(1)
Tijūnėlienė O.; Kavaliauskienė V. ANTANAS MACEINA’S CONCEPT OF PUPIL’S ACTIVITY IN TERMS OF PERSONALITY SELFCREATION. ActPaed 2008, 21, 41-51.