(1)
Ciglis J. Apykojai Latvijos archeologinėje medžiagoje. AL 2013, 14, 120-128.