Lithuanica Acta Museologica. “Laisvės Kovotojų Prisiminimuose paminėtų Ir aprašytų Asmenų Vardynas”. Acta Museologica Lithuanica 20 (1): 401-716. Accessed June 30, 2022. https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/9217.