Keršytė N. (2017). Naudotų šaltinių ir literatūros sąrašas. Acta Museologica Lithuanica, 3, 436-462. https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2016.3.10409