Rimkutė G. (2012). Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje. Archaeologia Lituana, 13, 29-65. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2012.0.1189