // Literatūra ir menas. – 1976, kovo 13, p. 10.

146. Poezijai reikia sveikatos / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Poezijos pavasaris’76. Vilnius, 1976 // Literatūra ir menas. – 1976, rugpjūčio 28, p. 6.

147. Stojamasis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas / Vincentas Drotvinas, Kęstutis Nastopka, Vytautas Svetulaitis // Tarybinė mokykla. – 1976, Nr. 4, p. 28–31.

148. Šimtmečio perspektyvoje : P. Vaičaičio gimimo 100-osioms metinėms / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1976, vasario 21.

149. Žodžiai ir ištarmės / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1976, Nr. 8, p. 134–149.

Apie poetinio žodžio linkmes.

1977

150. Tarybinių Pabaltijo tautų literatūros : (paskaitų konspektas) / K. Nastopka ; Lietuvos TSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas. – Vilnius : Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos Leidybinė-redakcinė taryba, 1977. – 40 p. – Tiražas 1 500 egz.

Turinys: Latvių literatūra, p. 8–25 ; Estų literatūra, p. 24–37.

* * *

151. Grožis be gražmenų / Kęstutis Nastopka // Nemunas. – 1977, Nr. 8, p. 56–57.

Pastabos apie šiuolaikinę poeziją.

152. Kritikos žodis / Kęstutis Nastopka // Literatūros panorama’76. – Vilnius, 1977. – P. 169–182.

1976 metais išleistų literatūros mokslo ir kritikos knygų apžvalga.

153. Latvių epopėja Pabaltijo literatūrų fone / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1977, Nr. 12, p. 114–123.

Latvių poezija iš arčiau... žr. įr. 66.

154. Licentia poetica / Kęstutis Nastopka // Mūsų kalba. – 1977, Nr. 1, p. 18–20.

Apie žodį poezijoje.

155. Poezija – 76 / K. Nastopka ir kiti // Literatūra ir menas. – 1977, balandžio 16, p. 3–4.

Pasisakymai Lietuvos rašytojų sąjungos Poetų sekcijos ir „Literatūros ir meno“ redakcijos organizuotame 1976 m. poezijos ir jos kritikos aptarime.

156. Poezijos lygtys / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Atleisk už audrą / Gintaras Patackas. Vilnius, 1976 // Literatūra ir menas. – 1977, liepos 2, p. 14. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 226–229.

157. Prie pažinimo medžio / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Kol saulė nusileis / Eugenijus Matuzevičius. Vilnius, 1977 // Tiesa. – 1977, rugpjūčio 27, p. 4. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 200–204.

Tarp dviejų erdvių... žr. įr. 138.

158. Tarp kintančių pavidalų / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Vartai po diemedžiu / Leonardas Gutauskas. Vilnius, 1976 // Literatūra ir menas. – 1977, sausio 15. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 141–144.

159. Žodžio kelionė / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Mėnulio žiedai / Sigitas Geda. Vilnius, 1977 // Komjaunimo tiesa. – 1977, gruodžio 30. – Taip pat laikraštyje rusų k. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 122–127.

160. Винцас Миколайтис Путинас / Кестутис Настопка // История литовской литературы / под ред. Й. Ланкутиса. – Вильнюс : Вага, 1977. – P. 435–465, 839–860.

161. Эдуардас Межелайтис / Кестутис Настопрка // История литовской литературы / под ред. Й. Ланкутиса. – Вильнюс : Вага, 1977. – P. 839–860.

162. Преодолевать схемы / Кестутис Настопка // Вопросы литературы. – 1977, № 10, p. 137–144.

Nacionalinių tautų literatūrų dėstymas aukštojoje mokykloje.

163. Развитие литературы в 1940–1956 г. [поэзия] / Кестутис Настопка // История литовской литературы / под ред. Й. Ланкутиса. – Вильнюс : Вага, 1977. – P. 500–531.

1978

164. Eilėraščio pėdsakais / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Eilėraščio keliais : kritikos straipsniai / Valentinas Sventickas. Vilnius, 1978 // Komjaunimo tiesa. – 1978, lapkričio 24. – Taip pat laikraštyje rusų k.

165. Filosofinės lyrikos ieškant / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Lietuvių filosifinė lyrika / Viktorija Daujotytė. Vilnius, 1977 // Pergalė. – 1978, Nr. 9, p. 171–174.

J. Janonis ir latvių literatūra... žr. įr. 35.

166. Kiekvieno šaknys savaip išsiraizgiusios : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; kalbėjosi G. Ramoškaitė // Literatūra ir menas. – 1978, spalio 14, p. 6–7. – Taip pat knygoje: Pokalbiai apie poeziją. – Vilnius, 1984. – P. 106–116.

167. Kūrybos žingsniai / Kęstutis Nastopka // Komjaunimo tiesa. – 1978, rugsėjo 8. – Taip pat laikraštyje rusų k.

Apie Vilniaus pedagoginio instituto literatus.

168. Latvių lingvistinė poetika / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Izteikt neizsakāmo / R. Veidemane. Rīga, 1977 // Mūsų kalba. – 1978, Nr. 4, p. 63–65.

169. Nušvitimo akimirka / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Tu esi vasara / Gediminas Jokimaitis. Vilnius, 1978 // Literatūra ir menas. – 1978, lapkričio 25, p. 5.

170. Pabaltijo literatūrų tipologijos problema / Kęstutis Nastopka // Literatūros istorijos ir teorijos metodologinės problemos : konferencijos programa ir pranešimų medžiaga. – Vilnius, 1978. – P. 17–21.

171. Po Kukučio kepure / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Kukučio baladės / Marcelijus Martinaitis. Vilnius, 1977 // Pergalė. – 1978, Nr. 3, p. 165–168. – Taip pat knygose: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 62–68 ; Marcelijus Martinaitis : kūrybos studijos ir interpretacijos. – Vilnius, 2000 – P. 147–152.

172. Putino žodis : minint V. Mykolaičio-Putino 85-ąsias gimimo metines / Kęstutis Nastopka // Tarybinis mokytojas. – 1978, sausio 6.

173. „Respublikinė premija suteikta E. Matuzevičiui…“ / Kęstutis Nastopka // Literatūros panorama’77. – Vilnius, 1978. – P. 86–91.

174. Развитие способностей юного гражданина // Советская Литва. – 1978, 9 февр.

Ir K. Nastopkos pasisakymas.

175. Сквозь шум повседневности… / Кестутис Настопка. – Recenzija knygai: Kol saulė nusileis / Eugenijus Matuzevičius. Vilnius, 1977 // Дружба народов. – 1978, № 5, p. 260–262.

1979

176. Buvimo mįslė : pastabos apie A. Maldonio metaforą / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1979, Nr. 8, p. 137–147.

177. „Didžiuodamiesi mūsų literatūros horizontais...“: // Literatūros panorama’78. – Vilnius, 1979. – P. 226–228.

Vytauto Kubiliaus 50 m. gimimo jubiliejus.

178. Iš dabartinės latvių poezijos / Kęstutis Nastopka // Poezijos pavasaris’79. – Vilnius, 1979. – P. 80.

179. „Į balsą atsiliepiantis balsas“ / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Rytas vakaras / Alfonsas Maldonis. Vilnius, 1978 // Pergalė. – 1979, Nr. 1, p. 168–171. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 193–199.

180. Latvijoj, dainos pavėsy / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1979, gruodžio 29, p. 2.

Apie lietuvių poezijos vakarą Rygoje.

181. Vincas Mykolaitis Putinas / Kęstutis Nastopka // Lietuvių literatūros istorija. T. 1 : (iki 1940 m.) / red. Jonas Lankutis. – Vilnius : Vaga, 1979. – P. 474–500.

182. Poezijos pulsas / Kęstutis Nastopka // Tarybinis mokytojas. – 1979, vasario 2.

1978 metų lietuvių poezijos knygų apžvalga.

183. Tarybinės lietuvių lyrikos analizė XI klasėje : (poetinės kalbos aspektu) / Kęstutis Nastopka // Literatūros mokymo klausimai vidurinėje mokykloje. Kn. 2. – Vilnius, 1979. – P. 153–173.

184. На стыке двух традиций / Кестутис Настопка // Литва литературная. – 1979, № 2, p. 160–170.

Lietuvių ir latvių poetinių tradicijų paralėlės.

185. Под привычным одеянием / Кестутис Настопка // Литва литературная. – 1979, № 1, p. 64–68.

Apie J. Strielkūno poeziją.

1980

Aleksandras Čakas lietuviškai... žr. įr. 122.

186. Eilėraščio polifonija / Kęstutis Nastopka // Poezijos pavasaris’80. – Vilnius, 1980. – P. 219–226. – Taip pat knygose: Lietuvių eilėraščio poetika : XX amžius. – Vilnius, 1985. – P. 283–297 ; Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 311–325.

187. Metaforos atmintis : poetika / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1980, vasario 9, p. 4.

Apie metaforą poezijoje.

188. No grāmatas „Lietuviešu un latviešu literatūru sakari“ (Vilna, 1971) : [iš knygos: Lietuvių ir latvių literatūriniai ryšiai] / Kęstutis Nastopka // Plecu pie pleca (Rīgā). – 1980. – P. 155–157.

189. Realybės poezija / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1980, Nr. 10, p. 99–115. – Taip pat knygose: Lietuvių eilėraščio poetika : XX amžius. – Vilnius, 1985. – P. 241–261 ; Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 269–291.

190. Tradycja i współczesność / Kęstutis Nastopka ; iš lietuvių k. vertė Ištvanas Dabis ir Janas Marksas // Poezja (Warszawa). – 1980, Nr. 4, p. 3–8.

1981

191. Gamtos metafora dabartinėje lyrikoje / Kęstutis Nastopka // Socialistinis realizmas ir šiuolaikiniai meniniai ieškojimai. – Vilnius, 1981. – P. 297–315.

Poetikos raida... žr. įr. 127.

192. Pro rašto ženklus: knygos simbolika dabartinėje lyrikoje / Kęstutis Nastopka // Poezijos pavasaris’81. – Vilnius, 1981, p. 140–153. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 302–310.

1982

193. Iš arti į save / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Krantas / Leonardas Gutauskas. Vilnius, 1982 // Literatūra ir menas. – 1982, gruodžio 18, p. 4–5. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 145–149.

194. Iš vieno kamieno / Kęstutis Nastopka ; kalbėjosi G. Radvilas // Komjaunimo tiesa. – 1982, rugpjūčio 13. – Taip pat laikraštyje rusų k.

Pokalbis apie lietuvių ir latvių literatūrinius ryšius.

195. Lyrinio pasakojimo poetika / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Senmotė / Albinas Žukauskas. Vilnius, 1981 // Literatūra ir menas. – 1982, rugsėjo 4, p. 5. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 105–111.

196. Maironis latviškai / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Pavasara balsis / Maironis ; sudarytojas ir vertėjas Paulis Kalva. Rīga, 1981 // Literatūra ir menas. – 1982, liepos 3, p. 12.

197. Minties svertai lyrikoje / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1982, Nr. 6, p. 138–149. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 247–268.

198. Literatūros raida 1940–1956 metais [poezija] / Kęstutis Nastopka // Lietuvių literatūros istorija. [T.] 2 : (Tarybinė lietuvių literatūra) / red. Jonas Lankutis. – Vilnius : Vaga, 1982. – P. 23–60.

199. Eduardas Mieželaitis / Kęstutis Nastopka // Lietuvių literatūros istorija. [T.] 2 : (Tarybinė lietuvių literatūra) / red. Jonas Lankutis. – Vilnius : Vaga, 1982. –P. 306–325.

Vytauto Montvilos poemos... žr. įr. 20.

200. Snaigyno ežero atšvaitai / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Žydinti slyva Snaigyno ežere / Sigitas Geda. Vilnius, 1981 // Literatūra ir menas. – 1982, kovo 6, p. 4–5. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 128–132.

1983

201. Baladės be jausmingos pabaigos / Kėstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Ūkanų krantas / Aleksys Churginas. Vilnius, 1983 // Pergalė. – 1983, Nr. 10, p. 174–176. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 205–210.

202. Dainingojo eilėraščio pervartos / Kęstutis Nastopka // Poezijos pavasaris’83. – Vilnius, 1983. – P. 74–80. – Taip pat knygose: Lietuvių eilėraščio poetika : XX amžius. – Vilnius, 1985. – P. 233–241 ; Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 292–301.

Pamąstymai apie dainos teksto ir rašytinio eilėraščio statusą.

203. Literatūros tyrinėjimų pamatas / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygoms: Literatūros teorijos apybraiža. Vilnius, 1982 ; Literatūros mokslo įvadas : [vadovėlis] / Vanda Zaborskaitė. Vilnius, 1982 // Pergalė. – 1983, Nr. 7, p. 143–149, 164–165. – Taip pat: Основы литературных исследований / Кестутис Настопка ; vertė Ergalis Geras // Литва литературная. – 1985, № 1, p. 138–143, 162–164.

204. Pakeliui su poetu / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Alfonso Maldonio lyrika / Valentinas Sventickas. Vilnius, 1982 // Pergalė. – 1983, Nr. 1, p. 173–176.

205. „Paprastas perskaitymas?“ / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1983, lapkričio 19, p. 5.

Atsiliepimas į to paties pavadinimo J. Klimavičiaus straipsnį apie Maironio eilėtraštį „Taip niekas tavęs nemylės“ (Literatūra ir menas, 1983, spalio 1).

206. Ženklai ir prasmės / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Mintis ir ženklas / sudarytojas Bronys Savukynas. Vilnius, 1983 // Pergalė. – 1983, Nr. 12, p. 168–171.

207. Сквозь призму неповторимости / Кестутис Настопка. – Recenzija knygai: Alfonso Maldonio lyrika / Valentinas Sventickas. Vilnius, 1983 // Вопросы литературы. – 1983, № 9, p. 215–221.

1984

208. Akiratyje – pasaulinė literatūra / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Lietuvių literatūra ir pasaulinės literatūros procesas / Vytautas Kubilius. Vilnius, 1983 // Kultūros barai. – 1984, Nr. 3, p. 65–67.

209. Akmens skraidinimas / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Skrajūnas akmuo : eilėraščiai / Imants Ziedonis. Vilnius, 1983 // Pergalė. – 1984, Nr. 8, p. 173–175.

210. Eilėraščio tipologija ir poetika / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1984, Nr. 2, p. 115–124.

211. Eilėraštis – laiko sūkury / A. Guščius, S. Žukas, K. Nastopka ; Andriaus Cvirkos piešinys // Literatūra ir menas. – 1984, sausio 7, p. 3–4. – Taip pat diskusijos fragmentai: Iš „Literatūros ir meno“ archyvų / parengė Edvardas Rimkus, Lijana Katilevičiūtė // Literatūra ir menas. – 2006, liepos 21, p. 20.

Pokalbis apie šiuolaikinės lietuvių poezijos problemas, apie klasikinės ir dabartinės literatūros interpretavimą. K. Nastopkos ir kt. pasisakymai.

212. „Jo dziļak pasmelsi, jo visiem būs tuvāk...” / Kęstutis Nastopka, kalbino Inta Čaklā // Literatūra un Māksla. – 1984, 1. jūnijā, p. 12–13.

Pokalbis apie šiuolaikinę lietuvių ir latvių poeziją.

Kiekvieno šaknys savaip išsiraizgiusios... žr. įr. 166.

213. Minties kontūrai eilėraštyje / Kęstutis Nastopka // Literatūros kritika ir dabartis, 1981–1983. – Vilnius, 1984. – P. 83–101. – Taip pat knygoje: Lietuvių eilėraščio poetika : XX amžius. – Vilnius, 1985. – P. 261–283.

214. Salomėjos Nėries eilėraštis / Kęstutis Nastopka // Tarybinis mokytojas. – 1984, gruodžio 21.

S. Nėries gimimo 80-osios metinėms.

215. Poezijos pavasaris, poezijos metai / Petras Skirmantas, Kęstutis Nastopka, Sigitas Geda ; spaudai parengė Vaidotas Daunys // Pergalė. – Nr. 12 (1984), p. 117–131

20-ojo „Poezijos pavasario“ kolektyvinis aptarimas. K. Nastopkos pasisakymas (p. 121–124, 131).

216. Sevis un citu izpratnei / Kęstutis Nastopka // Kritikas gadagrāmata. – 1984, kn. 12, p. 186–192.

Apie K. Skujenieko knygas.

217. Tylos melodijos / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Dešimt žodžių jazmino žiedui / Jonas Juškaitis. Vilnius, 1984 // Literatūra ir menas. – 1984, gruodžio 29, p. 10–11. – Taip pat knygose: Literatūros kritika ir dabartis, 1984–1987. – Vilnius, 1988. – P. 447–453 ; Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 75–81.

218. Национальная литература и мировой процесс / Кестутис Настопка. – Recenzija knygai: Lietuvių literatūra ir pasaulinės literatūros procesas / Vytautas Kubilius. Vilnius, 1983 // Вопросы литературы. – 1984, № 11, p. 239–247.

219. Понять себя и других / Кестутис Настопка. – Recenzija knygai: Lirika un balsis : dzejoļi un atdzejojumi / K. Skujenieks. Rīga, 1978 // Дружба народов (Москва). – 1984, № 1, p. 252–254.

220. Предпосылки и становления новой литературы наро­дов Прибалтики в XVIII в. / Кестутис Настопка // Исторические и культурные связи балтов и прибалтийских финов. – Вильнюс, 1984. – p. 49–52.

1985

221. Lietuvių eilėraščio poetika : XX amžius / Kęstutis Nastopka. – Vilnius : Vaga, 1985. – 340 p. – Tiražas 5 000 egz.

Turinys: Eilėraščio poetika ir tipologija ; Maironio poetikos repertuaras ; Oratorinio eilėraščio tradicija ; Dainos orientyras ; Lyrinė meditacija ; Lyrinio pasakojimo poetika ; Polifonijos prielaidos ; S. Nėries eilėraščio tipologija ; Žodis dabartinėje poezijoje (Įtaigos strategija ; Dainiškojo eilėraščio pervartos ; Realybės poezija ; Minties kontūrai ; Polifoninė dermė).

