Tijūnėlienė, Ona. “Bishop Motiejus Valančius on Persecution and Education of Catholics”. Acta Paedagogica Vilnensia 60 (December 15, 1999): 67-73. Accessed August 16, 2022. https://www.journals.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9458.