Aštuntoji tarptautinė mokslinė konferencija Prof. Jono Puzino skaitymai: „Ankstyvosios priešistorės paminklaviečių peržiūra: senosios medžiagos vertinimas, naujų teorijų kūrimas“ (skiriama habil. dr. Rimutės Rimantienės 95-am gimtadieniui)
Conferences and Seminars
Egidijus Šatavičius
Gabrielė Gudaitienė
Published 2016-03-24
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2015.16.9849
PDF

How to Cite

Šatavičius E. and Gudaitienė G. (2016) “Aštuntoji tarptautinė mokslinė konferencija Prof. Jono Puzino skaitymai: „Ankstyvosios priešistorės paminklaviečių peržiūra: senosios medžiagos vertinimas, naujų teorijų kūrimas“ (skiriama habil. dr. Rimutės Rimantienės 95-am gimtadieniui)”, Archaeologia Lituana, 160, pp. 162-165. doi: 10.15388/ArchLit.2015.16.9849.

Abstract

...
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy