Šimėnas V. Profesorius Mykolas Michelbertas – senojo geležies amžiaus tyrinėtojas – 75-mečio jubiliejui artėjant. Archaeologia Lituana, v. 14, p. 7-15, 1 Jan. 2013.