Lithuanica A. M. (1) “IŠTEKĖJUSIŲ MOTERŲ PAVARDŽIŲ RODYKLĖ”, Acta Museologica Lithuanica, 20, pp. 384-400. doi: 10.15388/MusLithuan.2015.2.9216.