Vilniaus universiteto Archeologijos katedros jubiliejus
Algimantas Merkevičius
Lijana Remeikaitė
Published 2011-03-16
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2011.12.5127
PDF

How to Cite

Merkevičius, Algimantas, and Lijana Remeikaitė. 2011. “Vilniaus Universiteto Archeologijos Katedros Jubiliejus”. Archaeologia Lituana 12 (March), 5-9. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2011.12.5127.

Abstract

Vilniaus universiteto Archeologijos katedra savo veiklą pradėjo 1940 metų rudenį, kai Etnikos katedra buvo padalyta į atskiras Etnologijos ir Archeologijos katedras. 2010 metais buvo paminėtas Archeologijos katedros 70-ies metų jubiliejus. Šiai progai pažymėti buvo numatyta parengti katedros leidinių ir nuotraukų parodą, išleisti straipsnių rinkinį, organizuoti šeštąją tarptautinę mokslinę konferenciją „Jono Puzino skaitymai“ ir sukurti katedros veiklą apžvelgiantį filmą. Jubiliejui taip pat buvo numatyta skirti periodinio katedros leidinio „Archaeologia Lituana“ 11 tomą. Organizuojamus renginius ir leidinius parėmė Vilniaus universitetas, Kultūros rėmimo fondas ir Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas. [...]
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy