Keršytė N. (2017). Šaltinių trumpiniai. Acta Museologica Lithuanica, 3, 464. Retrieved from https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16122