Tamulynas L. (2012). Latvijos archeologo archyvas – unikalus Rytprūsių archeologijos šaltinis. Archaeologia Lituana, 13, 162-166. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2012.0.1196