(1)
Kozakaitė J.; Brindzaitė R.; Miliauskienė Žydrūnė; Žalnora A.; Jankauskas R. The Human Osteological Collection of Vilnius University. AL 2020, 21, 142-154.