[1]
Keršytė N., “Muzeologijos tyrinėjimai, publikacijos”, MusLithuan, vol. 3, pp. 58-91, Dec. 2017.