Korobov V. Terms of Intentionality in Early Prajñāpãramitā Texts (“Phenomenal Reality” (dmigs pa), “Abiding” (gnas pa) and “Practice” (spyod)). Acta Orientalia Vilnensia, v. 3, p. 112–118, 1 Dec. 2002.