Keršytė N. “Naudotų šaltinių Ir literatūros sąrašas”. Acta Museologica Lithuanica, Vol. 3, Feb. 2017, pp. 436-62, doi:10.15388/MusLithuan.2016.3.10409.