Aštuntoji tarptautinė mokslinė konferencija Prof. Jono Puzino skaitymai: „Ankstyvosios priešistorės paminklaviečių peržiūra: senosios medžiagos vertinimas, naujų teorijų kūrimas“ (skiriama habil. dr. Rimutės Rimantienės 95-am gimtadieniui)
Conferences and Seminars
Egidijus Šatavičius
Gabrielė Gudaitienė
Published 2016-03-24
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2015.16.9849
PDF

How to Cite

Šatavičius, Egidijus, and Gabrielė Gudaitienė. 2016. “Aštuntoji Tarptautinė Mokslinė Konferencija Prof. Jono Puzino Skaitymai: „Ankstyvosios priešistorės paminklaviečių peržiūra: Senosios medžiagos Vertinimas, Naujų Teorijų kūrimas“ (skiriama Habil. Dr. Rimutės Rimantienės 95-Am Gimtadieniui)”. Archaeologia Lituana 16 (March), 162-65. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2015.16.9849.

Abstract

...
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy