Tamulynas, Linas. 2012. “Latvijos Archeologo Archyvas – Unikalus Rytprūsių Archeologijos šaltinis”. Archaeologia Lituana 13 (January), 162-66. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2012.0.1196.