[1]
Tijūnėlienė O., “Bishop Motiejus Valančius on persecution and education of Catholics”, ActPaed, vol. 6, pp. 67-73, Dec. 1999.