Lithuanica A. M. “Laisvės Kovotojų Prisiminimuose paminėtų Ir aprašytų Asmenų Vardynas”. Acta Museologica Lithuanica, Vol. 2, 1, pp. 401-16, doi:10.15388/MusLithuan.2015.2.9217.