(1)
Tijūnėlienė O. Bishop Motiejus Valančius on Persecution and Education of Catholics. ActPaed 1999, 6, 67-73.