Recenzijos: Naujas žvilgsnis į lietuvių poeziją / Vanda Zaborskaitė // Tarybinis mokytojas. – 1985, rugpjūčio 14 ; Veikėjas – eilėraštis / Viktorija Daujotytė // Literatūra ir menas. – 1985, rugsėjo 28, p. 5 ; Literatūros savimonė ir jos versmės / Viktorija Daujotytė // Literatūros panorama’85. – Vilnius, 1986. – P. 136–138 ; Eilėraščio gramatikos pagrindai / Juozas Girdzijauskas // Literatūra ir menas. – 1986, birželio 21, p. 8. – Taip pat: Girdzijauskas, Juozas. Lietuvių literatūros vagoje. – Vilnius, 2006. – P. 689–692 ; Poezijos enciklopedija ar literatūros analizė / Rimvydas Pranas Šilbajoris // Akiračiai (Chicago). – 1986, Nr. 9, p. 8–9. – Taip pat: Šilbajoris, Rimvydas Pranas. Netekties ženklai. Vilnius, 1992. – P. 630–636 ; Lietuviško eilėraščio gramatika / Saulius Žukas // Pergalė. – 1986, Nr. 1, p. 172–176 ; Lietuviška eilėraščio gramatika / Sigitas Geda // Literatūros panorama’86. – Vilnius, 1987. – P. 104–107 ; В поисках поэтического смысла / Доната Митайте // Вопросы литературы. – 1986, № 12, p. 211–216.

222. Поэтика литовского стихотворения (XX век) : 10.01.03 – Литература народов СССР (литовская литература) : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук / Настопка Кястутис Валентинович ; Вильнюсский государственный университет им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1985. – 48 p. 

* * *

223. Nepaprastasis ir įgaliotasis / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1985, Nr. 12, p. 155–157.

Lietuvių literatūros propaguotojui Latvijoje Alfonui Sukovskiui – 75.

224. Poezijos atrama – gimtoji žemė : A. Miškinio gimimo 80-mečiui / Kęstutis Nastopka // Tiesa. – 1985, sausio 29.

225. Pro iliuzijų langą : emigracijos kritika apie lietuvių tarybinę literatūrą / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1985, Nr. 8, p. 133–141. – Taip pat leidiniuose: Akiračiai (Chicago). – 1985, Nr. 10, p. 9–15 ; Literatūros kritika ir dabartis, 1984–1987. –Vilnius, 1988. – P. 104–120.

Atsiliepimas: Kad iliuzijos išsisklaidytų / Rimvydas Šilbajoris // Akiračiai (Chicago). – 1985, Nr. 10, p. 10–11 ; Taip pat: Šilbajoris, Rimvydas. Netekties ženklai. Vilnius, 1992. – P. 630–636.

226. Vertė ir žodis : vertybinis žodžio orientavimas M. Martinaičio poezijoje / K. Nastopka, V. Vilčinskaitė // Pergalė. – 1985, Nr. 6, p. 146–155. – Taip pat knygoje: Marcelijus Martinaitis : kūrybos studijos ir interpretacijos. – Vilnius, 2000. – P. 106–119.

227. „Žvelk mano akimis“ / S. Laurenčikaitė, K. Nastopka. – Recenzija knygai: Gerti iš gėlių / Gražina Cieškaitė. Vilnius, 1984 // Literatūra ir menas. – 1985, birželio 8.

Основы литературных исследований... žr. įr. 203.

228. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем...“ :/ К. Настопка, И. Чакла // Литва литературная. – 1985, № 3, p. 168–174. – Taip pat laikraštyje: Даугава (Рига). – 1985, № 8, p. 101–107. Čaklā, Inta.

Pokalbis apie latvių ir lietuvių poeziją.

1986

229. Поэтика литовского стихотворения : (XX век) : диссертация на соискание ученой степени доктара филологических наук / К. В. Настопка ; Вильнюсский государственный педагогический институт. – Вильнюс, 1986. – 361 p. – Mašinraštis saugomas VUB Rankraščių skyriuje.

Atsiliepimai: Disertacijos tema – eilėraščio poetika / J. S. // Pergalė. – 1986, Nr. 12, p. 181–182 ; Doktora disertācija lirikas teorijā / R. B. // Literatūra un Māksla. – 1986, 5. dec., p. 3 ; Doktora disertācija par dzejoļu poētiku / V. Valeinis // Karogs (Rīga). – 1987, Nr. 2, p. 192–193.

* * *

230. Biržiečiai prisimena Žvaigždulį / Kęstutis Nastopka // Kultūros barai. – 1986, Nr. 4, p. 43.

Literatūrinis vakaras, skirtas K. Snarskio-Žvaigždulio 80-osioms gimimo metinėms, Biržai.

231. Kalbėjimas apie kritiką / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Literatūros savimonė : nacionalinis aspektas / Algimantas Bučys. Vilnius, 1985 // Pergalė. – 1986, Nr. 12, p. 166–170.

232. Likęs šešėlyje / Kęstutis Nastopka // Snarskis-Žvaigždulis K. Akmenys : rinktinė. –Vilnius : Vaga, 1986. – P. 5–22.

233. Nauji vardai / Kęstutis Nastopka // Poezijos pavasaris’86. – Vilnius, 1986. – P. 210.

Apie S. Laurenčikaitės eilėraščius.

234. [Prierašas apie Uldį. Bėrzinį] / K. Nastopka // Veidai’85. – Vilnius, 1986. – P. 234.

235. Suvokti poeziją tikrovės erdvėje / parengė G. Ramoškaitė // Pergalė. – 1986, Nr. 10, p. 135–137.

K. Nastopkos ir kitų autorių pasisakymai apie 1986 metų „Poezijos pavasario“ almanachą.

236. Путь к единству мира / Кестутис Настопка // Ущербная луна, осенняя богиня : стихотворения и поэмы / Сигитас Гяда. – Вильнюс, 1986. – P. 145–146.

1987

237. Eug. Matuzevičius : [bukletas] / Kęstutis Nastopka ; dailininkas Algirdas Švažas. – Vilnius, 1987. – 1 lankstinys (8 p.).

* * *

238. Aidinti prasmė : (E. Mieželaičio eil. „Op 19“) / Kęstutis Nastopka // Skaitykime kartu : eilėraščių interpretacijos. – Vilnius, 1987. – P. 94–101.

239. Istorijos saulė naktinė / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Miko Kėdainiškio laiškai sau pačiam ir kiti nežinomi rankraščiai, rasti senų griūvančių mūrinių namų pastogėje / Vytautas Petras Bložė. Vilnius, 1986 // Pergalė. – 1987, Nr. 7, p. 167–171. – Taip pat leidiniuose: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 31–39 ; Литва литературная. – 1988, № 1, p. 175.

240. J. Janonio poetikos bruožai / Kęstutis Nastopka // Žmogus – žvaigždė. – Vilnius : Vaga, 1987. – P. 85–93.

241. Kur poeto gimtinė? : [pasikalbėjimas] / E. Matuzevičius ; užrašė K. Nastopka // Naujos knygos. – 1987, Nr. 12, p. 8–11.

242. Panaudoti visus rezervus // Literatūra ir menas. – 1987, gruodžio 19, p. 2, 5.

K. Nastopkos ir kitų autorių pasisakymai Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos prezidiumo posėdyje apie literatūrinės spaudos padėtį.

244. „Praeisiu, kaip verdą verpetai...“ : asmenybės raiška Maironio lyrikoje / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1987, Nr. 11, p. 129–137.

245. Reikšmių teorijos kūrėjas : Algirdo Juliaus Greimo 70-mečiui / Kęstutis Nastopka // Gimtasis kraštas. – 1987, kovo 12/18, p. 6.

246. В плену иллюзий / Кестутис Настопка ; пер. А. Сельчинского // Литва литературная. – 1987, № 1, p. 160–171.

Apie lietuvių literatūrą.

1988

247. Dainos, kurios galėtų būti / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Zeme cēla zāli / sudarytojas Knuts Skujenieks. Rīga, 1987 // Kultūros barai. – 1988, Nr. 1, p. 65–66.

248. Diskusijos visuomenės kultūroje : mintys iš forumo „Kritika ir diskusijų kultūra“ / B. Genzelis, L. Donskis, I. Kostkevičiūtė, V. Kubilius, E. Gedgaudas, L. Jekentaitė, R. Ozolas, G. Mareckaitė, N. Baužytė, A. Vengris, K. Nastopka ; parengė A. Staponkus // Kultūros barai. – 1988, Nr. 7, p. 4–8.

K. Nastopkos ir kitų autorių pasisakymai TSRS filosofų draugijos Lietuvos skyriaus Estetikos sekcijos ir „Kultūros barų“ redakcijos surengtame forume „Kritika ir diskusijų kultūra“.

249. Jautrus grožiui žvilgsnis / Kęstutis Nastopka // Biržiečių žodis. – 1988, sausio 21.

Poeto E. Matuzevičiaus kūryba.

250. Kairiarankių perversmas / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Žalio gintaro vėriniai / Sigitas Geda. Vilnius, 1988 // Pergalė. – 1988, Nr. 10, p. 167–170. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 132–140.

251. Maištingas klasicizmas / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1988, gruodžio 10, p. 7–8. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 150–157.

Apie T. Venclovos eilėraščių knygą „Kalbos ženklas“.

252. Nenugalėtasis / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1988, lapkričio 26, p. 4–5.

Apie literatūros kritiką V. Kubilių ; su D. Saukos prierašu.

253. Pasaulėvaizdžių nuolaužos / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Sąmoningumo trajektorijos / Vytautas Kavolis. Chicago, 1986 // Literatūra ir menas. – 1988, sausio 23, p. 7.

254. Po tiesos žvaigžde / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1988, Nr. 7, p. 109–114. – Taip pat leidiniuose: 1989 metų kalendorius. – Toronto, 1989. – P. 97–102 ; Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 326–335.

Apie pokario poeziją.

Pro iliuzijų langą... žr. įr. 225

[Recenzija]... žr. įr. 239

Tylos melodijos... žr. įr. 217

255. Žiemos šermenys / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Poezijos pavasaris’88. Vilnius, 1988 // Literatūra ir menas. – 1988, gegužės 21, p. 5. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 230–237.

256. Литературы Прибалтики: введение / К. Настопка // История всемирной литературы. T. 5. – Москва : Наука, 1988. – P. 413–415.

1989

257. Dar apie Petrą Cvirką ir socrealizmą / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1989, liepos 1, p. 4.

258. Mus jungiantis istorijos dvasingumas / K. Nastopka, Irena Gaidamavičienė ; užrašė Laima Jonušienė // Kalba Vilnius. – 1989, balandžio 14, p. 3, 11.

Pasisakymai to paties pavadinimo radijo laidoje.

259. „Muzika ir poezija“ / Kęstutis Nastopka. – Recenzija renginiams: Muzikos ir poezijos koncertas: V. Bagdono „Poema Viktoro Radovičiaus atminimui“, O. Balakausko „Sonata smuikui ir fortepijonui, op. 22“, V. Barkausko „Dialogai“, M. Urbaičio variacijos keturiems smuikams Bacho temomis (atlieka P. Kunca ir M. Azizbekova), trys J. Juškaičio eilių kompozicijos (skaito P. Vaisieta) // Literatūra ir menas. – 1989, gegužės 6.

260. Perspektyvų skirtumai : apie skirtingą Lietuvos ir išeivijos požiūrį į literatūros reiškinius / pasisako: V. Kelertienė, D. Kuolys, K. Nastopka, K. Ostrauskas, R. Šilbajoris, S. Žukas // Metmenys (Chicago). – 1989, Nr. 57, p. 148–164.

Po tiesos žvaigžde... žr. įr. 254

261. Savo tarme / Kęstutis Nastopka // Biržiečių žodis. – 1989, balandžio 27, p. 3.

Kraštiečio poeto Jono Strielkūno 50-mečio proga.

262. Sugrįžtantys žodžiai : B. Brazdžionio „Poezijos pilnačiai“ pasirodžius / Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1989, Nr. 12, p. 114–121. – Taip pat knygose: Lietuvių literatūros chrestomatija XII klasei. – Kaunas, 1990. – P. 197–203 ; Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 168–181.

263. Šviesa prieš sambrėšką / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1989, liepos 29, p. 4–5. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 158–167.

Apie G. Jokubaičio kūrybą.

264. Tėvynės ieškojimas / Kęstutis Nastopka // Gimtasis žodis. – 1989, Nr. 10, p. 17–21.

Apie B. Brazdžionio eilėraštį „Aš čia – gyva“.

1990

265. Apie bendrumus ir skirtumus: [pasisakymai] / K. Nastopka, K. Ostrauskas, V. Kelertienė ; užrašė Vytautas Kazakevičius // Švyturys. – 1990, Nr. 13/14, p. 22–23.

Apie Lietuvos ir išeivijos literatūrinius ryšius.

266. Apie prasmę ir tiesą / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Semiotika / Algirdas Julius Greimas. Vilnius, 1989 // Pergalė. – 1990, Nr. 7, p. 129–132.

267. Asimetriška replika / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Egzodo literatūros atšvaitai. Vilnius, 1989 // Akiračiai (Chicago). – 1990, Nr. 7, p. 16.

268. Asmenybės raiška Maironio lyrikoje / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir kalba. – T. 21 (1990), p. 78–90.

269. Laisvės gundymai: keletas pamąstymų apie literatūros ateitį / K. Nastopka ir kiti ; parengė Liudvikas Gadeikis // Pergalė. – 1990, Nr. 6, p. 80–91.

270. Laisvės ženklas / Kęstutis Nastopka // Poezijos pavasaris’90. – Vilnius, 1990. – P. 105–109.

Pamąstymai apie okupuotos tautos kalbą, poezijos paskirtį.

271. Mīlie brāļi, tuvākie šai saulē! // Literatūra un Māksla. – 1990, 9. jun, p. 10.

Iš K. Nastopkos pasisakymo X Latvijos rašytojų sąjungos kongrese.

272. Miglai krintant / Kęstutis Nastopka // Knygnešys. – 1990, Nr. 3, p. 14–15.

Atsakymai į „Knygnešio“ anketą „Ką šiandien vertinčiau kitaip?“.

273. Nepriklausomos Lietuvos literatūra / Kęstutis Nastopka // Gimtasis žodis. – 1990, Nr. 1, p. 1–5.

Poezijos šviesa... žr. įr. 133

Sugrįžtantys žodžiai... žr. įr. 262

274. Vandens ženklai Vytauto P. Bložės poezijoje / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1990, vasario 10, p. 3. – Taip pat knygoje: Išsprūstanti prasmė. – Vilnius, 1991. – P. 39–47.

1991

275. Išsprūstanti prasmė : [straipsnių rinkinys] / Kęstutis Nastopka. – Vilnius : Vaga, 1991. – 342 p. – Tiražas 3 000 egz. – ISBN 5-415-00769-5.

Turinys: Poetų portretai (Tarp dviejų erdvių ; Savo – visų vardu ; Poeto erezijos ir paradoksai ; Rimtas ir ironiškas Martinaitis ; Tylos melodijos ; Pasipriešinęs nebūčiai ; Po įprastu rūbu ; iš būvio vaišių ; Pakeliui su Sigitu Geda ; Du susitikimai sus Leonardu Gutausku ; Maištingas klasicizmas ; Šviesa – per sambrėšką ; Sugrįžtantys žodžiai) ; Knygos (To tiesaus paprastumo ; Į balsą atliepiantis balsas ; Prie pažinimo medžio ; Baladės be jausmingos pabaigos ; Kibirkštys nuo ašmenų ; Bėgimas poezijon ; Jausmo išmintis ; Poezijos lygtys ; Žiemos šermenys) ; Pagalvojimai (Apie žalias žuvis, gyvenimišką logiką ir poetinę kalbą ; Minties kontūrai ; Realybės poezija ; Daniškojo eilėraščio pervartos ; Pro rašto ženklus ; Eirėraščio polifonija ; Po tiesos žvaigžde).

Recenzija: Rasti ir prarasti / Viktorija Daujotytė // Metai. – 1991, Nr. 10, p. 174–176.

* * *

276. Kampuota poetika / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Pučia vėjas į širdį / Jonas Juškaitis. Vilnius, 1990 // Literatūra ir menas. – 1991, spalio 19, p. 3.

277. Lapų ir puslapių krizė / K. Nastopka // Literatūra ir menas. – 1991, lapkričio 16, p. 4.

Periodikoje publikuotos literatūros apžvalga.

278. Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai / Kęstutis Nastopka // Skaitome novelę. – Vilnius, 1991. – P. 103–109 ; Taip pat leidiniuose: Novelės „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“ poleminė struktūra / Kęstutis Nastopka // Teksto slėpiniai. – Nr. 2 (1999), p. 87–99 ; Poleminė struktūra // Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 74–84.

Juozo Apučio novelės analizė.

279. Pasijos pagal Greimą / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Iš arti ir iš toli / Algirdas Julius Greimas. Vilnius, 1991 // Lietuvos aidas. – 1991, birželio 26, p. 5.

280. Reikšmių našta / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Iš arti ir iš toli / Algirdas Julius Greimas. Vilnius, 1991 // Kultūros barai. – 1991, Nr. 12, p. 43–45.

281. Tikėjausi bendraminčio skaitytojo / Kęstutis Nastopka // Knygnešys. – 1991, Nr. 7, p. 9.

Autorius apie savo knygą „Išsprūstanti prasmė“.

282. Ugdyti literatūros mokytojo kompetenciją : [pasisakymai] / parengė Z. Lapinskas // Gimtasis žodis. – 1991, Nr. 12, p. 24–26.

D. Bertrand ir F. Ploquin „Tekstų kūrimo sąsiuvinio“ aptarimas. Su K. Nastopkos, S. Žuko ir kt. pasisakymais.

283. Žodžio vakarienė / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygoms: Prie vieno stalo / Kazys Bradūnas. Vilnius, 1990 ; Įaugom Nemuno upyne / Kazys Bradūnas. Vilnius, 1990 // Metai. – 1991, Nr. 1, p. 169–173.

1992

284. Giesmės mirčiai ir gyvenimui / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Septynių vasarų giesmės / Sigitas Geda. Vilnius, 1991 // Literatūra ir menas. – 1992, balandžio 25, p. 4–5.

285. reiškia Greimas / Heidi Toëlle ; užrašė Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1992, kovo 14, p. 14.

Pokalbis su Prancūzijos Provanso Ekso univ. prof. H. Tele.

286. Pēcvārda vietā / Kęstutis Nastopka ; iš lietuvių k. vertė Hermanis Marģers Majevskis // Grāmata. – 1992, Nr. 2, p. 16–17.

Apie V. Bložės kūrybą.

287. Polilogas Kopenhagoje / Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 2 (1992), p. 138–148. – Taip pat leidiniuose: Semiotinė eilėraščio analizė // Teksto slėpiniai. – Nr. 1 (1998), p. 60–77 ; Semiotinė eilėraščio intriga // Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 51–66.

T. Venclovos eilėraščio „Ruduo Kopenhagoje“ analizė.

1993

288. Bendraminčiai po tūkstančio metų: [pasisakymai] / Kęstutis Nastopka, Justinas Marcinkevičius, Meilė Lukšienė ir kt. ; parengė Elena Tervidytė // Dialogas. – 1993, vasario 26, p. 4–5.

Pasisakymai pokalbyje Rašytojų sąjungos klube V. Zaborskaitės sukakties proga.

