(1)
Lithuanica A. M. Laisvės Kovotojų Prisiminimuose paminėtų Ir aprašytų Asmenų Vardynas. MusLithuan 1, 2, 401-716.