https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/issue/feed Acta Museologica Lithuanica 2020-03-05T07:38:24+00:00 Rimvydas Laužikas rimvydas.lauzikas@kf.vu.lt Open Journal Systems <p>Founded in 2013&nbsp;and dedicated to publishing articles on museology: the history of museums, collecting and musealization, expositions and exhibitions, communication of heritage, digital technologies, education and communication, management and policy.</p> https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16117 Table of Contents 2020-02-04T11:14:22+00:00 Alma Ragauskaitė info@leidykla.vu.lt <p>&nbsp;You can purchase a printed book:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Authors https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16118 Preface 2020-02-04T11:14:23+00:00 Alma Ragauskaitė info@leidykla.vu.lt <p>You can purchase a printed book:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Authors https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16119 Conclusions 2020-02-04T11:14:24+00:00 Alma Ragauskaitė info@leidykla.vu.lt <p>You can purchase a printed book:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Authors https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16120 Ethnocultural regionalization of Lithuania or all the truth about our regions 2020-03-05T07:38:24+00:00 Alma Ragauskaitė info@leidykla.vu.lt <p>In a broad sense the subject of this research is the territorial organization of Lithuania’s ethnocultural regions. In a narrow sense it focuses on Lithuania’s ethnocultural regions. This research aims to carry out ethnocultural regionalization of Lithuania.<br>More in PDF.</p> <p>You can purchase a printed book:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Authors https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16121 Naudotos literatūros sąrašas 2020-02-04T11:14:25+00:00 Alma Ragauskaitė info@leidykla.vu.lt <p>You can purchase a printed book:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas" target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.knygos.lt</a></p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 Authors https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16122 Šaltinių trumpiniai 2020-02-04T11:46:03+00:00 Nastazija Keršytė info@leidykla.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2017 Authors https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16124 Tyrimo šaltiniai ir istoriografija 2020-02-04T12:07:10+00:00 Nastazija Keršytė info@leidykla.vu.lt <p>Svarbiausi Lietuvos muzeologijos raidos XVIII a. antrojoje pusėje – XXI a. bruožams apibrėžti šaltiniai yra valstybiniuose, žinybiniuose, muziejų veiklą prižiūrinčių institucijų bei muziejų archyvuose. Akcentuojami šaltiniai, naudingi šios istorijos 1940–2012 m. periodui apibūdinti, nes ankstesnio laikotarpio panaudotieji pateikti N. Keršytės monografijoje apie Lietuvos muziejus iki 1940 metų.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2017 Authors https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16125 Muzeologijos sampratos 2020-02-04T15:45:25+00:00 Nastazija Keršytė info@leidykla.vu.lt <p>Muzeologijos samprata Lietuvoje aprėpia muzeologijos ištakas, terminijos situaciją, šio mokslo objekto, tarpdiscipliniškumo ir vietos mokslų struktūroje traktavimą, raidos periodizavimą, muzeologijos formuotojų apibūdinimą. Muzeologijos sampratos, kaip ir kiti pagrindiniai Lietuvos muzeologijos raidos XVIII a. antrojoje pusėje–XXI a. bruožai, charakterizuojami atsižvelgus į taikomas būdingas nuostatas mokslo istorijai (Voverienė) ir bendrajai muzeologijos raidai (Waidacher, 2007) atskleisti. Muzeologijos sampratoms galima priskirti ir tyrimų, publikacijų bei studijų pobūdžius. Tačiau jie apibūdinami atskirai, pirmo šio monografijos skyriaus antroje ir trečioje dalyse, norint plačiau juos atskleisti, pabrėžti jų svarbą formuojant šį mokslą bei jo taikymą praktikoje.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2017 Authors https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16127 Muzeologijos tyrinėjimai, publikacijos 2020-02-04T15:45:06+00:00 Nastazija Keršytė info@leidykla.vu.lt <div>Muzeologijos<strong>&nbsp;</strong>tyrinėjimai, publikacijos sąlygiškai periodizuojami:<br>XVIII a. 2-osios pusės–XIX a. pirmosios pusės,<br>XIX a. 2-osios pusės–XX a. pradžios,<br>1918–1940 m.,<br>sovietmečio,<br>nuo 1990 m.<br>Muzeologijos publikacijos skirstomos į populiarias publicistines bei profesines. Pastarosios – būdingi muziejams leidiniai: vadovai po muziejų, rinkinių, parodų katalogai, muziejų metraščiai, profesiniai žurnalai, monografijos ir kiti panašūs (Waidacher, 133). Manoma, kad naudinga laikytis ir standartizuotos leidinių klasifikacijos: neperiodiniai ir periodiniai, tęstiniai leidiniai. Pabrėžiama, kad nėra skelbtų apibendrinančių Lietuvos muzeologijos tyrinėjimų ir publikacijų vertinimų.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</div> 2017-12-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2017 Authors https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16128 Muzeologijos studijos 2020-02-04T15:44:10+00:00 Nastazija Keršytė info@leidykla.vu.lt <p>Muzeologijos studijų Lietuvoje raida periodizuojama chronologiškai, atsižvelgus į vykusius pokyčius, kurie ir leidžia brėžti pateikiamas ribas:<br>iki 2001 m.,<br>2001–2011 m.,<br>nuo 2012 m.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2017 Authors