Rimkutė G. Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje. Archaeologia Lituana, v. 13, p. 29-65, 1 Jan. 2012.