289. Kokie vaisiai nunoko išėjusiųjų soduos?: [pasisakymai] / parengė Gražina Ramoškaitė // Metai. – 1993, Nr. 11, p. 65–78. – Taip pat tekstas anglų kalba: The fruits which ripened in the garden of exile / vertė Aušra Čižikienė // Lituanus (Chicago). – 1995, Nr. 3, p. 49–66.

K. Nastopkos ir kitų autorių pasisakymai apie knygą „Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990“ (Chicago, 1992).

290. Utopijos ilgesys / Kęstutis Nastopka // Metai. – 1993, Nr. 3, p. 3–5.

Okupacijos pėdsakų tautos dvasioje pragaištingumas ir gyvenimo vertybių saulėlydis.

1994

291. Literatūros samprata XX a. lietuvių kritikoje / Kęstutis Nastopka // XX amžiaus lietuvių literatūra. – Vilnius : Vaga, 1994. – P. 414–431.

292. Nepritapimo estetika / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Trečias brolis / Jonas Strielkūnas. Vilnius, 1993 // Literatūra ir menas. – 1994, kovo 26, p. 4–5.

293. Poetas kasdienybės ir masinės kultūros akivaizdoje / Kornelijus Platelis, Sigitas Geda, Nicole Laurent-Cotrice, Birutė Ciplijauskaitė, Vytautas Rubavičius, Tomas Arūnas Rudokas, Kęstutis Navakas, Alejandro Duque Amusco, Algimantas Baltakis, Kęstutis Nastopka, Liudvikas Jakimavičius, Hannu Kankaanpaa, Markas Zingeris, Vytautas Martinkus // Literatūra ir menas. – 1994, birželio 11–25, p. 2.

K. Nastopkos pasisakymas „Iššūkis akivaizdybei“ „Poezijos pavasario“ konferencijoje.

294. Žodžiai Alfonsui Nykai-Niliūnui / Onė Baliukonytė, Sigitas Geda, Nijolė Miliauskaitė, Kęstutis Nastopka, Judita Vaičiūnaitė // Metai. – 1994, Nr. 7, p. 130–131. – Taip pat knygoje: Alfonsas Nyka-Niliūnas : kūrybos studijos ir interpretacijos. – Vilnius, 2000. – P. 137–139.

1995

The fruits which ripened in the garden of exile... žr. įr. 289.

295. Lietuviškasis Emaus: keletas Evangelijos parafrazių / Kęstutis Nastopka // Metai. – 1995, Nr. 2, p. 114–126. – Taip pat leidiniuose: Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 155–175 ; Emmaüs à la lituanienne : reprises et transformations du discours biblique // Récits et figures dans la Bible. Colloque d‘Urbino. – Lyon : Profac-Cadir, 1999. – P. 271–303.

Apie A. Nykos-Niliūno eilėraštį „Emmaus keleiviai“ bei K. Bradūno eilėraščius „Emaus“ ir „Lietuviškasis Emaus“.

296. Many-voiced poetry / Kęstutis Nastopka // Vilnius. – 1995, Nr. 2, p. 144–146.

Apie M. Martinaitį ir „Kukučio balades“.

297. Mistifikacija ir mitologija : (kultūrologinis Mérimée novelės komentaras) / Kęstutis Nastopka // Mérimée, Prosper. Lokys : tekstas ir dvi interpretacijos. – Vilnius, 1995. – P. 60–76. – Taip pat leidiniuose: Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 139–154 ; Mystification et mythologie // Nouveaux Actes Sémiotiques. – 1995, Nr. 37, p. 5–35.

298. Pastebėjimai apie kino ir ne kino poetą / Sigitas Parulskis, Vytautas Kalinauskas, Romas Lileikis, Kęstutis Nastopka, Adolfas Žukauskas, Aldona Pranckūnienė, Dalia Pranckietytė ; užrašė Tania Šimonienė // Lietuvos aidas. – 1995, rugpjūčio 12, p. 21.

Pasisakymai apie J. Meko filmus.

299. Piligrimystės miražai: sociologinis piešinys / Kęstutis Nastopka. Recenzija knygai: Piligrimas. Romanas / Romualdas Lankauskas. Kaunas, 1995 // Lietuvos rytas. – 1995, rugsėjo 22, priedas „Mūzų malūnas“, p. 28.

300. Pramanas ar portretas? : semiotinis Prospero Mérimée „Lokio“ skaitymas / Kęstutis Nastopka // Mérimée, Prosper. Lokys : tekstas ir dvi interpretacijos. – Vilnius : Baltos lankos, 1995. – P. 40–59. – Taip pat leidiniuose: Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 118–135 ; Portrait d’une impossibilité : lecture sémiotique de „Lokis“ de P. Mérimée / Kestutis Nastopka ; Jacques Fontanille pratarmė, p. 1–3 // Nouveaux Actes Sémiotiques. –Nr. 37 (1995), p. 5–35.

301. Semiotinė tekstų analizė / Kęstutis Nastopka // Mokykla. – 1995, Nr. 7/8, p. 18–19.

302. Tykusis entuziastas / K. Nastopka // Metai. – 1995, Nr. 7, p. 150–151.

Literatūrologo J. Girdzijausko 60-mečiui.

1996

303. Uldžio Bėrzinio paminklai / Kęstutis Nastopka // Tarp knygų. – 1996, Nr. 2, p. 21–23.

304. „Imkit mane ir skaitykit“ / Kęstutis Nastopka // Tūtlytė, Rita. Eilėraščio skaitymas. – Vilnius : Gimtasis žodis, 1996. – P. 5–6. – Taip pat: 2-oji patais. laid., 2001, p. 5–6.

305. Lietuvių eilėraščio poetika XX a. / Kęstutis Nastopka // Ir aš esu … : straipsniai, interviu, recenzijos apie Stasį Anglickį ir jo kūrybą. – Vilnius, 1996. – P. 68–71.

306. Lietuvių ir latvių literatūrų ryšiai / Kęstutis Nastopka // Masionienė B. Baltijos tautos : kultūros istorijos metmenys. – Vilnius, 1996. – P. 237–240.

307. Reikšmių poetikos linkui / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Žmogaus vaizdavimas lietuvių literatūroje / Saulius Žukas. Vilnius, 1995 // Metai. – 1996, Nr. 4, p. 95–99. – Taip pat knygoje: Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 19–25.

1997

308. Apie Greimo semiotikos nutikimus / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1997, kovo 15, p. 4. – Taip pat knygoje: Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 13–18.

309. Lietuvos vizija Oskaro Milašiaus „Simfonijose“ ; Kvalifikacinis išbandymas : [eilėraščio „Naktį sustojusi karieta“ interpretacija] / Kęstutis Nastopka // Oscar V. de L. Milosz = Oskaras Milašius : poezijos analizė. – Vilnius : Baltos lankos, 1997. – P. 46–54 ; 85–89.

310. Tomo Venclovos tekstai / Kęstutis Nastopka // Metai. – 1997, Nr. 8/9, p. 123–131. – Taip pat knygoje: Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 105–117.

1998

311. Greimas ir Gediminas / Kęstutis Nastopka // Kultūros barai. – 1998, Nr. 8/9, p. 64–65.

312. Ketvirtasis pasaulio matmuo / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Penktas metų laikas / Alfonsas Bukontas. Vilnius, 1997 // Literatūra ir menas. – 1998, kovo 14, p. 4–5.

313. Mišios sugriuvusioj bažnyčioj / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Jotvingių mišios / Sigitas Geda. Vilnius, 1997 // Metai. – 1998, Nr. 5, p. 137–141.

314. Mįslingoji „Lokio“ Žemaitija / Kęstutis Nastopka // Mérimée, Prosper. Lokys : profesoriaus Wittenbacho rankraštis / iš prancūzų k. vertė Ramutė Ramunienė. – Vilnius : Baltos lankos, 1998. – P. 53–62.

Semiotinė eilėraščio analizė... žr. įr. 287

315. Sprache und Erzählhaltung bei Andrej Platonov / K. Nastopka // Slavica Helvetica. – Vol. 58 (1998), p. 277–285.

1999

316. Aprašymas ir pasakojimas A. Platonovo apsakyme „Tiutenis, Vitiutenis ir Protegalenas“ / Kęstutis Nastopka // Literatūra. – T. 39 (2) (1999), p. 101–106. – Taip pat leidiniuose: Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 85–93 ; Slavica Helvetica. – Vol. 58 (1998), p. 277–285.

Emmaüs à la lituanienne... žr. įr. 295

317. Interdiscipliniškumo prielaidos / Kęstutis Nastopka // Tarpdisciplininiai ryšiai lituanistikoje. – Vilnius, 1999. – P. 9–18. – Taip pat knygoje: Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 33–41.

318. Des lettres à l’origine des lettres lituaniennes / K. Nastopka // Les lettres dans la Bible et dans la littérature. – Paris : Les éditions du Cerf, 1999. – P. 265–279.

319. Metodo išbandymas / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Antano Škėmos „Balta drobulė“ : pasaulis ir diskursas / Loreta Mačianskaitė. Vilnius, 1998 // Metai. – 1999, Nr. 7, p. 147–151. – Taip pat knygoje: Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 26–32.

Novelės „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“... žr. įr. 278

320. Pagyrimas saikui ir saitui / Kęstutis Nastopka.– Recenzija knygai: Užkalinėti / Vladas Braziūnas. Vilnius, 1998 // 7 meno dienos. – 1999, sausio 15, p. 4.

321. Skaityti ir prakalbinti / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Tekstas ir kūrinys / Viktorija Daujotytė. Vilnius, 1998 // Metai. – 1999, Nr. 1, p. 148–151.

2000

322. Diskusija apie [verstinius] literatūros mokslo žinynus / Dalia Čiočytė, Rita Tūtlytė, Kęstutis Nastopka, Giedrius Viliūnas, Petras Bražėnas, Viktorija Pakerienė, Saulius Žukas, Aušra Jurgutienė, Juozas Girdzijauskas, Regimantas Tamošaitis, Regina Čičinskaitė, Vytautas Martinkus, Birutė Meržvinskaitė, Nijolė Keršytė, Sigutė Radzevičienė ; iššifravo Aistė Birgerytė // Literatūra. – T. 39/42 (1) (2000), p. 132–154.

323. Gedimino laiškai: istorinės ir literatūrinės reikšmės / Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 12 (2000), p. 34–46. – Taip pat leidiniuose: Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 94–104 ; Les lettres dans la Bible et dans la littérature. – Paris, 1999. – P. 265–279.

324. Lietuvių poezijos sąsajos su Jeronimo Boscho daile / Kęstutis Nastopka // Komparatyvistika šiandien : tarptautinė mokslinė konferencija-diskusija. – Vilnius, 2000. – P. 35–40. – Taip pat knygoje: Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 176–190.

325. Mito prieglobstyje / Kęstutis Nastopka // Dialogas. – 2000, kovo 17, p. 4. – Taip pat leidiniuose: Alfonsas Nyka-Niliūnas : kūrybos studijos ir interpretacijos. – Vilnius, 2000. – P. 211–217 ; Reikšmių poetika. Vilnius, 2002. – P. 191–195.

A. Nykos-Niliūno eilėraščio „Orfėjaus medis“ analizė.

Po Kukučio kepure... žr. įr. 171

Vertė ir žodis... žr. įr. 226

Žodžiai Alfonsui Nykai-Niliūnui... žr. įr. 294

326. Varžybose su Villonu / Nijolė Kašelionienė, Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Rinktinė poezija / François Villon ; vertė S. Geda. Vilnius, 1999 // Metai. – 2000, Nr. 10, p. 123–130.

2001

327. Asimetriška meilė Aisčio eilėraštyje „Man tave“ / Kęstutis Nastopka // Teksto slėpiniai. – Nr. 4 (2001), p. 6–13. – Taip pat knygoje: Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 67–73.

„Imkit mane ir skaitykit“... žr. įr. 304

Literatūros pokyčiai nepriklausomybės metais... žr. įr. 368

328. Meilės ir nemirties blyksniai / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Eilėraščiai / Alfonsas Andriuškevičius. Vilnius, 2000 // Šiaurės Atėnai. – 2001, sausio 13, p. 8.

329. Mitas estezės talkoje / Kęstutis Nastopka, Heid Toelle // Metai. – 2001, Nr. 10, p. 82–91. – Taip pat leidiniuose: Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 203–216. – Le mythe au service de l‘esthésis / Kęstutis Nastopka, Heidi Toelle // Sémiotique et esthétique. – Limoges : Presses Universitaires de Limoges, 2003. – P. 39–55.

Apie M. Martinaičio „Kukučio balades“.

330. Rekonstruktion av Babel = Babilono rekonstrukcija / Kęstutis Nastopka ; vertė Anna Harrison // Geda, Sigitas. Fallande ängel i Palanga : valda diktera = Angelas krintantis Palangoj : rinktiniai eilėraščiai. – [S.l.] : Ariel, 2001. – P. 6–19.

To tiesaus paprastumo... žr. įr. 75

331. Judita Vaičiūnaitė : [poetės atminimui] / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 2001, vasario 16, p. 10.

2002

332. Reikšmių poetika : semiotikos bandymai / Kęstutis Nastopka. – Vilnius : UAB „Baltų lankų“ leidyba, 2002. – 238 p. – Tiražas 2 000 egz. – ISBN 9955-429-72-0.

Turinys: Teorija (Apie nuotykius ir atsitikimus Greimo semiotikoje ; Reikšmių poetikos linkui ; Metodo išbandymas ; Interdiscipliniškumo prielaidos ; Simbolio apibrėžimo beieškant) ; Literatūrinė semiotika (Semiotinė eilėraščio intriga ; Asimetriška meilė ; Poleminė struktūra ; Aprašymas ir pasakojimas Andrejaus Platonovo apsakyme „Tiutenis, Vitiutenis ir Protegalenas“ ; Gedimino laiškai: istorinės ir literatūrinės reikšmės ; Tomo Venclovos tekstai ; Pramanas ar portretas? ; Mitas ir menas (Mistifikacija ir mitologija ; Lietuviškasis Emaus: keletas Evangelijos parafrazių ; Hieronimo Boscho pėdsakas lietuvių poezijoje ; Mito prieglobstyje ; Moteriška mitologija ; Mitas estezės talkoje ; Paskutinis aukojimas).

Recenzijos: Semiotika estezės talkoje / Elena Baliutytė // Metai. – 2003, Nr. 11, p. 146–150; „Svarbiausias semiotikos siekis yra padėti žmonėms susikalbėti“ / Dalia Satkauskytė // Literatūra. – T. 45(1) (2003), p. 92–95; Kaip pasiekiama meno tekstų prasmė / Rimvydas Pranas Šilbajoris // Kultūros barai. – 2004, Nr. 5, p. 92–94; K. Nastopkos „Reikšmių poetika“ / Rimvydas Pranas Šilbajoris // Metmenys (Chicago). – 2004, Nr. 84, p. 169–175.

* * *

333. Laiko erdvynėliai : (A. Žukausko 90-mečiui. Pranešimo pagrindas) / Kęstutis Nastopka // Šiaurės Atėnai. – 2002, balandžio 27, p. 8, 12.

334. Literatūros kritikos orientyrai šiandien : [pokalbis] / Elena Baliutytė, Vytautas Kubilius, Kęstutis Nastopka, Jūratė Sprindytė, Loreta Jakonytė, Karolis Klimka, Jolanta Paulauskaitė, Mindaugas Kvietkauskas // Metai. – 2002, Nr. 5/6, p. 115–129.

K. Nastopkos ( p. 121–123, 128–129) ir pasisakymai.

335. Moteriška mitologija : šviesiam N. Miliauskaitės atminimui / Kęstutis Nastopka // Metai. – 2002, Nr. 5/6, p. 110–114. – Taip pat knygose: Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 196–202 ; Moteris su lauko gėlėmis : knyga apie Nijolę Miliauskaitę : atsiminimai, pokalbiai, laiškai. – Vilnius, 2003. – P. 195–201.

336. Simbolio apibrėžimo beieškant / Kęstutis Nastopka // Nuo kulto iki simbolio. – Vilnius : KFMI, 2002. – P. 360–369. – ISBN 9986-638-28-3. – Taip pat knygoje: Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 42–47.

337. Two approaches to the myth of city foundations : syntagmatic and paragmatic / Kestutis Nastopka // Sign systems studies. – Vol. 30(2) (2002), p. 503–512.

2003

338. būtasis nebaigtinis, o prancūziškai – imparfait / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Būtasis nebaigtinis / Vladas Braziūnas. Vilnius, 2003 // Literatūra ir menas. – 2003, spalio 24, p. 8.

339. Istorija ir sapnai / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Eglė vasaros naktį / Jonas Juškaitis. Vilnius, 2003 // Metai. – 2003, Nr. 10, p. 145–148.

340. Keli žiedai ant Halinos Korsakienės kapo / Kęstutis Nastopka // Metai. – 2003, Nr. 4, p. 153.

341. Landowski, Éric. Protas ir kūnas politiniame diskurse : E. Landowskį kalbina Greimo centro profesorius Kęstutis Nastopka // Šiaurės Atėnai. – 2003, gegužės 17, p. 3, 8. – Taip pat knygoje: Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse. – Vilnius, 2007. – P. 155–168.

Politinių tekstų ir politikų analizė semiotiko akimis.

342. Lietuvos galybės mitologija / Kęstutis Nastopka // Kultūros barai. – 2003, Nr. 1, p. 66–69.

Apie A. J. Greimo tyrinėtą mitą „Palemono giminės genealogija“.

Le mythe au service de l‘esthésis... žr. įr. 329

343. Mito atkūrimas / Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 17 (2003), p. 75–80.

A. J. Greimo lietuvių mitologijos tyrinėjimai.

Moteriška mitologija... žr. įr. 335

344. Poetiniai vandenų rašmenys / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 2003, spalio 10, p. 7.

Poetinio Druskininkų rudens pranešimai.

345. Knuto Skujenieko amplua / Kęstutis Nastopka // Kultūros barai. – 2003, Nr. 6, p. 37–38.

2004

346. Bābeles rekonstrukcija = Babilono rekonstrukcija / K. Nastopka // Geda, Sigitas. Sokrats runā ar vēju = Sokratas kalbasi su vėju. – Rīga : Tapals, 2004. – P. 5–15. – ISBN 9984-720-67-5.

347. Bendraminčių knyga : [pasisakymai] / Kęstutis Nastopka, Vanda Zaborskaitė, Giedrius Viliūnas, Mindaugas Kvietkauskas, Marcelijus Martinaitis ; parengė Gražina Ramoškaitė-Gedienė // Metai. – 2004, Nr. 7, p. 86–96.

Pokalbis apie VU Lietuvių literatūros katedros knygą „Naujausioji lietuvių literatūra. 1988–2002“ (Vilnius, 2005).

