(1)
Tamulynas L. Latvijos Archeologo Archyvas – Unikalus Rytprūsių Archeologijos šaltinis. AL 2012, 13, 162-166.