Lithuanica A. M. (1) “Laisvės kovotojų prisiminimuose paminėtų ir aprašytų asmenų vardynas”, Acta Museologica Lithuanica, 20, pp. 401-716. doi: 10.15388/MusLithuan.2015.2.9217.