Keršytė N. Šaltinių trumpiniai. Acta Museologica Lithuanica, v. 3, p. 464, 20 Dec. 2017.