Keršytė N. (2017) “Naudotų šaltinių ir literatūros sąrašas”, Acta Museologica Lithuanica, 30, pp. 436-462. doi: 10.15388/MusLithuan.2016.3.10409.