Michelbertas M. (2015). Lietuva ir gretimos žemės (kai kurios europinės archeologijos problemos). Archaeologia Lituana, 15, 5-6. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.4876