(1)
Keršytė N. Tyrimo šaltiniai Ir Istoriografija. MusLithuan 2017, 3, 14-24.