Kačkutė R. (2012) “Korespondencinė analizė kaip chronologinis metodas”, Archaeologia Lituana, 130, pp. 84-98. doi: 10.15388/ArchLit.2012.0.1191.