Vasiliauskienė V. Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga. Archaeologia Lituana, v. 18, p. 167-171, 2 Jul. 2018.