(1)
Kuncevičius A.; Laužikas R.; Stankevičiūtė D.; Šmigelskas R. The Radziwill Family Palace in Dubingiai. AL 2010, 11, 169-187.