Ciglis J. (2013). Apykojai Latvijos archeologinėje medžiagoje. Archaeologia Lituana, 14, 120-128. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2013.0.2637