348. Daugiabalsė poezija = Daudzbalsīga dzeja / Kęstutis Nastopka ; į latvių kalbą vertė Indra Brūvere // Skujenieks, Knuts. Aš esu toli viešėjęs = Es pabiju tālos ciemos : eilėraščių rinktinė, 1963–2003. – Vilnius, 2004. – P. 8–17.

349. Europinė semiotika šiandien / Kęstutis Nastopka // Literatūra. – T. 46(5) (2004), p. 7–15.

350. Lire les mythes: syntagmatique et paradigmatique / Kestutis Nastopka // From Nature to Psyche : Proceedings from the ISI Summer Congresses at Imatra in 2001–2002. – Imatra : International Semiotics Institute at Imatra, 2004. – P. 325–339.

351. Lotmano semiotika / Kęstutis Nastopka // Лотман, Юрий Михайлович. Kultūros semiotika / iš rusų k. vertė Donata Mitaitė. – Vilnius : Baltos lankos, 2004. – P. VII–XV.

2005

352. Bibliografinės pastabos / Kęstutis Nastopka // Greimas, Algirdas Julius. Lietuvių mitologijos studijos. – Vilnius, 2005. – P. 725–730.

353. Gyvenimo prasmių žvejys sutankėjusiame laike : interviu su tikru biržėnu Kęstučiu Nastopka / Aistė Gasiulytė ; Sauliaus Žuko nuotr. // Biržiečių žodis. – 2005, vasario 12, p. 4.

354. Literatūros mokslas šiandieninėje Lietuvoje : [diskusija] / K. Nastopka ir kiti // Literatūra. – T. 47(1) (2005), p. 87–107.

K. Nastopkos (p. 96–97) ir kt. pasisakymai

355. Mitinio pasakojimo gramatika / Kęstutis Nastopka // Žmogus ir žodis. – T. 7(2) (2005), p. 3–12.

356. Mitų archeologija / Kęstutis Nastopka // Greimas, Algirdas Julius. Lietuvių mitologijos studijos. – Vilnius, 2005. – P. 731–750.

357. Semiotikos terminų žodynėlis / Kęstutis Nstopka // Greimas A. J. Struktūrinė semantika : metodo ieškojimas. – Vilnius, 2005. – P. 337–353.

358. Skaitau Čigriejų / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Vieversiui ir kraujažolei / Henrikas Algis Čigriejus. Vilnius, 2004 // Literatūra ir menas. – 2005, kovo 4, p. 5.

359. Skaitymo etika / Kęstutis Nastopka // Kultūros barai. – 2005, Nr. 12, p. 16–19.

Apie literatūros istoriką ir kritiką Rimvydą Praną Šilbajorį.

361. Vilties anatomija / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 2005, gruodžio 9, p. 23.

Apie literatūros istoriką ir kritiką R. P. Šilbajorį.

362. Vision de la Lituanie dans les „Symphonies“ d‘ Oscar Milosz : dans le Septentrion natal / Kęstutis Nastopka // Cahiers de l‘association „Les amis de Milosz“. – Nr. 44 (2005), p. 89–100.

Lietuvos vizija O. Milosz’o eilėraščių cikle „Simfonijos“.

363. Visuomenės veikėjai užstojo Dž. Sorošą : dienraščio „Respublika“ publikacijų papiktinti intelektualai nusprendė prabilti / Arūnas Ivaškevičius // Kauno diena. – 2005, gruodžio 1, p. 3. – Taip pat: Susirūpinta puolimu prieš pilietinę visuomenę // Lietuvos rytas. – 2005, gruodžio 1, p. 4.

K. Nastopkos ir kitų Lietuvos kultūros, meno ir mokslo žmonių, pasirašiusių atvirą laišką, požiūris į „Respublikos“ leidinių grupėje reiškiamą nuomonę, esą žinomo filantropo G. Soroso finansuojamos nevyriausybinės organizacijos vykdo žalingą Lietuvai veiklą.

364. Semiotinis meistrautojas : Kęstutį Nastopką kalbina Arūnas Sverdiolas ir Saulius Žukas // Baltos lankos. – Nr. 20 (2005), p. 5–49.

2006

Eilėraštis – laiko sūkury... žr. įr. 211

365. Juslių poetika / Kęstutis Nastopka // Žmogus ir žodis. – T. 8(2) (2006), p. 9–15.

366. Kreipimasis į mąstančią ir atsakingą Lietuvos visuomenę dėl krizės Vilniaus universiteto Filologijos fakultete / [pasirašė] Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Donatas Sauka, Zigmas Zinkevičius, Juozapas Girdzijauskas, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Kęstutis Nastopka, Albertas Rosinas, Vitas Areška, Regina Koženiauskienė, Vitas Labutis, Olegas Poliakovas, Elena Bukelienė // Mokslo Lietuva. – 2006, birželio 22-liepos 5, p. 3.

367. Pa dvēseles tiltu / Kestutis Nastopka // Raksti / Knuts Skujenieks ; sudarytoja ir komentarų autorė Inta Čaklā. – Rīga : Nordik, 2006.

Recenzija: Lakatiņā neiesietais – mīlestības rūgtā dziesma / Māris Salējs // Kultūras Forums. – 2006, Nr. 41, p. 8.

368. Literatūros pokyčiai nepriklausomybės metais (1990–1996) : poezija : postmodernizmo pažadai ar bėgimas nuo „žvaigždžių valandos“? : [pasisakymai] / Algis Kalėda, Viktorija Daujotytė, Vytautas Kubilius, Vygandas Šiukščius, Valentinas Sventickas, Rimantas Skeivys, Solveiga Daugirdaitė, Erika Drungytė, Donata Mitaitė, Dalia Satkauskytė, Elena Baliutytė, Kęstutis Nastopka, Ramutis Karmalavičius ; parengė Danguolė Straižienė // Dialogas. – 1996, gruodžio 27 ; 1997, sausio 3, 10, 17, 24. – Taip pat knygoje: Yra vien kelias. – Vilnius, 2001. – P. 259.

Iš 1996 m. gruodžio 16 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vykusios diskusijos apie šiuolaikinės lietuvių literatūros būklę ir tendencijas.

369. Mitinis literatūros matmuo : mitas – ritualas – literatūra ; Mitopoetinė kritika; Poetinė mitologija / Kęstutis Nastopka // XX amžiaus literatūros teorijos : vadovėlis aukštųjų mokyklų filologijos specialybės studentams / sudarytoja Aušra Jurgutienė. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. – P. 139–159. 

370. Semiotika gali padėti gyventi prasmingiau : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; kalbėjosi Donatas Petrošius // Panorama. – 2006, vasario 18, p. 18.

Apie semiotiko A .J. Greimo literatūrinį palikimą.

371. Skaitymo strategijos / Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 23 (2006), p. 6–16.

372. Knuto Skujenieko etika ir estetika / Kęstutis Nastopka // Šiaurės Atėnai. – 2006, rugsėjo 16, p. 9.

373. Veiklos įprasminimas / Kęstutis Nastopka // Archaika ir modernybė : M. Martinaitis laikų sąvartose : mokslinė konferencija, 2006 m. kovo 30 d. : tezės. – Vilnius : VU leidykla, 2006. – P. 10.

2007

374. Avantekstas : lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas [Elektroninis išteklius] / autoriai: Rima Bertašavičiūtė, Virginija Cibarauskė, Andrius Grigorjevas, Paulius Jevsejevas, Dalia Kaladinskienė, Jurga Katkuvienė, Nijolė Keršytė, Aistė Kučinskienė, Kęstutis Nastopka, Irina Melnikova, Birutė Meržvinskytė, Julija Snežko, Paulius Vaidotas Subačius, Gintautė Žemaitytė. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2007–2014. http://www.avantekstas.flf.vu.lt/default.asp

Literatūros pokyčiai nepriklausomybės metais... žr. įr. 368

Landowski, Éric. Protas ir kūnas politiniame diskurse... žr. įr. 341

375. Sakymo instancija / Kęstutis Nastopka // Žmogus ir žodis. – T. 9(2) (2007), p. 5–11.

2008

376. Literatūrologų mokslo žurnalai: pamatinės problemos ir kasdienybė : diskusija / Jūratė Sprindytė, Viktorija Daujotytė, Eugenija Ulčinaitė, Natalija Arlauskaitė, Kęstutis Nastopka, Nijolė Kašelionienė, Loreta Jakonytė, Vytautas Martinkus, Reda Pabarčienė, Algis Kalėda, Gytis Vaškelis, Roma Bončkutė, Žavinta Sidabraitė, Sigitas Narbutas, Donata Mitaitė, Mikas Vaicekauskas // Colloquia. – Nr. 20 (2008), p. 136–150.

K. Nastopkos (p. 139–140, 147) ir kt. pasisakymai.

377. Veiklos įprasminimas / Kęstutis Nastopka // Archajika ir modernybė: Marcelijus Martinaitis laikų sąvartose : straipsnių rinkinys skiriamas M. Martinaičio 70-mečiui. – Vilnius, 2008. – P. 23–32, 155–156.

Nagrinėjama M. Martinaičio poezija, J. Greimo atskleistos joje slypinčios semantinės struktūros.

2009

378. Greimo ieškojimas / Nijolė Keršytė, Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 30 (2009), p. 3–8.

Apie to paties pavadinimo tarptautinę konferenciją Vilniaus universitete.

379. Le risque du sens dans la sémiotique de Lotman et celle de l’école de Greimas / Kestutis Nastopka // Nouveaux Actes Sémiotiques. – No. 112 (2009), p. 1–5.

380. Pavydas pagal Greimą ir Vaižgantą / Kęstutis Nastopka // Teksto slėpiniai. – Nr. 12 (2009), p. 77–95.

381. Prasmės rizika Lotmano ir Greimo mokyklos semiotikoje / Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 30 (2009), p. 146–155.

382. Sudėtinis terminas / Kęstutis Nastopka // Žmogus ir žodis. – T. 11(2), (2009), p. 5–10.

383. Семиотическое чтение и нарастание смысла. – (Opus # 5. Чтение) / Кястутис Настопка ; [с ответами на вопоросы Натальи Арлаускайте, Инги Видугирите, Александра Степанова, Екатерины Васильевой, Татьяны Нешумовой] // Literatūra. – T. 51(5) (2009), p. 121–128.

384. Степанов, Александр. Стих и прооза: стратегия чтения. – (Opus # 5. Чтение) / Александр Степанов ; [с коментариями Евгении Шраги, Натальи Арлаускайте, Екатерины Васильевой, Павла Лавринец, Кястутиса Настопки, Татьяны Нешумовой, Александа Федуты] // Literatūra. – T. 51(5) (2009), p. 89–100.

2010

385. Literatūros semiotika / Kęstutis Nastopka. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2010. – 323 p. – Tiražas 1 000 egz. – ISBN 978-9955-23-389-3.

Turinys: Epistemologinis apsisprendimas (Metodas be tiesos? ; Ženklai ir reikšmės ; Pradžioje buvo žodis ; Reikšmės logika ; Tarp Tartu ir Paryžiaus ; Peirce’o aktualumas ; Literatūrinė semiotika ar literatūros semiotika?) ; Pasakojimo gramatika (Proppas pagal Greimą ; Modalinis indėlis ; Kanoninis pasakojimas ; Mitinis pasakojimo matmuo ; Poetinio pasakojimo struktūra) ; Figūratyvi raiška (Figūratyvumas ir tematiškumas ; Semantinio universumo sandara ; Diskurso figūros ; Sintagmatiniai figūrų santykiai ; Juslingumo imanencija) ; Sakymas ir diskursas (Sakymo instancija; Tekstas ir diskursas ; Žiūros taškas ; Sakymo ruošiniai) ; Pasijų semiotika (Leksinės aistrų konfigūracijos ; Aistros diskursas ; Pasijų sintaksė ; Justi ir jausti).

Recenzijos: Skaitymo ūkai / Emilija Visockaitė // Šiaurės Atėnai. – 2010, spalio 15 (Nr. 39), p. 9 ; Literatūra, tekstai, pasaulis: Kęstučio Nastopkos „Literatūros semiotika“ / Andrius Grigorjevas // Literatūra ir menas. – 2010, lapkričio 12 (Nr. 42), p. 5, 9.

* * *

386. Apie žvirblį literatūroje ir kine, arba lyginamosios ir intermedialios literatūros studijos Lietuvoje: ieškant kokybės ir teorinio sąmoningumo : [diskusija] / Natalija Arlauskaitė, Nijolė Kašelionienė, Kęstutis Nastopka, Irina Melnikova, Gintarė Bernotienė, Aurelija Mykolaitytė, Nadežda Morozova, Aušra Martišiūtė // Colloquia. – Nr. 24 (2010), p. 129–138.

387. Juozo Apučio novelės „Horizonte bėga šernai“ semiotinė analizė / Kęstutis Nastopka // XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. – P. 141–150.

388. Blykčiojanti semiotika: tarp metodo ir pasaulio / su profesoriumi Kęstučiu Nastopka kalbasi Loreta Mačianskaitė ir Dalia Satkauskytė // Colloquia. – Nr. 25 (2010), p. 168–178.

389. Dievai ir žmonės pasakoje „Apie dailidę, perkūną bei velnią“ / Kęstutis Nastopka // XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. – P. 259–264. 

390. Kelionės į Kiterą pėdsakais / Kęstutis Nastopka // Alfonsas Nyka-Niliūnas: poetas ir jo pasaulis. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, p. 11–23.

391. Lituanie : chronique / Kęstutis Nastopka // Signata : annales des sémiotiques[Elektroninis išteklius]. – Vol. 1 (2010).

392. La nécessité et l’accident selon Greimas et Lotman / Kęstutis Nastopka // Incidenti ed esplosioni: A. J. Greimas, J. M. Lotman per una semiotica della cultura. – Roma : Aracne editrice, 2010. – P. 161–169.

393. Sakymas ir diskursas / Kęstutis Nastopka // Metai. – 2010, Nr. 8/9, p. 104–116.

394. Semiotika, padedanti kelti gyvenimo prasmės klausimą : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; kalbino Antanas Šimkus // Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. – 2010, gegužės 5.

395. Veiksmo etika ir estetika – beu geste: [diskusija] / K. Nastopka ir kiti ; parengė P. Jevsejevas // Baltos lankos. – Nr. 33 (2010), p. 146169.

396. Смысловой риск в семиотике Лотмана и семиотике школы Греймаса = Le risque du sens dans la sémiotique de Lotman et celle de l’école de Greimas / К. Настопка // Современная семиотика и гуманитарные науки. – Мос­ква: Языки славянских культур, 2010. – P. 285–294. – ISBN 9785955104492.

2011

397. Greimas ir urbanistinė semiotika / Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 34 (2011), p. 174–182.

398. Keli žingsniai topologinės semiotikos linkui / Kęstutis Nastopka, Arūnas Sverdiolas, Paulius Jevsejevas, Saulius Žukas, Justinas Dūdėnas, Baltuonė, Andrius, Dmitrij Gluščevskij, Gintautė Žemaitytė, Laurynas Adomaitis, Dalia Satkauskytė, Viltė Janušauskaitė ; parengė Dimitrij Gluščevskij // Baltos lankos. – Nr. 34 (2011), p. 183–212.

Diskusija A. J. Greimo straipsnio tema.

400. Kritikas – kuris nesvyravo (Jakštas ir Radžvilas) / Kęstutis Nastopka // Žmogus ir žodis. – T. 13(2) (2011), p. 62–65.

Apie literatūros kritikų A. Jakšto-Dambrausko ir K. Korsako-Radžvilo metodologines nuostatas.

401. Mito kritika. Įvadas / Kęstutis Nastopka // XX amžiaus literatūros teorijos : chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams. II dalis. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. – P. 9–10.

402. Nemirtingumą reikia laimėti… : iš profesorės Vandos Zaborskaitės atminimo valandos Švietimo ir mokslo ministerijoje / Darius Kuolys, Vanda Juknaitė, Valentinas Stundys, Irena Veisaitė, Ingė Lukšaitė, Kęstutis Nastopka, Bronislavas Genzelis, Elona Bagdanavičienė // Švietimo naujienos. – 2011, Nr. 2 (vasaris), p. 9, priedas „Švietimo panorama“, p. 2–3.

403. Le texte urbain selon Greimas et Toporov = Miesto tekstas pagal Greimą ir Toporovą / Kęstutis Nastopka, Dalia Kaladinskienė // Literatūra. – Vol. 53(4) (2011), p. 7–14.

404. [Toksai pusiau bohemiškas gyvenimas] / Kęstutis Nastopka // Nepaklusęs laikui: atsiminimai apie V. Kubilių. – Vilnius, 2011, p. 6971.

2012

405. Dėl Antano Gudaičio testamentinės valios vykdymo : [viešas laiškas] Lietuvos Respublikos Prezidentei D. Grybauskaitei, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei I. Degutienei, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui / Valentinas Antanavičius ... Kęstutis Nastopka ... Jonas Audėjaitis // Literatūra ir menas. – 2012, Nr. 23 (birželio 8), p. 17.

Lietuvos dailininkai, meno ir kultūros žmonės reiškia susirūpinimą, kad jau 23 metus nevykdomas dailininko, savo darbus palikusio Lietuvos dailės muziejui, testamentas, kuriame iškelta sąlygą, kad būsimai galerijai Gedimino prospekte, Vilniuje būtų pastatytas priestatas.

406. Algirdas Julius Greimas / Kęstutis Nastopka // Literatūra 12 klasei : chrestomatija. II dalis. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. – P. 390–395.

407. Greimas ir Vilniaus Universitetas / Kęstutis Nastopka // Varpai (Šiauliai). – 2012, Nr. 27, p. 17–22.

408. Intelektualų vaidmuo atkuriant Lietuvos valstybę : [pasisakymai] / Egidijus Aleksandravičius, Kęstutis Girnius, Kęstutis Nastopka, Arūnas Sverdiolas ; užrašė Kornelijus Platelis // Literatūra ir menas. – 2012, kovo 9, p. 8–11 ; kovo 16, p. 6–7.

409. Listy Gedimina: wymiar historysczny i literacki / Kęstutis Nastopka // Zranieni przez czas : współczesna literatura litewska. – Warszawa : Instytut badań literackich pan wydawnictwo, 2011. – P. 207–216.

410. Pasaulinio garso „paukščių kalbos“ specialistas : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; užrašė Rimvydas Stankevičius // Respublika. – 2012, gruodžio 19, p. 12. – Taip pat laikraštyje rusų k.

411. „Pasaulis baigias, todėl / reikia rašyti eilėraščius“ / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 2012, Nr. 23 (birželio 8), p. 9–11.

Apie poeto A. Žukausko poeziją.

412. Semiotikos ištakos ir darbai: Algirdas Julius Greimas /Kęstutis Nastopka // Asmenybės, lytys, bendruomenės / sudarė Rita Repšienė. – Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. – P. 48–56.

