Banytė-Rowell R., & Barasa D. (2012). Šyšos švedkapių radiniai – įvadas į lokalinės istorijos tyrimus. Archaeologia Lituana, 13, 129-150. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2012.0.1194