[1]
Keršytė N. 2017. Naudotų šaltinių ir literatūros sąrašas. Acta Museologica Lithuanica. 3, (Feb. 2017), 436-462. DOI:https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2016.3.10409.