Žukauskas, Donatas. 2010. “Ein Schatz Aus Pavartyčiai”. Archaeologia Lituana 11 (March), 211-13. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2010.11.5309.