Kačkutė R. (2012). Korespondencinė analizė kaip chronologinis metodas. Archaeologia Lituana, 13, 84-98. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2012.0.1191