Keršytė, Nastazija. 2017. “Naudotų šaltinių Ir literatūros sąrašas”. Acta Museologica Lithuanica 3 (February), 436-62. https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2016.3.10409.