(1)
Ragauskaitė A. Naudotos literatūros sąrašas. MusLithuan 2019, 4, 169-191.