(1)
Černevičiūtė J.; Strazdas R.; Morkevičius V.; Jančoras Žilvinas; Kregždaitė R. STUDENT TEAMWORK AS A MEANS OF CREATIVITY EDUCATION (ENTREPRENEURSHIP). ActPaed 2014, 32, 72-86.