Acta Museologica Lithuanica https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica <p>Founded in 2013&nbsp;and dedicated to publishing articles on museology: the history of museums, collecting and musealization, expositions and exhibitions, communication of heritage, digital technologies, education and communication, management and policy.</p> Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press en-US Acta Museologica Lithuanica 2351-5112 <p>Please read the Copyright Notice in&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/journalpolicy">Journal Policy</a>.&nbsp;</p> Table of Contents https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16117 <p>&nbsp;You can purchase a printed book:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> Alma Ragauskaitė Copyright (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 4 1 5 Preface https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16118 <p>You can purchase a printed book:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> Alma Ragauskaitė Copyright (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 4 7 9 Conclusions https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16119 <p>You can purchase a printed book:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> Alma Ragauskaitė Copyright (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 4 159 161 Ethnocultural regionalization of Lithuania or all the truth about our regions https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16120 <p>In a broad sense the subject of this research is the territorial organization of Lithuania’s ethnocultural regions. In a narrow sense it focuses on Lithuania’s ethnocultural regions. This research aims to carry out ethnocultural regionalization of Lithuania.<br>More in PDF.</p> <p>You can purchase a printed book:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> Alma Ragauskaitė Copyright (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 4 162 168 Naudotos literatūros sąrašas https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16121 <p>You can purchase a printed book:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas" target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.knygos.lt</a></p> Alma Ragauskaitė Copyright (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 4 169 191 Šaltinių trumpiniai https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16122 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Nastazija Keršytė Copyright (c) 2017 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2017-12-20 2017-12-20 4 464 464 Tyrimo šaltiniai ir istoriografija https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16124 <p>Svarbiausi Lietuvos muzeologijos raidos XVIII a. antrojoje pusėje – XXI a. bruožams apibrėžti šaltiniai yra valstybiniuose, žinybiniuose, muziejų veiklą prižiūrinčių institucijų bei muziejų archyvuose. Akcentuojami šaltiniai, naudingi šios istorijos 1940–2012 m. periodui apibūdinti, nes ankstesnio laikotarpio panaudotieji pateikti N. Keršytės monografijoje apie Lietuvos muziejus iki 1940 metų.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</p> Nastazija Keršytė Copyright (c) 2017 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2017-12-20 2017-12-20 4 14 24 Muzeologijos sampratos https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16125 <p>Muzeologijos samprata Lietuvoje aprėpia muzeologijos ištakas, terminijos situaciją, šio mokslo objekto, tarpdiscipliniškumo ir vietos mokslų struktūroje traktavimą, raidos periodizavimą, muzeologijos formuotojų apibūdinimą. Muzeologijos sampratos, kaip ir kiti pagrindiniai Lietuvos muzeologijos raidos XVIII a. antrojoje pusėje–XXI a. bruožai, charakterizuojami atsižvelgus į taikomas būdingas nuostatas mokslo istorijai (Voverienė) ir bendrajai muzeologijos raidai (Waidacher, 2007) atskleisti. Muzeologijos sampratoms galima priskirti ir tyrimų, publikacijų bei studijų pobūdžius. Tačiau jie apibūdinami atskirai, pirmo šio monografijos skyriaus antroje ir trečioje dalyse, norint plačiau juos atskleisti, pabrėžti jų svarbą formuojant šį mokslą bei jo taikymą praktikoje.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</p> Nastazija Keršytė Copyright (c) 2017 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2017-12-20 2017-12-20 4 25 58 Muzeologijos tyrinėjimai, publikacijos https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16127 <div>Muzeologijos<strong>&nbsp;</strong>tyrinėjimai, publikacijos sąlygiškai periodizuojami:<br>XVIII a. 2-osios pusės–XIX a. pirmosios pusės,<br>XIX a. 2-osios pusės–XX a. pradžios,<br>1918–1940 m.,<br>sovietmečio,<br>nuo 1990 m.<br>Muzeologijos publikacijos skirstomos į populiarias publicistines bei profesines. Pastarosios – būdingi muziejams leidiniai: vadovai po muziejų, rinkinių, parodų katalogai, muziejų metraščiai, profesiniai žurnalai, monografijos ir kiti panašūs (Waidacher, 133). Manoma, kad naudinga laikytis ir standartizuotos leidinių klasifikacijos: neperiodiniai ir periodiniai, tęstiniai leidiniai. Pabrėžiama, kad nėra skelbtų apibendrinančių Lietuvos muzeologijos tyrinėjimų ir publikacijų vertinimų.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</div> Nastazija Keršytė Copyright (c) 2017 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2017-12-20 2017-12-20 4 58 91 Muzeologijos studijos https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16128 <p>Muzeologijos studijų Lietuvoje raida periodizuojama chronologiškai, atsižvelgus į vykusius pokyčius, kurie ir leidžia brėžti pateikiamas ribas:<br>iki 2001 m.,<br>2001–2011 m.,<br>nuo 2012 m.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</p> Nastazija Keršytė Copyright (c) 2017 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2017-12-20 2017-12-20 4 92 105