Poškaitė, Loreta. 2011. “Book Review”. Acta Orientalia Vilnensia 12 (2), 125-31. https://doi.org/10.15388/AOV.2011.1.3928.