(1)
Šimėnas V. Profesorius Mykolas Michelbertas – Senojo geležies amžiaus tyrinėtojas – 75-mečio Jubiliejui artėjant. AL 2013, 14, 7-15.