Korobov V. “Terms of Intentionality in Early Prajñāpãramitā Texts (“Phenomenal Reality” (dmigs pa), “Abiding” (gnas Pa) and ‘Practice’ (spyod))”. Acta Orientalia Vilnensia, Vol. 3, Dec. 2002, pp. 112–118, doi:10.15388/AOV.2002.18298.