(1)
Keršytė N. Naudotų šaltinių Ir literatūros sąrašas. MusLithuan 2017, 3, 436-462.