413. Skučaitė, Virginija. Būtasis grįžtamasis poeto gyvenimas / Virginija Skučaitė ; su K. Nastopkos ir A. Ruseckaitės pastebėjimais // Kauno diena. – 2012, kovo 3, p. 25–26.

Apie poetą, prozininką, vertėją A. Žukauską.

2013

414. Chargé de missions / Kestutis Nastopka // As Interações Sensíveis. Ensaios de Sociossemiótica A Partir da Obra de Eric Landowski / ed. Ana Cláudia de Oliveira. – São Paulo : Estação das Letras e Cores, 2013. p. 67–80.

415. „Džiaugsmo teikia visos gyvenimo apraiškos“ : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; užrašė Miglė Anušauskaitė, Asta Skujytė // Literatūra ir menas. – 2013, sausio 18, p. 6–8. – Taip pat: Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. – 2013, vasario 1.

416. Erdvės semiotika / Paulius Jevsejevas, Kęstutis Nastopka // Semiotika. – T. 9 (2013), p. 4–12.

417. A. J. Greimas. Lietuva Paryžietiškame veidrodyje : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; užrašė Audronė Jablonskienė // Respublika. – 2013, birželio 20, p. 17.

Pokalbis apie kelionę į Prancūziją, susitikimą su Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėju A. J. Greimu.

418. Greimas Aleksandrijoje: po 55 metų / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 2013, balandžio 19, p. 6–7.

Apie A. J. Greimui skirtą mokslinę konferenciją.

419. „Grožinė knyga gali padaryti pasaulį jaukesnį ir žmoniškesnį…“ : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; kalbino Andrius Jakučiūnas ; Vlado Braziūno nuotraukos // Nemunas. – 2013, kovo 7–13 (Nr. 9), p. 4–5. – Taip pat: Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. – 2013, kovo 15.

420. Kokia buvo Vasario 16-oji, kai oficialiai jos nebuvo : [pokalbis] / V. Vildžiūnas, V. Mazūras, K. Nastopka ; užrašė Džordana Graicevičiūtė ; Irmanto Sidarevičiaus, Sauliaus Venckaus nuotr. // Vakaro žinios. – 2013, vasario 15, p. 1, 4.

421. Latvių šnipas, A. J. Greimo suokalbininkas : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; užrašė Audrius Musteikis // Lietuvos žinios. – 2013, sausio 9, p. 13.

422. Literatūrologas knygas siūlo degustuoti : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka, Rytis Zemkauskas, Alina Orlova ; kalbėjosi Raminta Jonykaitė // Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. – 2013, rugsėjo 15.

423. „Mes visi esame semiotikai“ : su prof. K. Nastopka kalbėjosi LRT radijo laidos „Ryto garsai“ vedėjai Gabija Narušytė ir Saulius Liauksminas // Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. – 2013, sausio 20.

424. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas K. Nastopka, sužinojęs apie premiją, pasakė: „Neįtikėtina!“ : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; kalbėjosi Viktoras Denisenko // Universitas Vilnensis. – 2013, sausis (Nr. 1), p. 9.

425. Kęstutis Nastopka: literatūra – autentiškiausia žmogaus raiška : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; su dukters Agnės Nastopkaitės-Martikonienės pasisakymu ; kalbino Elena Tervidytė // Dialogas. – 2013, sausio 10 (Nr. 2), p. 5, 8.

426. Paslėptų reikšmių lukštentojas : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; užrašė Rūta Šetikaitė // Atgimimas. – 2013, sausio 11, p. 14.

427. Slunkiaus pasijos: [K. Donelaičio „Metų“ veikėjas] / Kęstutis Nastopka // Gimtasis žodis. – 2013, Nr. 10, p. 2628.

428. Spektaklyje susiduria skirtingi gyvenimo matai / Kęstutis Nastopka ; užrašė Ramūnas Gerbutavičius // Lietuvos rytas. – 2013, spalio 21, p. 14.

Apie R. Kazlo spektaklio „Ne pagal šio pasaulio madą“ pagal K. Donelaičio „Metus“ premjerą.

429. Žygiai su Marcelijumi / Kęstutis Nastopka // Atgimimas. – 2013, balandžio 12, p. 8.

Prisiminimai apie poetą M. Martinaitį.

430. Albino Žukausko erotika: „Padravos totoriukė“ / Kęstutis Nastopka // Metlaikių atabradai: Albino Žukausko šimtmetis. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. – P. 31–43.

2014

431. Atsakymai į „Poezijos pavasario“ anketos klausimus / Kęstutis Nastopka // Poezijos pavasaris’2014. – Vilnius, 2014, p. 107–109.

432. Estezės medžioklėje / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Estezė ir vertinimai / Vytautas Martinkus. Vilnius, 2013 // Metai. – 2014, Nr. 3, p. 151–153.

433. Gaudeamus igitur… : [atsiminimai] / Kęstutis Nastopka // Lituanistai 1957–1962 m. m. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidyka, 2014. – P. 120–130.

434. Komunikacija ir autokomunikacija Maironio lyrikoje / Kęstutis Nastopka // Eina garsas: Nauji Maironio skaitymai / sudarytojas ir redaktorius Manfredas Žvirgždas. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 47–53.

435. Lietuvos europietis : knygos / Kęstutis Nastopka. – Recenzija knygai: Pertrūkis tikrovėje / Tomas Venclova. Vilnius, 2013 // Literatūra ir menas. – 2014, Nr. 11 (kovo 14), p. 13–16.

436. Prakalbinti pastatai / Kęstutis Nastopka // Semiotika. – T. 10 (2014), p. 5–8.

437. Žemininkų bendražygis / Kęstutis Nastopka // Eugenijus Matuzevičius / sudarė Tomas Matuzevičius. – Kaunas : Naujasis lankas, 2014. – P. 67–68. – Taip pat: Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. – 2015, sausio 7 ; Šiaurietiški atsivėrimai (Pasvalys). – 2017, Nr. 2/43, p. 18–21.

2015

438. „buvo tokie asmeniniai ryšiai, kurių nelietė visa šita oficialioji aplinka“ : pokalbis // Kęstutis Nastopka ; kalbino Rimantas Kmita // Nevienareikšmės situacijos : pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką / sudarytojas Rimantas Kmita. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. – P. 219–245. – Taip pat: Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. – 2015, vasario 13.

439. Drauge su Albertu : [atsiminimai] / Kęstutis Nastopka // Lingvistika – irgi poezija: Alberto Rosino gyvenimas ir darbai. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. – P. 122–125.

440. „Esu biržėnas…“ : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; kalbėjosi Algirdas Butkevičius // Šiaurės Rytai. – 2015, kovo 14, p. 6–7, 12.

Pokalbis apie artimuosius, Biržuose praleistus mokslo metus, sutiktus žmones.

441. Poezijos valstybė / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 2015, birželio 5, p. 12

Pranešimas iš poetų ir literatūros kritikų konferencijos „Poezijos valstybė“, vykusio tarptautiniame festivalyje „Poezijos pavasaris“ Vilniuje.

442. „Zuikių dievo reabilitacijos klausimu“ / K. Nastopka // Literatūra ir menas. – 2015, rugsėjo 4, p. 10–13.

2016

443. Apie semiotiką, matematiką, muziką ir poeziją / Peras Aage Brandtas atsako į Kęstučio Nastopkos klausimus // Semiotika. – T. 12 (2016), p. 9–17.

444. Ars Semiotica / Kęstutis Nastopka // Semiotika. – T. 12 (2016), p. 5–8.

445. [Atsiminimai] / Kęstutis Nastopka // Marcelijus : atsiminimai apie Marcelijų Martinaitį / sudarytojai Giedrius Genys ir Fausta Radzevičiūtė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – P. 67–71.

446. Kristijono Donelaičio įrašų krikšto metrikų knygose sakytinė struktūra / Kęstutis Nastopka // Kristijono Donelaičio reikšmės. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, – P. 100–109.

447. Greimo gaudesys : [diskusija] / D. Kuolys, M. Kvietkauskas, J. Levina, K. Nastopka, A. Sverdiolas ; moderavo Saulius Žukas ; parengė Emilija Visockaitė // Literatūra ir menas. – 2016, liepos 15, p. 4–7.

Diskusija „A. J. Greimo planai Lietuvai – kas iš jų“.

448. literatūrinės nuošalės. Trys Vaidoto Spudo (1935–1961) eilėraščių rinktinės / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 2016, sausio 8.

Parengta pagal pranešimą, skaitytą konferencijoje „Nonkonformistai, autsaideriai, primirštieji“ Lietuvių literatūros ir tautosakos institute 2015 m. lapkričio 12 dieną.

449. Lituanie : la sémiotique en Lituanie : chronique 2015–2016 / Kęstutis Nastopka, Jūratė Levina // Signata : annales des sémiotiques[Elektroninis išteklius]. – Vol. 7 (2016).

450. Mano Profesorė : [atsiminimai apie Vandą Zaborskaitę] / Kęstutis Nastopka // Ir aš ją pažinojau... : atsiminimai apie Vandą Zaborskaitę / sudarytoja Virgilija Stonytė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. – P. 87–90.

451. Poetinė Gyčio Norvilo semiotika / Kęstutis Nastopka // Semiotika. – T. 12 (2016), p. 55–69.

452. Žodžių ankštys. Antano Kalanavičiaus „Progiesmiai“ / Kęstutis Nastopka // Metai. – 2016, Nr. 8–9, p. 106–113.

2017

453. Drugys Jano veidu, arba Algirdas Julius Greimas : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka, Loreta Mačianskaitė ; kalbėjosi Gytis Norvilas // Literatūra ir menas. – 2017, kovo 10, p. 7.

454. Algirdas Julius Greimas ir jo semiotika / Kęstutis Nastopka // Dr. Kvadratas : Greimas ir jo semiotika : [komiksas] / Miglė Anušauskaitė. – Vilnius : Aukso žuvys, 2017. – P. 155–160.

455. Greimas – mano lėmėjas / Kęstutis Nastopka, Heidi Toelle // Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos. [T]. 1 / sudarytojas Arūnas Sverdiolas. – Vilnius : „Baltų lankų“ vadovėliai, 2017. – P. 527–547.

456. reiškia būti drauge lietuviu ir prancūzu : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka, Ericas Landowskis, Arūnas Sverdiolas, Loreta Mačianskaitė ir Saulius Žukas ; publikaciją parengė Arūnas Sverdiolas // Metai. – 2017, Nr. 3, p. 70–80.

457. Laiškai // Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos / sudarytojas Arūnas Sverdiolas. – Vilnius : Baltos lankos, 2017. – P. 171–470.

Susirašinėjimai su Vilniaus universiteto mokslininkais: J. Kubiliumi, A. Šliogeriu, T. Venclova, K. Nastopka, J. Kabelka, R. Pavilioniui, I. Meiksinaite.

458. Po Greimo ženklu / Algirdo Juliaus Greimo mokinį ir bendradarbį Jacques‘ą Fontanille kalbina Kęstutis Nastopka // Semiotika. – T. 13 (2017), p. 26–34.

459. Les recherches de Greimas sur la mythologie lithuanienne / Kęstutis Nastopka // Semiotica (Toronto). – Issue 214 (2017), p. 139–158.

460. Zigmas Zinkevičius apie bičiulystę su Algirdu Juliumi Greimu / Zigmas Zinkevičius ; kalbina Kęstutis Nastopka // Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos. [T]. 1 / sudarytojas Arūnas Sverdiolas. – Vilnius : „Baltų lankų“ vadovėliai, 2017. – P. 573–575.

461. Jonas Kubilius apie Algirdą Julių Greimą / Jonas Kubilius ; kalbina Kęstutis Nastopka // Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos. [T]. 1 / sudarytojas Arūnas Sverdiolas. – Vilnius : „Baltų lankų“ vadovėliai, 2017. – P. 567–572.

462. La mythologie sémiotique d’Algirdas Julien Greimas / Kęstutis Nastopka // 13th IASS-AIS World congress of semiotics „Cross-Inter-Multi-Trans“, 26–30 June, 2017, Kaunas : program and abstracts. – Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2017. – P. 32.

463. Semiotikas dar iki semiotikos / Kęstutis Nastopka // Varpai (Šiauliai). – 2017, Nr. 36, p. 7–16.

Apie A. J. Greimą.

464. Šiame pasaulyje greimiško mąstymo labai reikia : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; kalbėjosi Inga Jarmalaitė // Veidas. – 2017, Nr. 27, p. 10–12.

Žemininkų bendražygis… žr. įr. 437

465. Альгирдас Юлюс Греймас и его мифология / Кястутис Настопка // Альгирдас Юлюс Греймас. О богах и людях: исследования по литовской мифологии. – Москва : Неолит, 2017. – P. 15–41.

2018

466. Juozo Apučio novelių triptiko „Žalias laiko vingis“ diskursinė struktūra / Kęstutis Nastopka // Colloquia. – Nr. 40 (2018), p. 35–44.

467. Lituanie : la sémiotique en Lituanie : chronique 2017 / Kęstutis Nastopka // Signata : annales des sémiotiques[Elektroninis išteklius]. – Vol. 8 (2017).

468. Žengti į sceną – išeiti iš pasaulio : [pokalbis] / Dominique Frot ; kalbino Saulius Žukas ir Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 2018, vasario 16, p. 20–22.

Apie aktorės D. Frot sukurtą monospektaklį pagal A. J. Greimo tekstus.

2019

469. Be A. J. Greimo mūsų pasaulio pažinimas būtų skurdesnis : [pokalbis] / K. Nastopka ; kalbėjosi Rasa Kazlas // Draugas. – 2019, kovo 9, p. 10–11.

470. Greimo metų aidai / Kęstutis Nastopka // Semiotika. – T. 14 (2019), p. 5–10.

471. Literatūriniai Tomo Venclovos poezijos intertekstai / Kęstutis Nastopka // Colloquia. – Nr. 42 (2019), p. 29–47.

472. Le mot et l’image dans la sémiotique lithuanienne / Kęstutis Nastopka // Signata : annales des sémiotiques[Elektroninis išteklius]. – Vol. 10 (2019).

473. Le sémioticien avant la lettre (essais littéraires de Greimas en lithuanien) // Greimas aujourd’hui : l’avenir de la structure : Actes de congrès de l’Association Française de Sémiotique 2017, juin 2019 [Elektroninis išteklius]. – Lyon : AFS Éditions, 2019. – P. 112–117.

474. Žvaigždžių dialogas / Kęstutis Nastopka // Semiotika. – T. 14 (2019), p. 24–38.

A. J. Greimo ir J. Miltinio bendravimo dokumentai.

2020

475. Įsiklausymai : [straipsnių rinkinys] / Kęstutis Nastopka. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020. – 306 p. – ISBN 978-609-425-299-0.

Turinys: Literatūriniai akiračiai (Albino Žukausko erotika: „Padravos totoriukė” ; Meilės ir nemirties blyksniai ; Veiklos įprasminimas ; Juditos aureolė ; Skaitau Čigriejų ; Kelionės į Kiterą pėdsakais ; Žemininkų bendražygis ; Poetinė Gyčio Norvilo semiotika ; Zuikių dievo reabilitacijos klausimu ; Juozo Apučio novelių triptiko „Žalias laiko vingis“ diskursinė struktūra ; Literatūriniai Tomo Venclovos poezijos intertekstai ; Žodžių ankštys ; Knuto Skujenieko etika ir estetika ; Uldžio Bėrzinio paminklai ; Apie dailininkų poeziją ; Gyvenimas žodyje) ; Iš kultūros archyvų (Kristijono Donelaičio įrašų krikšto metrikų knygose sakytinė struktūra ; Pavasario linksmybių semiotinė analizė (bendradarbiaujant su Heidi Toelle) ; Komunikacija ir autokomunikacija Maironio lyrikoje ; Balio Sruogos „Dievų miško“ figūratyvinė kalba: demoniška vaizduotė ; Likęs šešėlyje ; Iš literatūrinės nuošalės ; Kritikas – kuris nesvyravo (Jakštas ir Radžvilas) ; Filosofas tarp semiotikų ; Hommage a Greimas (Greimo mitologiniai tyrinėjimai ; Žvaigždžių dialogas ; Semiotikas dar iki semiotikos ; Prasmės rizika Lotmano ir Greimo mokyklos semiotikoje).

* * *

476. Dar vienas žvilgsnis / Kęstutis Nastopka // Summa: lietuvių dailininkų poezijos antologija / eilėraščius atrinko, biobibliogramas sudarė ir įvadą parašė Gintarė Bernotienė. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020. – P. 235–245.

477. Gyvoji semiotika / Kęstutis Nastopka // Semiotika. – T. 15 (2020), p. 8–11.

478. Knygos Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos pristatymas VU bibliotekoje / Arūnas Sverdiolas ; pasisakė: Jūratė Levina, Marija Prokopčik, Kęstutis Nastopka, Arūnas Sverdiolas, Jurga Katkuvienė // Semiotika. – T. 15 (2020), p. 78–89.

479. Kęstutis Nastopka: „Semiotika nepasiūlys, kuo užpildyti vertybinę tuštumą“ : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; kalbėjosi Marijus Gailius. – Su Ugnės Žilytės pieštu Kęstučio Nastopkos portretu // Literatūra ir menas. – 2020, kovo 20 (Nr. 6), p. 4–6.

480. K. Nastopka: „Svajoju apie išmintingą, tolerantišką, daugiabalsę ateities Lietuvą“ : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; kalbėjosi Silvija Stankevičiūtė // Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. – 2020, balandžio 27.

481. Semiotiko kelias ir pakelės : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; kalbėjosi Dainius Vaitiekūnas // Metai. – 2020, Nr. 3, p. 110–118.

2021

482. Uldžio Bėrzinio paminklai : in memoriam Uldis Bėrzinis (1944–2021) / Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 2021, gegužės 7, p. 25

483. K. Nastopka: prasmės ieškotojas, nepasitenkinęs peršamais atsakymais : [pokalbis] / Kęstutis Nastopka ; kalbėjosi Sima Kazarian // Biržiečių žodis. – 2021, balandžio 30, p. 7

Grožinė kūryba (eilėraščiai)

484. Atviras laiškas buvusiam draugui / Kęstutis Nastopka // Raudonasis artojas (Biržai). – 1956, spalio 14. – Taip pat laikraštyje lietuvių ir rusų kalbomis: Komjaunimo tiesa. – 1957, balandžio 13.

485. Audroje / Kęstutis Nastopka // Raudonasis artojas (Biržai). – 1958, sausio 16.

486. Festivalio ugnys / Kęstutis Nastopka // Raudonasis artojas (Biržai). – 1957, rugpjūčio 3.

487. „Ir toks baltas sniegas…“ / Kęstutis Nastopka // Raudonasis artojas (Biržai). – 1958, spalio 4.

