[1]
Lithuanica A. M., “Laisvės kovotojų prisiminimuose paminėtų ir aprašytų asmenų vardynas”, MusLithuan, vol. 2, pp. 401-716, 1.