(1)
Banytė-Rowell R.; Barasa D. Šyšos švedkapių Radiniai – įvadas į lokalinės Istorijos Tyrimus. AL 2012, 13, 129-150.