488. Yra kažkas ; Susimąstymas / Kęstutis Nastopka // Jaunieji. – 1959, kn. 11, p. 125.

489. Juliui Janoniui / Kęstutis Nastopka // Raudonasis artojas (Biržai). – 1956, balandžio 6; Literatūra ir menas. – 1957, birželio 1.

490. Kepurė / Kęstutis Nastopka // Raudonasis artojas (Biržai). – 1956, gruodžio 15. – Taip pat laikraštyje lietuvių ir rusų kalbomis: Komjaunimo tiesa. – 1957, sausio 26.

491. Liepa : (skiriu Biržų II vidurinės mokyklos mokytojui J. Audickui, išėjusiam į pensiją) / Kęstutis Nastopka // Raudonasis artojas (Biržai). – 1957, birželio 27.

492. Mamai / Kęstutis Nastopka // Jaunimo gretos. – 1957, Nr. 8, p. 8.

493. Mylimajai / Kęstutis Nastopka // Raudonasis artojas (Biržai). – 1955, birželio 26.

494. Mokytojas / Kęstuitis Nastopka // Raudonasis artojas (Biržai). – 1955, gegužės 29.

495. Motina // Raudonasis artojas (Biržai). – 1956, rugsėjo 28.

496. Poetui / Kęstutis Nastopka // Raudonasis artojas (Biržai). – 1955, balandžio 3.

497. Prie obels / Kęstutis Nastopka // Raudonasis artojas (Biržai). – 1957, birželio 4.

498. Renga : [japoniškas kolektyvinio eilėraščio kanonas] / Kornelijus Platelis, Vytautas Butvilas-Mažylis, Edmundas Janušaitis, Algimantas Žižiūnas, Alfonsas Bukontas, Mindaugas Kvietkauskas, Vladas Braziūnas, Erika Drungytė, Kęstutis Nastopka, Wendel Mayo, Antanas A. Jonynas, [Remigijus] Adomaitis, Antanas Zališčevskis, Elena Karnauskaitė, Dostena Angulova-Lavergne, Dainius Sobeckis, Rasa Čergelienė, Vyt. Bakaitis, Olita Dautartaitė, Viktoras Rudžianskas, Eglė Perednytė, Kornelijus Jazbutis, Vario Burnos, Stephen Watts, Agnė Žagarkalnytė, M. Kaktavičius, Dovilė Zelčiūtė, Valentinas Sventickas, Jonas Strielkūnas, Graig Czury anglišką tekstą vertė Kornelijus Platelis // Literatūra ir menas. – 2001, spalio 19, p. 5. – Taip pat knygoje: Poetinis Druskininkų ruduo. – Vilnius, 2002. – P. 299.

499. Rytas miške; Pavasarėjant // Raudonasis artojas (Biržai). – 1956, birželio 1.

500. Rožės : (skiriu rašytojo A. Vienuolio-Žukausko atminimui) / Kęstutis Nastopka // Raudonasis artojas (Biržai). – 1957, rugpjūčio 24.

501. Spalio žiburiai / Kęstutis Nastopka // Raudonasis artojas (Biržai). – 1956, lapkričio 7.

502. Sprendimas / Kęstutis Nastopka // Žvaigždė (Pakruojis). – 1955, spalio 9.

503. Šliužas / Kęstutis Nastopka // Raudonasis artojas (Biržai). – 1955, lapkričio 11. – Taip pat laikraštyje: Komunizmo pergalė (Joniškėlis). – 1956, sausio 29.

504. Tėviškės keleliai : (turistiniai įspūdžiai) // Raudonasis artojas (Biržai). – 1956, rugsėjo 19.

505. Žiburiai / Kęstutis Nastopka // Raudonasis artojas (Biržai). – 1956, vasario 5.

506. Žudikas nuteisiamas mirti / Kęstutis Nastopka // Raudonasis artojas (Biržai). – 1957, rugsėjo 14.

Vertimai

Grožinė literatūra, recenzijos

507. Ceplis, Rimands. Kosminės sąmonės sapnas / Rimands Ceplis ; vertė Kęstutis Nastopka // Šiaurės Atėnai. – 2007, sausio 27, p. 11.

Apie J. Ivanauskaitės romaną „Sapnų nublokšti“ (Sapņiem līdzi / iš lietuvių k. vertė Talrids Rullis. Rīga, 2006).

508. Ansons, Elmārs. Vestuvių naktis : [dviejų veiksmų, penkių paveikslų komedija] / Elmaras Ansonas ; iš latvių k. vertė Kęstutis Nastopka // Ansons, Elmārs ; İbrahimbǝyov, Rüstǝm. Vestuvių naktis; Į liūtą panašus. – Vilnius : Vaga, 1976. – P. 5–65.

509. Belševica, Vizma. Katino patarimas; „Kai liejas eilėse liepsna...“; „Greičiau pavargsta geležis...“ : [eilėraščiai] / iš latvių k. vertė Kęstutis Nastopka // Šiuolaikinės poezijos problemos. – Vilnius, 1977. – P. 141–142. – Taip pat: Pergalė. – 1972, Nr. 4, p. 104, 108.

510. Bendrupe, Mirdza. „Įveik švelnumą, virstantį grandinėm...“; „Tegu sau gauja diletantų...“ : [eilėraščiai] / Mirdza Bendrupe ; iš latvių k. vertė Kęstutis Nastopka // Šiuolaikinės poezijos problemos. – Vilnius, 1977. – P. 142, 143. – Taip pat: Pergalė. – 1972, Nr. 4, p. 109.

511. Bērziņš, Uldis. Ei Miulenbache ; Uldžiui : [eilėraščiai] / iš latvių k. vertė Kęstutis Nastopka // Šiuolaikinės poezijos problemos. – Vilnius, 1977. – P. 149. – Taip pat: Pergalė. – 1972, Nr. 4, p. 110, 111.

512. Bērziņš, Uldis. Keturi metų laikai : Pavasaris ; Vasara ; Ruduo ; Žiema ; „Vienas vyras sėdi smuklėj…“ ; „Jau knisa daržą kurmis…“ ; Dėdės Peteriai… ; „Jau sužaliuoja rąstai…“ ; „Balandy siaučia ir ramybę drumsčia…“; Pirmasis eilėraštis apie pasiutusį mano troškulį : (iš ciklo „Dauguvos krantas“) : [eilėraščiai] / Uldis Berzinis ; iš latvių k. vertė Kęstutis Nastopka ; su vertėjo prierašu apie autorių // Poezijos pavasaris’79. – Vilnius, 1979. – P. 80, 104–107.

513. Bērziņš, Uldis. Kuo vardu; Paminklas ožkai; „Kaip saulė kaujasi su dviem tamsom…“; Eilėraštis apie senatvę ; Uldis ; Viduramžis ; Zingė ; Vidžemė tarp keturių ir penkių ; Minotauromachija ; „Jau sužaliuoja rąstai…“ ; Keturi metų laikai ; Petrinės ; Alus ; „Kaip didžgirės sienojai…“; Ei, Miūlenbachai ; Trys Abdulchajaus Ulaševo sapnai: I. „Kaip angys lankstos žolės…“ ; II. (Manaso mirtis) ; III (Manaso gimimas) : [eilėraščiai] / vertė K. Nastopka // Mes atėjome į šį pasaulį : latvių jaunųjų poetų eilėraščiai. – Vilnius, 1983. – P. 35–50.

514. Bērziņš, Uldis. Kuo vardu ; Paminklas ožkai ; Viduramžis ; Zingė ; Minotauromachija ; Petrinės ; Alus ; „Kaip didžiagirės sienojai man kelnių pavalkai…“: [eilėraščiai] / iš latvių k. vertė K. Nastopka // Kultūros barai. – 1983, Nr. 3, p. 40–41.

515. Bērziņš, Uldis. Pajunta pašaukimą ; Linksniai ir giesmės ; Don Frederikas eina skųstis ; Su paukščiais ; Į baisines savaites ; Laukan lėk pažiūrėk. Kelios eilutės petitu :iš ciklo „Paminklas don Alfredui“ : [eilėraščiai] / vertė K. Nastopka // Veidai‘85 : jaunųjų kūrybos almanachas. – Vilnius, 1986. – P. 234–238.

516. Bērziņš, Uldis. Pėsčias keliauninkas : 1850 ; Eilėraštis apie senatvę ; Kuo vardu ; „Kaip saulė kaujasi su dviem tamsom...“ ; Paminklas ožkai ; Ei Mühlenbachai ; Keturi metų laikai : Pavasaris. Vasara. Ruduo. Žiema; Zingė ; Uldis ; Iš ciklo „Dauguvos krantas“ : Proza apie pasiutusį mano troškulį ; Palietuvės eikėraštis ; Viduramžis ; Alus ; Petrinės ; „Kaip didžgirės sienojai man kamantai kelnių...“ ; „Jau knisa daržą kurmis...“ ; „Balandy siaučia ir ramybę drumsčia...“ ; Iš ciklo „Paminklas don Alfredui“ : Pajunta pašaukimą ; Linksniai ir giesmės ; Don Frederikas ateina skųstis ; Su paukščiais ; Į baisines savaites ; Laukan lėk pažiūrėk ; Kelios eilutės petitu ; Minotauromachija ; „Ar Dauguva dunksi...“ ; Trys Abdulchajaus Ulaševo sapnai / vertė Kęstutis Nastopka // Bērziņš, Uldis. Vabzdžių žingsniai = Kukaiņu soļi : poezija / Uldis Bērziņš. – Vilnius : Baltos lankos, 1997. – P. 7, 9, 37, 39, 47, 65, 67–73, 79, 81, 93–95, 107, 113, 121, 129, 131, 139, 143, 163–175, 177, 181, 185–189.

517. Bērziņš, Uldis. Uldis : [eilėraštis] / Uldis Bērziņš ; iš latvių k. vertė Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 2021, gegužės 7, p. 25

518. Bērziņš, Uldis. Vidžemė tarp keturių ir penkių ; Eilėraštis apie senatvę: I. „Pagal Joną 21 skyrius 18 eilutė iš tiesų…“; II. „(Senatvė ateina) nebesinori meluoti…“ ; III. „O kitas ligi galo lankstosi kaip svirtis…“ ; IV. „Tiktai širdis kad išliktų šviesi…“ ; V. „Dar vienas daiktas geras senatvėje…“ ; VI. „Duok man dieve lig senatvei išgyvent…“ : [eilėraščiai] / iš latvių k. vertė Kęstutis Nastopka // Literatūra ir menas. – 1983, birželio 25, p. 10.

519. Bērziņš, Uldis. Volungė ; Žiema : (iš ciklo “Keturi metų laikai”) : [eilėraščiai] / vertė K. Nastopka // Kultūros barai. – 1976, Nr. 4, p. 19.

520. Briedis, Leons. „Kaip tyliai žydi bitė!..“ ; Paukščio plunksna / iš latvių k. vertė Kęstutis Nastopka // Šiuolaikinės poezijos problemos. – Vilnius, 1977. – P. 146–147.

521. Čaklais, Māris. „Kai nervų ir smegenų narvelyje...“ ; „Neišeiki, nakties stirna...“ ; „Gyvatės vardą...“ : [eilėraščiai] / iš latvių k. vertė Kęstutis Nastopka // Šiuolaikinės poezijos problemos. – Vilnius, 1977. – P. 136, 140, 145. – Taip pat: Pergalė. – 1972, Nr. 4, p. 103, 106–107.

522. Grigulis, Arvīds. „Žmogus keliauja…“ ; „Tolimas triukšmas…“ ; „Gali būti ramus…“; „Vėjas papieviu…“ ; „Meškerė dyla…“ ; „Botagu kirtus…” ; „Jau daugel namų…“; „Ilgai, taip ilgai…“ ; Devynios Hoku strofos : [eilėraščiai] / vertė K. Nastopka // Pergalė. – 1971, Nr. 6, p. 9–11.

523. Kota, Laima. Karališkoji ragana : [rašytojos J. Ivanauskaitės atminimui] / Laima Muktupāvela ; iš latvių k. vertė Kęstutis Nastopka // Kultūros barai. – 2007, Nr. 4, p. 36–40. – Taip pat: Jurga : atsiminimai, pokalbiai, laiškai / sudarė Dovilė Zelčiūtė. – Vilnius : Tyto alba, 2008. – P. 372–380.

524. Kroma, Monta. „Vėsios yra…“; „Pamažu ryškėja kupranugaris…“; „Mano šaukštelis nerūpestingai sklando tarp pirštų tarytum lėktuvas…“ : [eilėraščiai] / iš latvių k. vertė K. Nastopka // Pergalė. – 1976, Nr. 4, p. 88–91.

525. Kroma, Monta. „Lūpos. Tu...“ : [eilėraštis] / iš latvių k. vertė Kęstutis Nastopka // Šiuolaikinės poezijos problemos. – Vilnius, 1977. – P. 141. – Taip pat: Pergalė. – 1972, Nr. 4, p. 107.

526. Kronbergas, Jurgis. Dainuojanti revoliucija : Estijos, Latvijos, Lietuvos liaud. Frontams :[eilėraštis] / iš latvių k. vertė K. Nastopka // Literatūra ir menas. – 1988, lapkričio 26, p. 6. – Taip pat: Viltis. – 1988, lapkričio 25.

527. Lisovska, Olga. „bet štai ta diena atėjo...“ : [eilėraštis] / iš latvių k. vertė Kęstutis Nastopka // Šiuolaikinės poezijos problemos. – Vilnius, 1977. – P. 138.

528. Neibarts, Aivars. „Beržynas – mazgas...“ : [eilėraštis] / iš latvių k. vertė Kęstutis Nastopka // Šiuolaikinės poezijos problemos. – Vilnius, 1977. – P. 144–145.

529. Plaudis, Egils. „Nes meilė, kai ji dievų byla...“ ; „Melsvos pušys vingių vingiais augs...“ ; Atmintis; „Nuvesk mane, kai sugalvosiu sent...“ : [eilėraščiai] / iš latvių k. vertė Kęstutis Nastopka // Šiuolaikinės poezijos problemos. – Vilnius, 1977. – P. 138, 139. – Taip pat: Pergalė. – 1972, Nr. 4, p. 105.

530. Poetai apie poeziją / parengė Romanas Timenčikas ; išvertė Kęstutis Nastopka. – Turinyje: V. Briusovo, A. Bloko, S. Jesenino mintys apie poeziją ir meną // Poezijos pavasaris’71. – 1971, p. 196–202.

531. Sacré, James. A. J. Greimui : [eilėraštis] / James Sacré ; iš prancūzų k. vertė Nijolė Kašelionienė ir Kęstutis Nastopka // Semiotika. –T. 13 (2017), p. 12–13. – Taip pat: Literatūra ir menas. – 2017, spalio 6, p. 3.

532. Sniķere, Velta. Nepraeik nepakėlęs ; Vienas kitam ; Pabodo ; „Aš šaukiu į visas šešias puses...“; Svetimas džiaugsmas; Vėjas / Velta Snikere ; vertė Kęstutis Nastopka ; su Romualdo Lankausko prierašu // Švyturys. – 1991, Nr. 4, p. 9.

533. Vācietis, Ojārs. „Kažinkas vėlei šaukia pas save...“ : [eilėraštis] / iš latvių k. vertė Kęstutis Nastopka // Šiuolaikinės poezijos problemos. – Vilnius, 1977. – P. 135. – Taip pat: Pergalė. – 1972, Nr. 4, p. 102.

534. Платонов, Андрей Платонович. Tiutenis, Vitiutenis ir Protegalenas : [apsakymas] / iš rusų k. vertė Kęstutis Nastopka // Reikšmių poetika. – Vilnius, 2002. – P. 85–88.

Humanitariniai mokslai

535. Broden, Thomas F. Algirdas Julius Greimas: išsilavinimas, įsitikinimai, karjera / Thomas F. Broden ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Colloquia. – Nr. 33 (2014), p. 14–35.

536. Bucher, Gérard. Nuo darnios teorijos prie netobulos literatūros / Gérard Bucher ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Greimas, Algirdas Julius. Apie netobulumą / iš prancūzų k. vertė Saulius Žukas. – Vilnius : Baltos lankos, 2004. – P. 91.

537. Bucher, Gérard. Pirmoji mirties patyrimo paveldimoji galia / vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 3 (1993), p. 36–71.

538. Bucher, Gérard. Pirmykščio mirties patyrimo paveldimoji galia / vertė Kęstutis Nastopka // Mitologija šiandien : antologija. – Vilnius, 1996, p. 245–306.

539. Detienne, Marcel. Permąstyti mitologija ; Jautis su kvapiaisiais prieskoniais / vertė Kęstutis Nastopka // Mitologija šiandien : antologija. – Vilnius, 1996. – P. 159–170, 245–275.

540. Escande, Jacques. Bibliniai laikai – nuo laikų kūrimo iki laikų pabaigos / Jacques Escande ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 18/19 (2004), p. 200–214.

541. Fabbri, Paolo. Ištrūkimas / Paolo Fabbri ; iš italų k. vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 10 (1998), p. 158–172.

542. Fabbri, Paolo. I. Įvadas [į Struktūrinę semantiką] : sugrįžtantis Greimas ; II. Pratarmė [Semiotikos žodynui] : inauguracinis terminalas / Paolo Fabbri ; iš italų k. vertė Dainius Būrė, Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 28 (2008), p. 5–15 ; 16–21.

543. Floch, Jean-Marie. „Ieva ir citra. Aromatinga Michelio Bras virtuvės emblema“/ vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 35 (2011), p. 67–94.

544. Fontanille, Jacques. Astmos pasijos : pratarmė : kai kvapo nepritrūksta / Jacques Fontanille ; iš prancūzų k. vertė Justinas Šuliokas ; vertimą peržiūrėjo Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 36 (2012), p. 124–178.

545. Fontanille, Jacques. Greimo semiotika: ilgalaikis mokslinis projektas / Jacques Fontanille ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Semiotika. – T. 13 (2017), p. 13–25.

546. Fontanille, Jacques. Tikėsena / Jacques Fontanille, Claude Zilberberg; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 12 (2000), p. 169–182.

547. Greimas, Algirdas Julius. Apie nostalgiją : leksinės semantikos etiudas / Algirdas Julius Greimas ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Kultūros barai. – 2007, Nr. 3, p. 64–68.

548. Greimas, Algirdas Julius. Etimologinės pastabos dėl kelių Mannhardto teonimų / iš anglų k. vertė Kęstutis Nastopka // Greimas, Algirdas Julius. Lietuvių mitologijos studijos. – Vilnius, 2005. – P. 618–625.

549. Greimas, Algirdas Julius. Figūratyvinė semiotika ir plastinė semiotika / Algirdas Julius Greimas ; vertė Kęstutis Nastopka, Rasa Čepaitienė, Gintautė Lidžiuvienė // Baltos lankos. – Nr. 23 (2006), p. 71–98.

550. Greimas, Algirdas Julius. Gedimino sapnas : (lietuvių mitas apie miesto įkūrimą: analizės bandymas) / Algirdas Julius Greimas ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Kultūros barai. – 1998, Nr. 8/9, p. 65–75. – Taip pat : Greimas, Algirdas Julius. Lietuvių mitologijos studijos. – Vilnius, 2005. – P. 549–573.

551. Greimas, Algirdas Julius. Gražus gestas / iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 33 (2010), p. 129–145.

552. Greimas, Algirdas Julius. Algirdo Juliaus Greimo laiškas Ivanui Darrault-Harris / [vertė] Kęstutis Nastopka // Semiotika. – T. 11 (2015), p. 83–87.

553. Greimas, Algirdas Julius. Įžanga į laiško semiotiką / Algirdas Julius Greimas ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 28 (2008), p. 22–26.

554. Greimas, Algirdas Julius. Maupassant : teksto semiotika: praktinės pratybos / Algirdas Julius Greimas ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka, Saulius Žukas. – Vilnius : Versus aureus, 2017. – 299 p.

555. Greimas, Algirdas Julius. Mito balsai Lietuvoje : pokalbiai su Algirdu Juliumi Greimu / iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Greimas, Algirdas Julius. Lietuvių mitologijos studijos. – Vilnius, 2005. – P. 660–698.

556. Greimas, Algirdas Julius. Pakaustyti cikadą / Algirdas Julius Greimas, Teresa Mary Keane ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 30 (2009), p. 209–214.

557. Greimas, Algirdas Julius. Parabolė: gyvenimo forma : [apie parabolinį diskursą] / Algirdas Julius Greimas; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka ir Saulius Žukas // Baltos lankos. – Nr. 12 (2000), p. 76–83.

558. Greimas, Algirdas Julius. [Pastabos apie pasijas] / Algirdas Julius Greimas ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka ; su vertėjo prierašu apie knygą // Baltos lankos. – Nr. 30 (2009), p. 200–205.

559. Greimas, Algirdas Julius. „Prancūzijoje išsikerojo „bereikšmiškumas“ / vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 35 (2011), p. 185–192.

560. Greimas, Algirdas Julius. Sociosemiotika : žodynas / Algirdas Julius Greimas, Joseph Courtės, Éric Landowski ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 29 (2009), p. 188–192.

561. Greimas, Algirdas Julius. „Sriuba su pertrintu baziliku, arba vertės objekto konstravimas“ / vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 35 (2011), p. 130–143.

562. Greimas, Algirdas Julius. Struktūrinė semantika : metodo ieškojimas / Algirdas Julius Greimas ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka. – Vilnius : Baltos lankos, 2005. – 356 p. – Tiražas 1 000 egz.

563. Greimas, Algirdas Julius. Tai labai paprasta… / Algirdas Julius Greimas ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 30 (2009), p. 206–208.

564. Greimas, Algirdas Julius. Topologinės semiotikos linkui / Algis Julius Greimas ; vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 34 (2011), p. 144–173.

565. Hammad, Manar. Vilniaus universitetas: semiotinis architektūros ir planų tyrimas / Manar Hammad ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 116 p. – (A. J. Greimo centro studijos. Semiotika ; 10).

566. Landowski, Éric. Mažasis semiotinis manifestas draugo sociologo Pekka Sulkuneno garbei ir dėmesiui / iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka ; vertimą tikrino Nijolė Keršytė // Semiotika. – T. 14 (2019), p. 76–83.

567. Landowski, Éric. Po dvidešimties metų / Ericas Landowskis ; vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 23 (2006), p. 67–70.

568. Landowski, Éric. Sociosemiotika / Eric Landowski ; vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 29 (2009), p. 180–187.

569. Nowotna, Magdalena. Prarastų laikų beieškant : Oscaro V. de L. Miloszo pėdomis / Magdalena Nowotna; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Oscar V. de L. Milosz = Oskaras Milašius : poezijos analizė. – Vilnius : Baltos lankos, 1997. – P. 90–99.

570. Simonsen, Michèle. Gamta ir kultūra Mérimée „Lokyje“ / Michèle Simonsen ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Mérimée, Prosper. Lokys : tekstas ir dvi interpretacijos. – Vilnius : Baltos lankos, 1995. – P. 78–95.

571. Skujenieks, Knuts. Dainų balnas / Knutas Skujeniekas; iš latvių k. vertė Kęstutis Nastopka // Pergalė. – 1985, Nr. 10, p. 118–128. – Taip pat knygoje: Lekia mano žirgelis: latvių dainos. – Vilnius : Vyturys, 1989. – P. 5–26.

572. Toëlle, Heidi. Apie neapibrėžtumą : (Barbey d’Aurevilly Don Žuanas) / Heidi Toelle ; iš prancūzų k. vertė Nijolė Kašelionienė, Kęstutis Nastopka // Barbey d’Aurevilly, Jules Amédée. Gražiausia Don Žuano meilė. – Vilnius : Baltos lankos, 1994. – P. 24–99.

573. Toëlle, Heidi. Kaip arabai savo klasikinėje epochoje vadino ir suvokė meilės pasiją: semiotinės analizės bandymas / Heidi Toelle ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Semiotika. – T. 12 (20016), p. 70–84.

574. Toëlle, Heidi. Kosmologiniai lėmėjai Maupassant’o novelėje „Naktis (košmaras)“ / Heidi Toelle ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 30 (2009), p. 72–87.

575. Toëlle, Heidi. Miloszo tyrinėjimai / Heidi Toelle; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Oscar V. de L. Milosz = Oskaras Milašius : poezijos analizė. – Vilnius, 1997. – P. 6–45.

576. Toëlle, Heidi. Sodomos ir Gomoros nubaudimo koraniškoji versija, arba diskursyvinių figūrų integracinis vaidmuo / Heidi Toelle; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Baltos lankos. – Nr. 12 (2000), p. 84–97.

577. Toëlle, Heidi. Sunki mylinčiųjų vienybė: Ganimas ir Kut al Kulubė / Heidi Toelle ; iš prancūzų k. vertė Kęstutis Nastopka // Semiotika. – T. 11 (2015), p. 38–59.

Atlikėjas

Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj [Garso įrašas] / Vladas Braziūnas ; skaito autorius ir kt. poetai. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas : Vladas Braziūnas, 2007. – 2 garso diskai. – ISBN 978-9955-698-42-5.

CD 1. – 2007. – 1 garso diskas. – Skaitovai: Kęstutis Nastopka (Akmenio paukščiai; Pušų sodinimas netoli Zervynų) ir kt.

CD 2. – 2007. – 1 garso diskas. – Skaitovai: Kęstutis Nastopka (Karvelių paštas; Nac rudentini) ir kt.

Sudarytojas, rengėjas

Knygos

578. Andziulaitis-Kalnėnas, Juozas. Raštai : poezija, publicistika, ist. apybraižos, laiškai / Juozas Andziulaitis-Kalnėnas ; paruošė ir įžanginį straipsnį „Juozas Andziulaitis-Kalnėnas“ parašė K. Nastopka ; red. komisija: K. Korsakas (pirm.), K. Ambrasas, J. Jurginis, A. Maldonis, J. Palionis, R. Šarmaitis, A. Venclova. – Vilnius : Vaga, 1971. – 401 p. 

579. Arminas-Trupinėlis, Petras. Eilės : originalių ir verstinių kūrinių rinktinė / Petras Arminas-Trupinėlis ; paruošė ir įžanginį straipsnį „Petras Arminas-Trupinėlis“ parašė K. Nastopka ; red. komisija: A. Bernotas, V. Kubilius, V. Vanagas, V. Zaborskaitė. – Vilnius : Vaga, 1970. – 125 p. 

580. Bērziņš, Uldis. Vabzdžių žingsniai = Kukaiņu soļi : poezija / Uldis Bērziņš ; sudarė ir straipsnį „Uldžio Bėrzinio paminklai“ parašė Kęstutis Nastopka ; redagavo Lilija Kudirkienė ; vertė Kęstutis Nastopka, Sigitas Geda, Vladas Braziūnas, Giedrė Šlapelytė, Valdas Kukulas. – Vilnius : Baltos lankos, 1997. – 307 p.

581. Geda, Sigitas. Sokrats runā ar vēju = Sokratas kalbasi su vėju / Sigitas Geda ; Kestuta Nastopkas un Knuta Skujenieka atlase ; no lietuviešu valodas atdzejojis Knuts Skujenieks ; Kestuta Nastopkas priekšvārds. – Rīga : Tapals, 2004. – 223 p.

Recenzija: Asiņu summa = asiņu starpība / Aivars Eipurs // Kultūras Forums. – 2005, Nr. 11, p. 9.

582. Greimas, Algirdas Julius. Baimės ieškojimas : straipsniai / Algirdas Julius Greimas ; sudarė ir pratarmę parašė Kęstutis Nastopka ir Virginijus Savukynas ; iš prancūzų k vertė Rolandas Pavilionis. – Vilnius : Baltos lankos, 1999. – 104 p. – ISBN 9955-00-019-8.

583. Greimas, Algirdas Julius. Du sens en exil : chroniques lithuaniennes / Algirdas Julien Greimas ; textes réunis par Saulius Žukas et Kęstutis Nastopka ; présentés par Ivan Darrault-Harris et Denis Bertrand ; traduits du lithuanien par Lina Perkauskytė. – Limoges : Lambert-Lucas, 2017. – 333 p.

584. Greimas, Algirdas Julius. Lietuvių mitologijos studijos / Algirdas Julius Greimas ; sudarė Kęstutis Nastopka ; vertė : Kęstutis Nastopka, Jūratė Navakauskienė, Rolandas Pavilionis. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2005. – 751 p. – Tiražas 2 000 egz. – ISBN 9955-584-78-5.

585. Rainis, Jānis. Poezija ; Dramos / Janis Rainis ; sudarytojas Kęstutis Nastopka ; iš latvių k. vertė Albinas Bernotas ir kiti. – Vilnius : Vaga, 1998. – 798 p. – ISBN 5-415-01269-9.

586. Žukauskas, Albinas. Būtoji – grįžtamoji / sudarė ir straipsnį „Laiko erdvynėliai“ parašė Kęstutis Nastopka. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. – 447 p. + 1 garso diskas.

Serialiniai, tęstiniai leidiniai

587. Baltos lankos : tekstai ir interpretacijos. – ISSN 1392-0189. – 1991–2013.

Nr. 12 (2000) / sudarė Kęstutis Nastopka. – 205 p.

Nr. 30 (2009) : leidinys skiriamas Algirdui Juliui Greimui / sudarė Kęstutis Nastopka. – 231 p.

588. Semiotika. – ISSN 1392-0219. – 1994-. – (A. J. Greimo centro studijos ; T. 1–).

T. 7 (1999) : Baimės ieškojimas / Algirdas Julius Greimas ; sudarė Kęstutis Nastopka. – 103 p.

T. 8 (2012) : Trys semiotikos / Thomas F. Broden, Silvi Salupere ; sudarė Kęstutis Nastopka ; į lietuvių kalbą vertė Dalia Kaladinskienė. – 75 p.

T. 9 (2013) : Kartografinio diskurso semiotika: 1613 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapio analizė / Jovita Bružienė ; sudarė Kęstutis Nastopka. – 75 p.

T. 12 (2016) / sudarė Kęstutis Nastopka. – 86 p.

T. 13 (2017) / sudarė Kęstutis Nastopka. – 112 p.

T. 14 (2019) / sudarė Kęstutis Nastopka. – 84 p.

T. 15 (2020) / sudarė Kęstutis Nastopka. – 100 p.

589. Viltis : [laikraštis] / Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio VVPI grupė.

1988, Nr. 1 / rengė Kostas Malinauskas, Kęstutis Nastopka, Airija Sapranavičienė.

1988, Nr. 3 – 1988, Nr. 8 / / rengė Kęstutis Nastopka, Vanda Laurinavičienė ir kt.

1989, Nr. 1(9) – 1989, Nr. 6(14) / rengė Kęstutis Nastopka, Vanda Laurinavičienė ir kt.

Redaktorius, redaktorių kolegijos narys, konsultantas

Knygos

590. Čepukienė, Anelė. Oi tu kregždele : tautosakos ir kūrybos rinktinė / Anelė Čepukienė ; parengė Norbertas Vėlius ; dainų melodijas spaudai parengė Laima Burkšaitienė ; tautosakos tekstus užrašė Norbertas Vėlius, Kęstutis Nastopka, Genovaitė Četkauskaitė. – Vilnius : Vaga, 1973. – 358 p.

591. Kronbergs, Juris. Vilkas Vienakis eilėraščiai = Vilks Vienacis : dzejoļi / Juris Kronbergs ; iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas ; redagavo Kęstutis Nastopka. – Vilnius : Kronta, 2008. – 136 p. + 1 CD.

592. Meno kritika / TSRS filosofų draugijos Lietuvos skyrius. Estetikos sekcija ; sudarė Žibartas Jackūnas ; redakcinė kolegija: Alfonsas Andriuškevičius, Žibartas Jackūnas, Kęstutis Nastopka. – Vilnius : Mintis, 1986. – 230 p. 

593. Mitologija šiandien : antologija / sudarė Algirdas Julius Greimas, Teresa Mary Keane ; [specialus redaktorius Kęstutis Nastopka]. – Vilnius : Baltos lankos, 1996. – 311 p. – Virš. aut.: Algirdas Julius Greimas, Claude Lévi-Strauss, Edmund Leach, René Girard, Marcel Detienne, Jean-Pierre Vernant, Mary Douglas, Claude Calame, Paul Ric. – ISBN 9986-403-17-0.

594. Spudas, Vaidotas. Susitikt tave norėčiau vėlei : eilėraščiai, ištraukos iš dienoraščio, laiškai, amžininkų atsiminimai / Vaidotas Spudas ; paruošė A. Bernotas, G. Suveizdienė; K. Nastopkos įžanginis straipsnis „Pasipriešinęs nebūčiai“, p. 3–9 ; red. kom-ja: A. Baltakis, E. Matuzevičius, K. Nastopka. – Vilnius : Vaga, 1974. – 326 p.

595. Tarybinė lietuvių literatūra ir kritika : bibliografinė rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas. – Vilnius, 1957–1970. – 4 t.

T. 3 :1961–1965 / sudarė E. Stanevičienė ; redagavo K. Nastopka. – 1967. – 334 p. 

Knygų serijos. Serialiniai leidiniai

596. Literatūra ir kalba : [Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto darbai]. – Vilnius : Vaga, 1969-.

[T.] 10 : Lietuvių literatūriniai ryšiai ir sąveikos / vyr. red. K. Korsakas ; red. kolegija : K. Doveika (ats. red.), L. Gineitis, J. Lankutis, K. Nastopka. – 526 p. 

597. Poezijos pavasaris : eilėraščiai ir straipsniai. – Vilnius : Vaga, 1971-

1971 / red. komisija : A. Maldonis, Just. Marcinkevičius, M. Martinaitis, E. Matuzevičius (pirm.), K. Nastopka, V. Rudokas (sudaryt.), V. Šimkus. 1971. – 251 p. 

1972 / red. komisija : A. Bernotas, A. Maldonis, M. Martinaitis (sudaryt.), E. Matuzevičius (pirm.), K. Nastopka. 1972. – 224 p.

1973 / red. komisija : A. Bernotas, A. Maldonis, M. Martinaitis (sudaryt.), E. Matuzevičius (pirm.), K. Nastopka. 1973. – 222 p. 

1978 / ats. red. V. Rudokas ; red. komisija : A Baltakis, A. Bernotas (sudaryt.), A. Drilinga (sudaryt.), A. Mikuta, K. Nastopka. – 1978. – 256 p. 

1979 / ats. red. V. Rudokas ; red. komisija : A. Baltakis, A. Drilinga, S. Geda, M. Karčiauskas (sudaryt.), A. Mikuta, K. Nastopka. – 1979.

1980 / ats. red. V. Rudokas ; red. komisija : A. Baltakis, M. Karčiauskas (sudaryt.), A. Mikuta, K. Nastopka. 1980. – 240 p. 

598. Semiotika / redkolegija: Kęstutis Nastopka ir kiti.  – ISSN 1392-0219. – 1994-

Literatūra apie Kęstutį Nastopką

1968

599. Nastopka, Kęstutis // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius : Mintis, 1968. – T. 2. – P. 666.

1969

600. Nastopka, Kęstutis // Lietuvių enciklopedija. – Boston : Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1969. – T. 36. – P. 405.

1972

601. Balčiūnas, S. Mūzos padovanojo lyrą / S. Balčiūnas // Komjaunimo tiesa. – 1972, gruodžio 23. – Taip pat laikraštyje rusų k.

1974

602. Literāro prēmiju laureāti Lietuvā // Karogs (Rīga). – 1974, Nr. 10, p. 195.

Apie 1974 metų laureatus – Kęstutį Nastopką ir kt.

1975

603. Šiuolaikinės kritikos problemos. – Vilnius : Vaga, 1975. – 451 p. 

K. Nastopka minimas : p. 121, 135–138, 190 ir kt.

604. Tarybų Lietuvos rašytojai : biografinis žodynas / Emilija Dagytė, Danutė Straukaitė. – Vilnius : Vaga, 1975. – P. 119–120.

1976

605. Naujokaitis, Pranas. Lietuvių literatūros istorija. – Chicago, 1976. – T. 4. – P. 558–559.

1977

606. Nastopka, Kęstutis. [Autobiografija] / Kęstutis Nastopka // Tarybų Lietuvos rašytojai : autobiografijos / sudarė: A. Mickienė, A. Paraščiakas. – Vilnius : Vaga, 1977. – T. 2. – P. 153–154.

607. Краулинь, К. Проблемы теоретические, творческие и практические // Вопросы литературы. – 1977, № 10, p. 144–152.

Minimas K. Nastopka.

1978

608. Писатели Советской Литвы : биографический словарь / Эмилия Дагите и Дануте Страукайте ; перевод с литовского авторов, исправленный и дополненный. – Вильнюс : Vaga, 1978. – P. 171.

1980

609. Slavinskaitė, Irena. Poetinio žodžio transformacija lietuvių lyrikoje / Irena Slavinskaitė // Literatūra ir kalba. – Kn. 16 (1980), p. 68, 81, 99 ir kt.

1981

610. Nastopka, Kęstutis // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius : Mokslas, 1981. – T. 8. – P. 97.

611. Juknevičius, J. Iš albumo / J. Juknevičius // Švyturys. – 1981, Nr. 4, p. 30.

Apie nuotrauką, kurioje užfiksuoti iš šiaurės Lietuvos kilę literatūros darbuotojai : K. Nastopka, A. Zurba, J, Strielkūnas, P. Skodžius, V. Kubilius ir kt.

1982

612. Kulbokas, Vladas. Lietuvių literatūrinė kritika tremtyje / Vladas Kulbokas. – Roma : Lietuvių katalikų Mokslo Akademija, 1982. – T. 1 : [1944–1972]. – P. 461–462.

613. Lietuvos TSR centrinio valstybinio literatūros ir meno archyvo asmenų fondai (L–Ž). – Vilnius, 1982. – P. 40–41.

1983

614. Ambrasas, Kazys. Romano likimas arba Liudo Vasario draugai ir priešai / Kazys Ambrasas. – Vilnius : Vaga, 1983. – 343 p.

K. Nastopka minimas : p. 152, 153.

615. Areška, Vitas. Lietuvių tarybinė lyrika : žanrinė sistema / Vitas Areška. – Vilnius : Vaga, 1983. – 486 p.

K. Nastopka minimas : p. 72, 73, 80 ir kt.

1984

616. Tarybų Lietuvos rašytojai : biobibliografinis žodynas / Emilija Dagytė, Danutė Straukaitė. – 2-as papildytas leid. – Vilnius : Vaga, 1984. – P. 226.

1986

617. Lietuvos TSR [1986 m.] Valstybinės premijos laureatai : [K. Nastopka, J. Vaičiūnaitė] // Pergalė. – 1986. – Nr. 9, p. 182–183 ; Naujos knygos. – 1987, Nr. 1, p. 7 .

618. Nastopka, išeivių literatūra ir „iliuzijų langai“ / sp // Draugas (Chicago). – 1986, balandžio 26, priedas „Mokslas, menas, literatūra“.

1987

619. Nastopka, Kęstutis // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius : Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987. – T. 3. – P. 181.

1989

620. „Literatūros ir meno“ [1988 m.] premijos // Literatūra ir menas. – 1989, sausio 1, p. 13.

621. Nastopka, Kęstutis. [Autobiografija] / Kęstutis Nastopka // Tarybinių lietuvių rašytojų autobiografijos / sudarė Aldona Mickienė. – Vilnius : Vaga, 1989. – T. 2. – P. 301–305.

1990

622. Kęstučiui Nastopkai – 50 metų // Biržų kalendorius, 1990. – Biržai : Lietuvos kultūros fondo Biržų rajoninė taryba, 1990. – P. 39.

623. Sukanka 50 metų literatūros tyrinėtojui Kęstučiui Nastopkai. – Rubrika: Mūsų kalendorius : 1990 kovas // Bibliotekų darbas. – 1990, Nr. 1, p. 38.

K. Nastopkos biografija ir bibliografija.

1991

624. Ramonaitė, Valerija. Lingvistikos sąvokos ir terminai literatūrologijoje / V. Ramonaitė // Kalbos ir literatūros dalykų ryšiai. – Šiauliai : Šiaulių pedagoginis institutas, 1991. – P. 15.

1992

625. Lietuvių egzodo literatūra, 1945–1990. – Čikaga : Lituanistikos institutas, 1992. – 861 p. 

K. Nastopka minimas : p. 746–747, 775.

626. Tabūns, Broņislavs. Nastopka Ķēstutis / Broņislavs Tabūns // Latviešu rakstniecība biogrāfijās.– Rīga : Latvijas enciklopedija, 1992. – P. 229.

1995

627. Kubilius, Vytautas. XX amžiaus literatūra : Lietuvių literatūros istorija / Vytautas Kubilius. – Vilnius, 1995. – 718 p.

K. Nastopka minimas p. 10, 685, 687, 706.

628. Nastopka, Kęstutis // Kas yra kas Lietuvoje, [19]95/[19]96 = Who is Who in Lithuania. – Kaunas, 1995. – P. 391.

1997

629. Apbalvots Ķēstutis Nastopka // Diena. – 1997, 13.okt., p. 14.

630. Lietuvių egzodo literatūra, 1945–1990. – 2-asis fotogr., pataisytas leid. – Vilnius : Vaga, 1997. – 861 p. 

K. Nastopka minimas : p. 746–747, 775.

631. Par apbalvošanu ar Triju Zvaigžņu ordeni un ordeņa goda zīmi : Triju Zvaigžņu ordeņa domes paziņoj // Latvijas Vēstnesis. – 1997, 29.apr., p. 1.

632. Stonkus J. Profesoriaus Kęstučio Nastopkos apdovanojimas / J. Stonkus // Metai. – 1997, Nr. 12, p. 152.

Latvijos Trijų žvaigždžių ordino kavalieriaus vardo suteikimas.

633. Zveja, Ilze. Apbalvoti kultūras darbinieki // Literatūra. Māksla. Mēs. – 1997, 30.apr./8.maijs, p. 2.

634. Радзявичюте, Аушра. Орден Трех Звезд вручен литовскому профессору / Аушра Радзявичюте // Диена (Рига). – 1997, 14 окт., p. 4.

1998

635. Nastopka, Kęstutis // Kas yra kas Lietuvoje, [19]97/[19]98. – Kaunas, 1998. – P. 483.

636. Nastopka, Kęstutis // Who is Who in Lithuania, [19]97/98. – [Kaunas], 1998. – P. 294.

2000

637. Baliutytė, Elena. Prasmės pėdsakais : keli štrichai K. Nastopkos portretui / Elena Baliutytė // Metai. – 2000, Nr. 3, p. 91–97. – Taip pat knygoje: Baliutytė, Elena. Laiko įkaitė ir partnerė : lietuvių literatūros kritika, 1945–2000. – Vilnius, 2002. – P. 248–262.

638. Blynaitė, Laura. Filologijos fakultete apžvelgtas praeitų metų knygų derlius / Laura Blynaitė // Universitas Vilnensis. – 2000, sausio 20 (Nr. 30–33), p. 6.

639. Nastopka, Kęstutis // Kas yra kas Lietuvoje, 2000. – Kaunas, 2000. – P. 487.

640. Nastopka, Kęstutis // Who is Who in Lithuania, 2000. – Kaunas, 2000. – P. 319.

641. Sukanka 60 metų, kai gimė literatūros tyrinėtojas Kęstutis Nastopka. – Rubrika: Mūsų kalendorius : 2000 kovas / parengė Petronėlė Grybauskienė // Tarp knygų. – 2000, Nr. 1, p. 45–46.

K. Nastopkos bibliografijos papildymai už 1990–1999 metus.

2001

642. Baliutytė, Elena. Nastopka Kęstutis / Elena Baliutytė // Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius, 2001. – P. 349–350.

2002

643. Nastopka, Kęstutis // Kas yra kas Lietuvoje, 2002. – Kaunas, 2002. – P. 464.

644. Nastopka, Kęstutis // Who is Who in Lithuania, 2002. – Kaunas, 2002. – P. 319.

2003

645. Dagilis, Jonas. Biržuose – biržietiškų beržų biržė / Jonas Dagilis // Šiaurės Rytai. – 2003, rugsėjo 4, p. 3.

1989 m. rugsėjo 16–17 dienomis vyko „Žemiečių šventė“, kurios metu K. Nastopka ir kiti biržiečiai ir jų svečiai pasodino Žemiečių parką, kuris šiuo metu apleistas ir neprižiūrimas.

646. Įteiktos Rektoriaus mokslo premijos // Universitas Vilnensis. –2003, kovas (Nr. 3), p. 2.

2003 m. vasario 27 d. VU Senato komisijos posėdyje už išskirtinius mokslo pasiekimus 2002 metais universiteto mokslininkams.

647. Seibutis, Antanas. Vėliavos šventė Biržuose / Antanas Seibutis // Šiaurės Rytai. – 2003, gruodžio 4, p. 6.

Suėjo penkiolika metų, kai virš pilies suplevėsavo tautinė – valstybinė ir Biržų miesto vėliavos. Vėliavų pakėlime dalyvavo ir kalbėjo K. Nastopka ir kt.

648. Tabūns, Broņislavs. Nastopka Ķēstutis / Broņislavs Tabūns // Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Otrais, pāstrādātais un papildinātais izdevums.– Rīga : Zinātne, 2003. – P. 417.

2004

649. Juzefovič, Agnieška. Akademinė „Baltų lankų“ studijų savaitė Druskininkuose / Agnieška Juzefovič // Druskininkų naujienos. – 2004, liepos 30 – rugpjūčio 5 (Nr. 31), p. 4.

Druskininkų M. K. Čiurlionio muziejuje vykusios „Baltų lankų“ studijų savaitės metu K. Nastopka skaitė pranešimą „Mitinis literatūros vaidmuo“.

650. Lietuviškieji slapyvardžiai : lietuviškos spaudos iki 1990 m. slapyvardžių sąvadas / sudarė ir parengė Jonas Mačiulis. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2004. – T. 1 : Autoriai = Authors. – P. 194 ; T. 2 : Slapyvardžių žodynas = Dictionary of pseudonyms. – P. 550.

2005

651. Baliutytė, Elena. Perimti lyrikos ugnį: Salomėjos Nėries recepcijos ypatumai / Elena Baliutytė // Salomėja Nėris: tarp dainos ir regėjimo : moksl. konf., skirtos S. Nėries 100-osioms gimimo metinėms, pranešimai. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. – P. 7–18.

Aptariami lietuvių kritikų, tarp jų ir K. Nastopkos, darbai apie S. Nėries gyvenimą ir kūrybą.

2006

652. Baublys, Karolis. „Baltos lankos 2006“: filosofija ir menai / Karolis Baublys // Literatūra ir menas. – 2006, liepos 21, p. 5. – Taip pat: Druskininkų naujienos. – 2006, rugpjūčio 12–18 (Nr. 33), p. 4.

K. Nastopkos pranešimo „Prasmės prieaugis“ komentaras.

653. Butkevičius, Algirdas. Literatūrinė Biržų krašto panorama : gyvenę ir kūrę Biržų žemėje / Algirdas Butkevičius // Biržų istorijos apybraižos. Kn. 1. – Vilnius : Danielius, 2006. – P. 296.

Apie rašytojus – tarp jų ir K. Nastopką.

654. Butkevičius, Algirdas. „Versmės“ vakaronėje / Algirdas Butkevičius // Biržiečių žodis. – 2006, gruodžio 19, p. 8.

Apie Biržų literatų klubo vakaronę ir susitikimą su rašytoju Petru Skodžiumi, keletą dešimtmečių vadovavusiam prie rajono laikraščio veikusiam literatų būreliui. Čia pirmuosius eilėraščius parašė ir rajono laikraštyje išspausdino K. Nastopka ir kt.

655. Jazukevičiūtė, Dalia. Sąžinės sąskaitos : Dalios Kuodytės vadovaujama Liustracijos komisija per dešimtį mėnesių išnagrinėjusi apie šimtą bylų ir demaskavusi 39 kėgėbistus, bus pakeista kita, o buvusiems KGB bendradarbiams vėl žadama pratęsti pripažinimo terminus / Dalia Jazukevičiūtė // Veidas. – 2006, Nr. 3 (sausio 19), p. 20–24.

Liustracijos komisijos pirmininkė D. Kuodytė apie šios komisijos veiklą, literatūros kritikas profesorius K. Nastopka ir lituanistas profesorius J. Girdzijauskas apie tai ar buvo įmanoma atsisakyti bendradarbiauti su KGB ir kt.

656. Nastopka, Kęstutis Valentinas // Kas yra kas Lietuvoje : Lietuvos pasiekimai, 2006. – Kaunas, 2006. – P. 800.

2007

657. Daujotytė-Pakerienė, Viktorija. Kęstutis Nastopka: tarp rasti ir prarasti / Viktorija Daujotytė // Daujotytė-Pakerienė V. Lietuvių literatūros kritika : akademinio kurso paskaitos. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. – P. 309–316.

658. Eitavičienė, Stasė Kaip bitės į avilį sugrįžę / Stasė Eitavičienė // Šiaurės Rytai. – 2007, rugpjūčio 7, p. 1, 8–9.

Apie Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos ketvirtosios laidos abiturientų susitikimą, kuriame dalyvavo ir K. Nastopka.

2008

659. Įvertinti aukštojo mokslo vadovėlių rengėjai // Spectrum. – 2008, Nr. 2 (9), p. 3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija antrają premiją skyrė VU mokslininkų kolektyvui už leidinį „XX a. literatūros teorijos“.

660. Nastopka, Kęstutis // Kas yra kas Lietuvoje : Kraštiečiai. – Kaunas, 2008. – P. 639.

661. Nastopka, Kęstutis Valentinas // Kas yra kas Lietuvoje : Lietuvos pasiekimai, 2008. – Kaunas, 2008. – P. 908.

662. Nastopka, Kęstutis // Who is Who in Lithuania : Book of Achievements, 2008. – Kaunas, 2008. – P. 522–523.

2009

663. Baliutytė, Elena. Nastopka Kęstutis / Elena Baliutytė // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. – T. 16. – P. 81.

664. Butkevičius, Algirdas. Ištikimas iki paskutinio atodūsio : [Petras Skodžius, 1927–2009 : nekrologas] / Algirdas Butkevičius // Šiaurės Rytai. – 2009, gegužės 12, p. 2.

K. Nastopka minimas kaip Petro Skodžiaus suburto jaunųjų literatų būrelio narys.

665. Denisenko, Viktoras. Humanitarinių mokslų prašalaitė : (žvilgnis į semiotiką) / Viktoras Denisenko // Spectrum. – 2009, Nr. 1, p. 16–18.

666. Nastopka, Kęstutis Valentinas // Kas yra kas Lietuvoje, 2009. – Kaunas, 2009. – P. 953.

2010

667. Butkevičius, Algirdas. Ištikimas giminės tradicijai / Algirdas Butkevičius // Šiaurės Rytai. – 2010, balandžio 3, p. 6, 12.

668. Butkevičius, Algirdas. Šviesaus liūdesio poetas : Vaidotui Spudui – 75 / Algirdas Butkevičius // Šiaurės Rytai. – 2010, balandžio 24, p. 7, 12.

Minimas ir K. Nastopka.

669. Jakubelskienė, Aušra. Laukiami gimtinėje / Aušra Jakubelskienė // Literatūra ir menas. – 2010, liepos 23, p. 11 ; Tarp knygų. – 2010, Nr. 7/8, p. 32–33.

Biržų viešosios bibliotekos tęstinio projekto „Sugrįžimai į gimtinę“ renginys – literatūrinis vakaras-susitikimas su K. Nastopka ir kitais žymiais Biržų krašto žmonėmis

670. Seibutis, Antanas. Sulaukti gimtinėje / Antanas Seibutis // Šiaurės Rytai. – 2010, balandžio 27, p. 5.

Biržų viešoji biblioteka surengė susitikimą su K. Nastopka ir dailėtyrininke Ingrida Korsakaite.

671. Semiotikos profesorius Kęstutis Nastopka žymi 70 metų jubiliejų // Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. – 2010, kovo 16. – Taip pat laikraštyje: Literatūra ir menas. – 2010, kovo 19, p. 11.

672. Sukanka 70 metų literatūros tyrinėtojui Kęstučiui Nastopkai. – Rubrika: Mūsų kalendorius : 2010 kovas / parengė Olga Zimareva // Tarp knygų. – 2010, Nr. 1, p. 43–44.

K. Nastopkos bibliografijos papildymai už 2000–2009 metus.

673. Zemlickas, Gediminas. Laisvės sala nelaisvės vandenyne (2) / Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – 2010, balandžio 1, p. 3, 14.

Apie K. Nastopkos dalyvavimą diskusijoje „Ženklų sistemų konfliktas. Semiotika TSRS: Tartu-Maskva-Vilnius“.

2012

674. Daujotytė-Pakerienė, Viktorija. Ginčas / Viktorija Daujotytė // Laisvojo mąstymo properšos. – Vilnius : Tyto alba, 2012. – P. 150–151.

Apie K. Nastopkos, A. Šliogerio, A. J. Greimo semiotines pažiūras.

675. „Gruodžio 10 d. Kultūros ministerijoje paskelbti šių metų Lietuvos nacionalinių…“ // Literatūra ir menas. – 2012, gruodžio 14, p. 7.

676. Nastopka Kęstutis // Lietuva: enciklopedija. – Vilnius, 2012. – T. 3. – P. 886887.

677. Šepetytė, Danutė. Ir vėl vėluoja, ir vėl skuba premija / Danutė Šepetytė // Respublika. – 2012, gruodžio 11, p. 12.

2013

678. Nastopka Kęstutis // Kas yra kas Lietuvoje: Lietuvos valstybės metraštis, 1990–2010. – Kaunas, 2013. – P. 669.

2014

679. Butkevičius, Algirdas. Biržiečių ryšiai su Latvija / Algirdas Butkevičius ; A. Balbieriaus nuotr. // Šiaurės Rytai. – 2014, lapkričio 18, p. 8.

Minimas ir K. Nastopka.

2015

680. Daujotytė-Pakerienė, Viktorija. Išsprūstančios prasmės ieškotojui / Viktorija Daujotytė // Literatūra ir menas. – 2015, balandžio 17, p. 10–11 ; Taip pat: Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. – 2015, balandžio 23.

K. Nastopkos kūrybos vakare pasakyta kalba.

681. Mindaugas davė pradžią mūsų valstybei : [informacija apie Valstybės dienos proga apdovanojimų įteikimą mokslininkams Z. Zinkevičiui, K. Nastopkai bei kitiems] // Lietuvos žinios. – 2015, liepos 7, p. 3.

682. Kęstutis Nastopka. Prasmių žvejys sutankėjusiame laike : virtuali paroda [Elekroninis išteklius] / parodą parengė Janina Stankevičienė ir Nijolė Matusevičienė ; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. – Vilnius, [2015].

683. Sukanka 75 metai, kai gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas Kęstutis Nastopka / parengė Gražina Rinkevičienė // Tarp knygų. – 2015, Nr. 1, p. 38–39.

2017

684. Žilionytė, Justė. Vilniaus universiteto Tautosakos būrelio istorija (1953–1961 m.) / Justė Žilionytė // Liaudies kultūra. – 2017, Nr. 5, p. 76–93.

K. Nastopkai skirti kūriniai

685. Andriuškevičius, Alfonsas. „Jūra bangavo rūsti…“ : Kęstučiui Nastopkai : [eilėraštis] / Alfonsas Andriuškevičius // Poezijos pavasaris’2002. – Vilnius, 2002. – P. 65.

686. Dabulskis, Aleksas / Drapakas, Horacijus. Taip kalbėjo kritikai : Nastopkiškasis barocco ir kt. : [satyros] // Nemunas. – 1983, Nr. 11, p. 32.

687. Jakštas J. Nastopkiškasis barocco // Jakštas J. Tarp mūzų ir mūsų : parodijos. – Vilnius, 1985. – P. 94–95.

1959–2015 m. publikacijas aprašė
P. Grybauskienė, O. Zimareva, G. Rinkevičienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Bibliografiją papildė ir redagavo
E. Akstinaitė-Veličkienė (Vilniaus universiteto biblioteka)

Bibliografija baigta rengti
2021 m. liepos mėn.